OP*TA SOCIOLOGIJA

Report
PRIPREMNI TEST ZA STUDENTE EKONOMSKOG
FAKULTETA
Opšta sociologija
 Test broj 1 – 25 poena
 Ukupno 13 pitanja zatvorenog i poluotvorenog tipa.
 Prvo pitenje 1 poen, svako naredno pitanje nosi po 2
poena
 Za prolaz na testu je neophodan minimum od 13
poena.
 Osnovna literatura: Entoni Gindes, Opšta sociologija i
Rider (sociologija za studente ekonomskog fakulteta).
Opšta sociologija
 Teme koje je neophodno pripremiti za prvi test:
 1) Šta je sociologija? (E.Gidens) Uvod u sociologiju




(Rider, 3 do 13 str.)
2) Kultura i društvo (E.Gidens)
4) Politika i vladavina (E.Gidens)
5) Pojedinac, društvo, zajednica, država (Rider, od 21
do 45 str.)
6) Svijet koji se mijenja – globalizacija.
Opšta sociologija
 1. Definisati pojam nauke?
Opšta sociologija
 2. Navedite faze u razvoju društva prema O. Kontu:
 1. ________________
 2.________________
 3.________________
Opšta sociologija
 3. Napredak nauke, tehnike i tehnologije, Maks Veber





je opisivao pojamom:
a) društveno djelanje
b) racionalizacija
c) legitimitet
d) elitizam
e) etnocentrizam
Opšta sociologija
 4. Dva osnovna elementa kapitalističkog preduzeća,
prema K. Marksu su:
 1. ________________
 2. ________________
Opšta sociologija
 5. Vilfredo Pareto (teoretičar elita) razlikuje dva tipa




elita:
a) oni koji vladaju i oni nad kojima se vlada
b) elita lavova i elita lisica
c) tehnokratske elite i elite vlasništva
d)tradicionalne elite i simboličke elite
Opšta sociologija
 6. Navedite tipove modernih društava prema
E.Gidensu:
 1. ______________
 2.______________
 3.______________
Opšta sociologija
 7. Definisati pojmove društvenog identiteta i
samoidentiteta:
 _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Opšta sociologija
 8.
Osnovni elementi nacionalne države prema
E.Gidensu su:
 1. ______________
2. ______________
 3. ______________
Opšta sociologija
 9. Sprovođenje politike, donošenje odluka i pitanja
od državnog značaja od strane zvaničnika koji
predstavljaju dio državnog aparata, naziva se
 ___________________
Opšta sociologija
 10. Skup simbola ili vjerovanja koje rađa osjećaj
pripadnosti određenoj političkoj zajednici, naziva
se:
 a) nacionalizam
b) kulturni relativizam
c) socijalizacija
Opšta sociologija
 11. Politički sistem na čijem je čelu samo jedna
ličnost čija se vlast nasleđuje unutar porodice iz
generacije u generaciju, naziva se:
 ________________________
Opšta sociologija
 12. Svrgavanje sa vlasti postojećeg političkog poretka
uz pomoć masovnog pokreta i uz upotrebu sile, naziva
se: _____________________
Opšta sociologija
 13. Pristup u razumijevanju politike i istorije prema
kojem u društvu uvijek vlada privilegovana manjina,
naziva se: ____________________.

similar documents