PowerPoint-presentation

Report
Biến đổi khí hậu và giáo dục phát
triển bền vững
Thiên nhiên chỉ mang tính hữu hạn!
Thảo luận
Lọ thuỷ tinh được đóng kín từ năm 1992.
Trong lọ có đất, một cái cây, 10 con giun và 10 cl
nước.
• Làm sao cây có thể sống trong đó?
• Các con giun làm sao sống được trong đó?
Sự kỳ diệu của quá trình quang hợp
nước + CO2 + ánh sáng mặt trời
Nước + các hợp chất hữu cơ + oxi
Mọi hoạt động tiêu dùng đều góp phần tăng hiệu ứng nhà
kính
Dấu chân sinh thái
Dấu chân sinh thái là
thước đo về nhu cầu của
nhân loại vào các nguồn
tài nguyên thiên nhiên
Các nhu cầu
• Lấy kích thước bàn chân con người làm thước đo nhu
cầu của tổng dân số mỗi quốc gia tương ứng với diện
tích đất sử dụng, nguồn nước và các nguồn tài nguyên
thiên nhiên đáp ứng các nhu cầu đó
• Bao gồm cả các khu vực tạo ra các nguồn tài nguyên mà
chúng ta sử dụng.
Nguồn dự trữ của thiên nhiên
• Phương pháp tính toán này cho phép chúng ta giám
sát nguồn dự trữ của tự nhiêu: Nó đo được khả năng
và tính hiệu quả của những khu vực này cung cấp
cho các nhu cầu của loài người (khả năng dự trữ sinh
học).
• Chính vì thế, những con số này cho phép ta so sánh
nhu cầu của loài người tương phản với khả năng dự
trữ sinh học của thiên.
Diện tích bề mặt trái đất: 51 tỉ hec ta
75% diện tích bề
mặt trái đất có khả
năng tái tạo sinh
học thất (các sản
phẩm mang tính thô
sơ nhất)
Chỉ có 25% diện
tích bề mặt trái đất
có khả năng sản
xuất và tái tạo
tương đương với
11.3 tỉ hec ta
1,8 héc ta = cỡ 38 = con số bình quân cho tất cả
Dấu chân sinh thái của chúng ta
Thảo luận
• Theo bạn đâu là những thách thức của đất
nước chúng ta?
• Những kiến thức nào cần thiết cho học
sinh/sinh viên/giáo viên/hiệu trưởng /các cấp
lãnh đạo ở quốc gia?

similar documents