Ballata - il

Report
Ballata
Rużar Briffa
Sa Vinvienne Zammit
Kull flgħaxija xħin id-dalma
tifrex tulha u l-ħajja tnin,
minn ġo knisja mwarrba, siekta,
jidwi leħen. Ilu s-snin
Sa Vinvienne Zammit
b’karba mnikkta, b’rogħda kbira,
lil min jersaq isemmagħlu
din il-ġrajja ta’ żmien ilu.
Tisma’ n-nies, titriegħed bħalu.
Sa Vinvienne Zammit
“Ieqaf hemm! Hawnhekk le jidħol
min minn qalbu bogħod l-imħabba;
ġrajja kiefra hawnhekk tnisslet;
maqdes Alla b’demm ittabba’.
Sa Vinvienne Zammit
en iż-żmien illi wlied Ġwanni
kmu l-gżira tal-Maltin;
aqsi għalihom xbejbiet Malta
nn xbubithom misruqin.
Sa Vinvienne Zammit
Pawla, Pawla, xi sbuħija
saħħret wiċċek u mixjitek?
Kont il-għaxqa minn ta’ niesek:
Kemm malajr il-mewt ħatfitek!
Sa Vinvienne Zammit
Bkew il-qniepen l-aħħar bikja,
sellmu ‘l-Omm tal-Ġnus, Marija;
ħeffu l-medda ta’ riġlejhom
lejn id-dwejra n-nies Maltija.
Sa Vinvienne Zammit
Hawnhekk waħdek x’qed tistenna,
ta’ Provenza bin imqit?
X’ressqek hawn fil-ħemda, id-dalma
x’se tistorlok, kbir għafrit?
Sa Vinvienne Zammit
U int, Pawl, għala minn darek
mort tbegħidt mill-kenn u l-barka?
Għax titriegħex, tħares lura,
għal kull ħoss ta’ werqa mħarrka?
Sa Vinvienne Zammit
Inti taf, ja knisja mwarrba,
żewġt iqlub rajt imgħannqin,
rajthom b’ħeffa qed jitbewsu,
Rajthom f’demmhom imgħarrqin.
Sa Vinvienne Zammit
Ja missier, il-ħaqq temmejtu;
maqdes Alla tabba’ d-demm;
sfaw magħluqa bwieb il-knisja,
bqajt jien waħdi nibki l-hemm.”
Sa Vinvienne Zammit
Hekk jgħid il-leħen kiebi;
ilu s-snin ma jehda qatt;
dratu n-nies, ‘mma kull flgħaxija
tmur titniehed qalb kulħadd.
Sa Vinvienne Zammit

similar documents