RAZVOJ TR*I*TA RADA

Report
Tamara Jakupović, dipl. psiholog
Stručni saradnik za profesionalnu selekciju i orijentaciju
 Institucija za evidentiranje
nezaposlenih osoba i
posredovanje u zapošljavanju
 Posredovanje je proces koji
obuhvaća sve radnje i mjere
poduzete u skladu sa zakonom u
svrhu povezivanja nezaposlene
osobe koja traži zaposlenje, kao i
zaposlene osobe koja traži
promjenu zaposlenja, s
poslodavcem kojem je potreban
zaposlenik radi zasnivanja radnog
odnosa.
 Obuhvata i stalnu stručnu pomoć
u profesionalnoj orijentaciji,
organiziranju stručnog
osposobljavanja, prekvalifikacije
ili dokvalifikacije tražitelja
zaposlenja.
 Broj stanovnika u
Federaciji BiH je
2.866.543
 438.022– zaposlenih u
Federaciji BiH
 378.306 – nezaposlenih u
Federaciji BiH
 126.911 - zaposlenih u
Kantonu Sarajevo
 73.067– nezaposlenih u
Kantonu Sarajevo
GODINA
BROJ
NEZAPOSLENIH
31.12.2001.
52.088
31.12.2002.
56.519
31.12.2003.
59.791
31.12.2004.
63.711
31.12.2005.
67.537
31.12.2006.
68.556
31.12.2007.
65.344
31.12.2008.
62.475
31.12.2009.
66.299
31.12.2010.
68.907
31.12.2011.
69.842
GODINA
BROJ
NEZAPOSLENIH
30.06.2012.
70.606
04.02.2013.
73.067
 Dipl. ekonomista –
manadžment - 128
 Dipl. inž. Arhitekture - 164
 Dipl. inžinjer
elektrotehnike - 156
 Genetičar – 10
 Dipl. inž. Informacijskih
tehnologija – 45
 Dipl. inž. Računarstva - 16
 Prof. engleskog jezika -137
 Prof. arapskog jezika -38
 Prof. turskog jezika - 10
 Prof. orijentalistike - 7
 Dipl. ekonomista – 444
Magisterij nauka - 24
 Genetičar – 4
 Inžinjer arhitekture – 40
Magisterij nauka – 25
 Inžinjer informacijskih
tehnologija – 12
(Ostale visoke škole)
 Dipl. inžinjer računarstva – 12
 Informatičar – 1
(Ostale visoke škole)
 Softver inžinjer – 1*
Magisterij nauka - 1
* Posredovanje Službe
 Profesor engleskog jezika – 60
Magisterij nauka - 11
 Profesor arapskog jezika – 11
 Profesor turskog jezika – 2
 Profesor orijentalistike - 1
Kategorije poslova u kojima
je ponuda poslova bila
veća od potražnje su:
 Informatika
 Biotehnologija i farmacija
 Građevinarstvo
 Elektrotehnika, mašinstvo,
telekomunikacije
 Ugostiteljstvo i turizam
1. Komercijalista
2. Prodavač
3. Software Developer
4. Računovođa
5. Konobar
6. Administrativni službenik
7. Kreditni službenik
8. Farmaceut
9. Direktor (Viši
menadžment)
10. Kuhar
- inženjeri informatike,
- inženjeri
elektrotehnike
- inženjeri strojarstva
- magistri farmacije
- građevinci
- varioci
- šivači
- trgovci (komercijalisti)
ISPITIVANJE TRŽIŠTA RADA
Uobičajeni način traženja novih
zaposlenika
SREDSTVA
INFORMISANJA
LIČNI KONTAKTI
INTERNET
PRIVATNE
AGENCIJE
BIRO
OBR. INST.
OSTALO
Promjene na tržištu rada
kao i promjene u okruženju
zahtijevaju često revidiranje
kompetencijskog profila, a
ponekad i potrebu razvoja
potpuno drugačijeg
modela.
Ako se tome na vrijeme
ne pribjegne, korištenje
starog modela postaje
kontraproduktivno
 Skup postupaka pomoću kojih
procjenjujemo sposobnosti,
osobine ličnosti, interese,
motive i očekivanja sa ciljem
pomaganja pojedincu u
uspješnom izboru zanimanja
 Obuhvata sljedeće:
Profesionalno informisanje i
prosvjećivanje
Profesionalno savjetovanje
Evaluaciju savjetovanih osoba
 Savjetodavne službe u školama i
obrazovnim centrima
 Savjetnici u javnim zavodima za
zapošljavanje
 Privatne agencije za zapošljavanje
 Poslodavci
 Uloga pojedinca-individualno
planiranje karijere
 Aktivni tražioc posla u saradnji
sa svjetnikom prolazi sljedeće
faze:
1. Analiza i utvrđivanje ličnih
potencijala i preferencija
2. Analiza i utvrđivanje opcija
razvoja karijere
3. Utvrđivanje ciljeva razvoja
karijere
4. Razvoj strategije i planiranje
aktivnosti za postizanje
zadatih ciljeva
I.
II.
-
susret
Inicijalni intervju /do 45 min.
Testovi i skale procjene
susret
Saopštavanje i integracija
dobijenih rezultata
Poduzimanje daljnih koraka
III. Susret
- Analiza urađenog od strane
tražioca posla
- Dogovaranje o daljim
aktivnostima
1. SWOT analiza (u čemu sam jako
dobar, šta mi ne ide, koje su mi
šanse i kakve opasnoti postoje)
2. Definisanje ciljeva karijere”pravac kretanja”; 3-6 SMART
ciljeva
3. Definisanje sopstvenog razvojnog
plana – sadrži ciljeve ali i korake
koje pojedinac treba da
preduzme (npr. Uklanjanje
slabosti u komunikacijskim
vještinama-Pohađanje seminara:
“Elementi efikasne komunikacije”
Uloga savjetnika je kontinuirano
praćenje napretka u aktivnostima
aktivnog traženja posla
 Kompetencije – prenosivi skup
znanja, vještina i stavova
potrebnih za ličnu realizaciju i
uključivanje u tržište rada
 Svaka profesija – akcent na
pojedinim kompetencijama
 Primjer:
Kompetencija: Motivacija i
vođenje drugih
Kako poslodavac procjenjuje
nečiju kompetenciju
(STAR model)
 Analitičnost i sposobnost
rješavanja problema 60%
 Komunikacijske i
prezentacijske vještine
53%
 Timski rad 37%
 Poznavanje engleskog
jezika 35%
 Samoinicijativnost 11%
1. Komuniciranje na materinjem
jeziku
2. Komuniciranje na stranom
jeziku
3. Matematička pismenost i
osnovna znanja iz znanosti i
tehnologije
4. Digitalna kompetencija
5. Učiti kako se uči
6. Međuljudska i građanska
kompetencija
7. Poduzetništvo
8. Kulturno izražavanje
 Definicija: sklonost da sami
unosimo promjene kao i
prihvaćanje odgovornosti za
vlastite postupke bilo pozitivne
ili negativne, razvijanje
strateške vizije, postavljanje
ciljeva i njihovo postizanje te
motiviranost za njihov uspjeh
 Znanje: Saznanje o
potencijalnim mogućnostima s
ciljem prepoznavanja onih koje
odgovaraju ličnim i prof.
interesima
 Vještine:
• Vještine planiranja,
organiziranja, analiziranja,
komuniciranja, obavljanja,
izvještavanja;
• Vještine stvaranja projekata i
njihove provedbe.
• Sposobnost
kooperativnog rada i
fleksibilnosti u sklopu tima.
• Sposobnost prepoznavanja
vlastitih prednosti i slabosti.
• Sposobnost proaktivnog
djelovanja i pozitivno reagiranje
na promjene.
• Sposobnost procjenjivanja i
preuzimanja rizika kada je to
opravdano.
 Stavovi
• Sklonost inicijativi
• Pozitivan stav prema
promjenama i inovacijama
• Spremnost prepoznavanja
područja na kojima se može
pokazati čitava lepeza
poduzetničkih vještina – npr.
kod kuće, na poslu i u zajednici
 Jedan od načina – kroz grupne
psihosocijalne radionice na
teme:
Kako se predstaviti
poslodavcu/Elementi uspješne
komunikacije
Izrada Poslovne ponude
Asertivnost
Emocionalna inteligencija
Suočavanje sa stresom
Prevecija i rješavanje konflikata
Stvaranje tima
 Grupne psihosocijalne
radionice na teme:
Kako se predstaviti
poslodavcu/Elementi
uspješne komunikacije
Asertivnost
Emocionalna inteligencija
Suočavanje sa stresom
Prevecija i rješavanje
konflikata
Stvaranje tima
 Opšte –npr. Ophođenje prema
ljudima
 Organizacijske/specijalizirane –
npr. Vještine komuniciranja
/uvjeravanje
 Specifične/detaljne – odnose
se na neko usko područje rada;
npr. Vještine vođenja knjiga /
fakturisanje
 Lične vještine
Iskrenost
Fleksibilnost
Interpersonalne vještine
Lojalnost
Pozitivan stav
Samopouzdanje
Profesionalizam
Poredajte po važnosti navedene
vještine za menadžera!
 Rukovanje novcem
 Upravljanje timom/leaderske
 Delegiranje odgovornosti
 Percipiranje neverbalnih poruka
 Organizovanost
 Inovativan u rješavanju
problema
 Cjeloživotno učenje- pružiti
relevantna znanja i vještine s
kojima će pojedinac lakše
kročiti na svom poslovnom
putu, ali i omogućiti im alate i
metode koji će im otkriti kako,
gdje i na koji način
permanentno tražiti nova
saznanja i trenirati vještine
 Današnje tržište rada traži
„cjeloživotne učenike.
„Cjeloživotni učenici“ su osobe
koje preuzimaju odgovornost za
svoj napredak i spremne su
uložiti vrijeme, novac i trud u
kontinuirani proces učenja.
 Sklop više sposobnosti –
sposobnost
samorazumijevanja,
samokontrole, samouvjerenosti
i sposobnost empatije


EQ se odnosi na
emocionalne i društvene
vještine
komplementarna sposobnost
u odnosu na racionalnu
inteligenciju
 Sastoji se od pet komponenti
1. Poznavanje vlastitih osjećaja
2. Kontrola intenziteta osjećaja
3. Motiviranje samoga sebe
4. Prepoznavanje emocija kod
drugih ljudi
5. Uspostavljanje i održavanje
odnosa s drugim ljudima
 EQ se može razvijati i može se
raditi na njegovu povećanju bez
obzira na godine
1. Intrapersonalna skala
2. Interpersonalna
-empatija
-interperonalni odnosi
3. Skala upravljanja
stresom/veća tolerancija u
stresnim situacijama
4. Skala raspoloženja
/optimističniji pogled na
život
1. Osvijestiti uzroke vlastitih
emocija
2. Upravljanje emocijama-razvoj
samokontrole
3. Motivacija – planiranje i
rješavanje problema, zadržavanje
optimizma i nade u uspjeh
4. Empatija – prepoznavanje i
razumijevanje tuđih emocija –
podloga je altruizma,
pomagačkog ponašanja i
suradnje pa je i osnova
uspješnog uklapanja u
zajednicu i rad s drugima
5. Socijalne vještine – vještine
ophođenja s ljudima
 Izvještaj iz Ankete za poslodavce
(samo za narednu godinu)
Predviđanja za 2012.g
 EKONOMISTA
56
 BIOLOG/PROF.BIOLOGIJE
3
 PPROF. ENGLESKOG J.
2
 INŽINJER ARHITEKTURE
1
 INŽINJER ELEKTROTEHNIKE 8
 MENADŽER
7
 U protekloj godini objavljeno je
preko 8000 oglasa za posao
 Broj oglasa za posao u 2012.
godini manji je za 12,5% u
odnosu na 2011. godinu
(Izvor Posao.ba)
 U prvom mjesecu 2013. godine
zabilježen je isti broj oglasa za
posao kao i u prvom mjesecu
2012. godine
 Postojala je potražnja za
određenim profilima
obrazovanja kao što su:
 inženjeri informatike
 inžinjeri elektrotehnike
 inžinjeri mašinstva
 magistri farmacije
(Izvor FZZZ)
 U ovom zavodu navode da je
za očekivati da će se u 2013.
godini pojačati trend iz
prethodne godine, što znači
da će i dalje biti tražena
navedena zanimanja.
Zakonske regulative
Šifrarnik zanimanja
Primjeri iz prakse
Copywriter/opis posla
 Svaka nezaposlena osoba
trebala bi raditi na stjecanju
novih znanja i vještina kako
bi na odgovarajući način
odgovorili na potrebe tržišta
rada, odnosno poslodavca
 Potrebno je stvoriti pravne
pretpostavke radi reguliranja
oblasti obrazovanja odraslih i
cjeloživotnog učenja
 Potrebno je što hitnije
usvajanje zakona o obrazovanju
odraslih u Federaciji BiH, čime
bi se stvorile pretpostavke za
lakše prilagođavanje odraslih
potrebama tržišra rada (FZZZ)
 U Službi uskoro počinje
primjena Pasoša kompetencija
za tražioce zaposlenja
 Poticati kod studenata
samosvijesti o važnosti
posjedovanja vještina i
kompetencija a ne samo znanja
 Uvođenje prakse u toku studijaomogućiti studentima sticanje
specifičnih poslovnih vještina
 Podizati svijest kod studenata o
važnosti lične aktivacije kako u
procesu cjeloživotnog učenja
tako i u procesu traženja posla
 Planom i programom studija
omogućiti da se potakne razvoj
poduzetničkog stava kod
studenata-samozapošljavanje
 Pružiti studentima široku paletu
informacija i mogućnosti o
tome kako i gdje svoje znanje i
vještine mogu plasirati

similar documents