Nejodoln*j*í *ivo*ich sv*ta

Report
Vlčí hierarchie a chování
Vypracoval: Dominik Šuba
Obor: Technické lyceum
Předmět: Biologie
Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar
Třída: 1L
Školní rok: 2014/15
Datum vypracování: 14.11. 2014
Vlk obecný - je to psovitá šelma.
Původně rozšířen po severní
polokouli, nyní je jeho výskyt
značně omezen – na mnoha
místech vyhuben.
Hmotnost- 16-80 kg
Délka těla- 100-170 cm,
Délka ocasu- 35-50 cm
Výška v kohoutku- 65-115 cm
Rychlost běhu- 58-64 km/h
-na první pohled podobný
německému ovčákovi
Smečka
• Ve vlčí smečce existují přesná pravidla týkající se
postavení, mláďat a rozmnožování
• Ve smečce je dvojí hierarchie -mezi samcem a samicí
• Dospělý jedinec nikdy nenapadá mládě
• Vlci často nuceni opustit svou smečku = většinou
základ nové smečky
• Obvyklá velikost smečky je 5-11 vlků, největší
smečka, která byla zaznamenána měla 50 členů
Hierarchie
• Alfa- v čele smečky,
• Beta- následují po Alfě,
úcta ostatních členů
největší jedinci, chrání
smečky, dominantní
smečku a Alfa vlky
postavení, snaha o
udržení postavení,
většinou jediný kdo má
mláďata, obvykle
nejstarší,
nejmohutnější, největší
a nejchytřejší ze smečky
• Gama- starají se
většinou o lov a
mláďata, jejich úkol je
aby jejich smečka
vypadala početnější
• Omega- nejníže ve
smečce, odvádí napětí,
hasit hrozící konflikty ve
smečce a hrají roli
„šašků“
Komunikace
• Vlci pro komunikaci používají pozici svého těla, vytí a
různorodé štěkoty(vytí před lovem, „pískání“)
• Kňučení- vyjádření submise, pozdrav mláďat
• Pískání- volání mláďat do nory
• Vrčení- vlk vrčí těsně před útokem nebo když je napaden
• Polo štěk- varovný signál, komunikace při hře
• Dominance- snaha vypadat větší(naježená srst, vztyčený ocas)
• Aktivní submise- jemné olizování pysků a čumáku, lehnutí na
záda a odhalení svého břicha, často se jedinec pomočí
• Pasivní submise- jedinec dává jasně najevo svoji podřízenost
Teritorium
• Teritorium je místo kde se smečka nachází a je
to území na kterém smečka loví
• Území označováno pomocí moči a výkalů
• Slouží jako varováni pro vlky samotáře
• Když teritorium zabírá hodně území, většinou
to znamená, že tu není dost potravy nebo zvěř
migruje
http://www.selmy.cz/vlk/
http://www.vlci.info/
http://www.malepoteseni.cz/wolf/vse2_komunikace.htm
http://www.vlkobecny.estranky.cz/clanky/smecka.ht
ml
Obrázky mají hypertextový odkaz.

similar documents