Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmi* ve uygulanabilir özellikler ta

Report
Hikmetli bilgi,
tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir
özellikler taşıyan ilimdir.
Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Hayatı

1877 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde Kar Yağdı
Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültürevi
Hayatı

Babası Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı
Yazır Köyü'nden Numan Efendidir.

Numan Efendi küçük yaşta köyünden
ayrılıp Elmalı'ya gelmiş, burada okumuş
ve Şer'iyye Mahkemesi'nde Başkatip
olmuştur.

Annesi
Fatma
Hanım,
Elmalı
bilginlerinden Sarlar'lı Mehmet Efendi'nin
kızıdır.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Hayatı

İlk ve orta öğrenimi ile birlikte
hafızlığını da Elmalı'da Rüşdiye
Mektebinde tamamladı.

Eğitimine devam etmek için on
beş yaşındayken dayısı Mustafa
Efendi
ile
birlikte
1895'de
İstanbul'a
gitti
ve
Küçük
Ayasofya Medresesi'ne yerleşti.
Ayasofya Medresesi
Hayatı

Orada devrin büyük bilginlerinden
olan
Kayserili
Mahmut
Hamdi
Efendi'den (Büyük Hamdi) icazet
aldı.

Bundan sonra hocası Büyük Hamdi,
kendisi de Küçük Hamdi diye
anılmaya başlandı. Birçok yazılarında
da bu imzayı kullandı.
Hafız Hamdi Hoca
Hayatı

Soyadı
kanunu
çıkınca
babasının köyü olan "Yazır"
soyadını almasına rağmen
doğduğu yer ile "Elmalılı"
diye meşhur oldu.
Eski Elmalı
Hayatı

Tahsili esnasında Bakkal Arif
Efendi ile Sami Efendi'nin hat
derslerine devam ederek,
onlardan da icazet aldı. Bir
taraftan
da
kendi
gayretleriyle felsefe ve musiki
öğrendi.
Hattat Sami Efendi
Hayatı

Muhammed
Hamdi,
alimliği
yanında, hafızlığı, hattatlığı, şairliği
ve hatta ses musikisine aşinalığı
olan; Arapça, Farsça ve Fransızca
dillerini çok iyi bilen şeçkin bir
büyüğümüzdür.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Hayatı

Muhammed Hamdi, ülkeyi
çağdaş ilim ve medeniyet
seviyesine ulaştırmaya vesile
olacağını düşündüğü, İttihat
ve Terakki Cemiyeti'nin ilmiye
şubesine üye oldu.

Beyazıt Medresesi'nde iki yıl
süren Dersiamlık görevinden
sonra II. Meşrutiyet'in ilk
meclisine Antalya mebusu
olarak girdi.
Eski Meclis
Hayatı

Daha sonra Şeyhulislâmlık
Mektûbî Kalemi'nde görev
aldı. Mekteb-i Nüvvâb ve
Mekteb-i Kudat'ta fıkıh,
Medresetü'l-Mütehassısîn'de
usûl -i fıkıh, Süleymaniye
Medresesi'nde Mantık,
Mülkiye Mektebinde de Vakıf
Hukuku dersleri okuttu.
Süleymaniye Medresesi
Hayatı

Cumhuriyet'in ilanından sonra
medreselerin
kaldırılması
üzerine
İstanbul'da
evine
çekilerek
ilmi
çalışmalarını
sürdürmüştür.
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur’an Dili

Atatürk’ün talimatıyla 1926 da
Kur’an-ı Kerim’in Türkçe tercümesini
yapabilecek bir alim aranmaya
başlandı.

Sonunda görev talimat üzerine
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’a
verildi. Bu tefsirle Atatürk bizzat
ilgilendi.
Mustafa Kemal Atatürk
Hak Dini Kur’an Dili

«Hak Dini Kur’an Dili» 1936 da
tamamlandı ve on bin adet
basılarak halka ücretsiz olarak
dağıtıldı.

Sahasının en değerli kaynak
eserleri arasında sayılır.
Hak Dini Kur’an Dili
Vefatı

Elmalılı Hafız Muhammed
Hamdi Yazır, uzun zaman
devam
eden
kalp
yetmezliği rahatsızlığından
ötürü Erenköy'de 27 Mayıs
1942'de vefat etti.

Kabri,
Sahra-yı
Cedid
mezarlığında
bulunan
babasının yanındadır.
Elmalılı Hafız Muhammed Hamdi Yazır Mezarı
Basılı eserleri

Sırat-ı Mustakim

Sebilü'r- Reşad

Reyanü'l-Hak dergilerinden çıkan yazıları,

Hak Dini Kur'an Dili, 9Cilt

Fransızca'dan tercüme ettiği, önsüz ve dip notlarla
zenginleştirdiği «Tahlili Tarihi Felsefe, Metalib ve
Mezahip» adını verdiği Tarih Felsefesi

İrşadü'l-AhlaffiAhkami'l-Evkaf

SeferbahsiRisale'si
Basılmamış eserleri

Suni Mantık

Usul-i Fıkıh

Hukuk Kamusu(Eksik kalmıştır)

Divan
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Kent Müzesi


03 Ağustos 2013 tarihinde
açılan Elmalılı Muhammet
Hamdi Yazır Kent Müzesi
Kar Yağdı Mahallesi 3 Nolu
adreste (Belediye binası
güney tarafı )
bulunmaktadır.
Elmalılı Muhammet Hamdi
Yazır’a ait birçok eser için
mesai saatleri içerisinde
Müzeyi ziyaret edebilirsiniz.
Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır Kent Müzesi
Elmalılı Muhammed
Hamdi Yazır
Fotoğraflar
Duası
(Senai Demirci)
El yazısıyla yazdığı bir şiir
Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’ın aynası ve kıyafetleri
Elmalılı Muhammet Hamdi Yazır’ın kendi yaptığı satranç ve domino takımı
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Duası
Senai Demirci seslendirmiştir

similar documents