OP*TA SOCIOLOGIJA - Fakultet političkih nauka

Report
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA,
UNIVERZITET CRNE GORE







Predmetni nastavnik: Doc. dr Miloš Bešić
Predmetni saradnik: Mr Uglješa Janković
Predavanja
UTORAK - (prvo predavanje je zakazano za
19.septembar) prema sljedećem rasporedu:
G1 12.15h
G2 14.15h
Vježbe (raspored sa grupama za vježbe je
postavljen na sajtu FPN-a. Studenti su
podijeljeni prema studijskim programima)







Obavezna literatura:
Entoni Gidens, Sociologija, Ekonomski
fakultet, Beograd
Džordž Ricer, Savremena sociološka teorija i
njeni klasični korijeni, Službeni glasnik,
Beograd (do 155 str.)
Skripta – Doc. dr Miloš Bešić
KONSULTACIJE
Utorak: od 9.30h do 10.15h
Petak: od 12.30 do 13.15h




Raspodjela poena:
Prvi test – 25 poena, test je zakazan za
30.oktobar u 11.15h
Drugi test – 25 poena, test je zakazan za
07.decembar u 11.15h
Završni ispit – 50 poena, holistički pristup,
studenti polažu usmeni ispit iz gradiva koje
su prešli tokom procesa nastave u zimskom
semestru 2012.







FORMIRANJE OCJENE:
A
od 91 do 100
B
od 81 do 90
C
od 71 do 80
D
od 61 do 70
E
od 51 do 60
F
-
POENA
POENA
POENA
POENA
POENA

similar documents