MILJØVERN - Linksidene

Report
MILJØVERN
Vi må ikke skade trær
Vi må ikke rote i ei maurtue
Vi må ikke kaste søppel i naturen
Å frede
• Beskytte noen dyrearter : SNØUGLE
Havørn
• Havørna ble fredet i 1968
• Den var nesten utryddet, men ikke nå lenger
Fjellrev
• Fjellreven ble fredet i 1930 p.g.a jakt
• I dag: Ca. 50 fjellrever i Norge
Marisko
• Sjelden plante i Norge
• Det er ikke lov å plukke den
Nasjonalparker
• Den første som ble opprettet:
• I USA 1872: Yellowstone
Nasjonalparker i Norge
Første i Norge:
Rondane 1962
Hardangervidda nasjonalpark
• Villreinen vil vi ta vare på her
Åkersvika naturreservat (Mjøsa)
• Her vil vi ta vare på svømmefugler og
vadefugler
Øvre Pasvik nasjonalpark
• Her ønsker vi å ta vare gammel furuskog og
plante- og dyreliv
Naturreservat (AFRIKA)
•
•
•
•
•
•
•
Mindre områder som er fredet
Savanner (områder med mye gras og trær)
Løve: (rovdyr)
Antilope (planteeter)
Struts (fugl som ikke kan fly)
Sebra (dyr med striper)
Gepard (dyr som løper fort)

similar documents