Voorlichting Assisterenden Gezondheidszorg

Report
Welkom
Bij de voorlichting van de
opleidingen tot:
- apothekersassistenten
- doktersassistenten
- tandartsassistenten
Waar?
• Waar kunt u ons vinden?
Nieuwbouw Roosendaal
Oostelijke Havendijk 1
Over het nieuwe Kellebeek
College
• Van 3 naar 1 locatie
• Groot maar overzichtelijk en transparant
• Zorgboulevard is onderdeel van nieuwbouw
• Find your destination : wij vinden het belangrijk om te ontdekken
wat jij echt wilt en wij helpen je om dat doel te bereiken.
• Structuur vinden wij belangrijk
• Wij blinken uit in zorg
• Bestemmingsgarantie: tot 5 jaar na vertrek kun je terugkomen bij
het Kellebeek College
• Kellebeek College is onderdeel van ROC West-Brabant
http://www.youtube.com/watch?v=Bw5Fg
y6O0mw
Roosendaal is dichtbij!
• Snelle trein- en busverbinding vanuit diverse
plaatsen
• Loopbrug vanaf bus/treinstation
Opleidingstrajecten
TA tandartsassistent
DA doktersassistent
AA apothekersassistent
 BOL
 BBL
AA, DA, TA
AA, DA, TA
op niveau 4
Toelatingseisen
• Voor de richtingen AA, DA en TA geldt: Diploma VMBO
TL GL of KBL.
• Met een HAVO- of VWO-diploma dan mag je
instromen in fase 2.
Intake
• Inschrijven vóór
1 maart 2015
• Intake v.a. april:
• AMN-test + individueel
gesprek
Praktijkgericht
• Praktijkscholing staat centraal.
• Andere “vakken” ondersteunen de
praktijkscholing.
• Kennis en vaardigheden komen
elkaar tegen.
WAAR STAAN WE VOOR
• ALGEMENE PRINCIPES:
•
•
•
•
•
•
Wat weet je, wie ben je, wat kun je?
De student begeleiden van geleid, via begeleid, naar zelfstandig.
De student opleiden in een motiverende en uitdagende leeromgeving.
De student bepaalt het tempo van het leerproces.
De student studeert vanuit het totaalbeeld van de beroepspraktijk.
De student leert te reflecteren op het eigen leerproces en daar lering uit te
trekken voor het vervolg.
Find your destination
STUDIELOOPBAANBEGELEIDING (SLB)
Studentbegeleiding
- studieloopbaanbegeleider:
algemeen - groep - individueel
- docent en afdelingsmanager
- zorgbureau
BPV – Begeleiding
- op het BPV-adres door de praktijkopleider
- op school door de SLB`er
OPBOUW OVER DE DRIE LEERJAREN
BPV / beroepspraktijkvorming
• Fase 1, = 248 klokuur
- 2 volledige weken
- de 6 weken van 2 dagen
• Fase 2 = 538 klokuur
• Fase 3 = 607 klokuur
BPV-Plaatsen AA
• Apotheken
• Ziekenhuisapotheek
• Farmaceutische groothandel
BPV-plaatsen TA
•
•
•
•
Tandartsen / groepspraktijk
Gespecialiseerde tandartsen
Orthodontist
Kaakchirurg
BPV-plaatsen DA
•
•
•
•
•
Huisartsen/groepspraktijk
GGD
Ziekenhuis/polikliniek
Militaire medische dienst
Arbodienst
Meeloopdagen
- 3 februari 2015
Oostelijke Havendijk 1
Roosendaal
OPEN DAGEN
• Vrijdagavond 30 januari 2015
17.00 uur – 20.00 uur
• Zaterdag 31 januari 2015
10.00 uur – 13.00 uur
Oostelijke Havendijk 1
Roosendaal
Bedankt voor uw belangstelling.
• Succes met het maken van een
juiste keuze!
• Zijn er nog vragen?

similar documents