C#*TA DÖNGÜLER

Report
Döngüler, program içerisinde tekrarlanması gereken
ifadeleri veya kod bloklarını tekrar tekrar yazmak yerine
tek bir yapıda yazarak ifadelerin veya kod bloklarının
tekrarlanmasını sağlar.
C# dilinde 4 adet döngü vardır ;
FOR
WHİLE
DO WHİLE
FOREACH
C#’ta for döngüsü başlangıç adımından sonra
belirtilen koşul sağlandığı sürece işlemleri tekrarlayan
döngüdür.

C#’ta foreach döngüsü bir dizi belirten ifadenin
veya bir koleksiyonun her elemanı için yapısındaki
kodları çalıştıran döngüdür.
 Foreach döngüsü döngüye ait değişkeni
kullanmamıza imkan sağlar. Değişkeni istediğimiz
şekilde istediğimiz işleme sokabiliriz.
While döngüsü bir koşul sağlanıyorken dönmeye
devam eder.Koşul yanlış sonucu verdiğinde işlem
durur.
While döngüsü genelde problem çözümünde bir
koşulun durumunu sınamak için kullanılır.

Bu döngü while döngüsünün biraz değiştirilmiş
halidir.

Do while döngüsünde karşılaştırma işlemi,
döngünün sonunda gerçekleşir. Bunun sonucu olarak
döngünün içine en az bir defa girilmiş olur.

similar documents