Binomická v*ta - Gymnázium Slovanské náměstí

Report
Škola:
Šablona:
Název projektu:
Číslo projektu:
Autor:
Tematická oblast:
Název DUMu:
Kód:
Datum:
Cílová skupina:
Klíčová slova:
Anotace:
Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT
CZ.1.07/1.5.00/34.0940
Lenka Šálková
Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Binomická věta
VY_32_INOVACE_MA.2.02
27. 11. 2012
Žáci středních škol
kombinatorika, faktoriál, binomická věta, binomický rozvoj
Zavedení pojmu binomická věta, porovnání binomické věty
s Pascalovým trojúhelníkem, příklady na užití binomického
rozvoje.
Binomická věta
Pascalův trojúhelník
Dopiš do trojúhelníku s hodnotami kombinačních čísel další řádku.
Svůj výsledek zkontroluj dopsáním další řádky do trojúhelníku s čísly.
Pascalův trojúhelník
Pascalův trojúhelník
Napište řádek Pascalova trojúhelníku odpovídající n=6,
kombinační čísla vyčíslete.
Pascalův trojúhelník
Demonstrujte na Pascalově trojúhelníku platnost vztahů
pro kombinační čísla.
a)
b)
Pascalův trojúhelník
V tabulce jsou vypsány vzorce pro umocňování dvojčlenu.
Najděte podobnost s Pascalovým trojúhelníkem.
Napište další řádek předchozí tabulky pro (a + b)6 .
Odhadněte vzorec pro výraz (a + b)n .
Binomická věta
Pro všechna čísla a, b a každé přirozené číslo n platí:
Pomocí sumy je zápis binomické věty značně úspornější:
Binomická věta
binom – dvojčlen (odtud jméno věty)
binomický koeficient – jiné pojmenování kombinačních
čísel na pravé straně vzorce
binomický rozvoj – pravá strana vzorce v binomické větě
Binomická věta
Vypočti pomocí binomické věty:
a)
b)
c) (2 + 6x)4
d) 2,13
Užitečné webové stránky:
Kombinatorika
http://carolina.mff.cuni.cz/~jana/kombinatorika/
http://www.realisticky.cz/
http://www.mg-akademie.cz/stranky_profesori/horsky/stat/st_3_PVC.pdf
Pravděpodobnost
http://www.realisticky.cz/
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/pravdepodobnost/
Statistika
http://www.realisticky.cz/
http://www.gymkl.cz/web/cs-s1006--1_10-statistika
http://matikabrdickova.sweb.cz/soubory_PDF/7/8_Zaklady_statistiky.pdf
http://vrbova.webnode.cz/treti-rocnik2/statistika/
Literatura:
CALDA, Emil a Václav DUPAČ. Matematika pro gymnázia: kombinatorika,
pravděpodobnost a statistika. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků,
1993, 163 s. ISBN 80-701-5444-6.
FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá
gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometeus, 1998, 147 s. ISBN 80-719-6095-0.
KUBÁT, Eduard, Josef HRUBÝ. .: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy – Maturitní
minimum. Praha: Prometeus, 147 s. ISBN 80-719-6030-6.
JIRÁSEK, František, BRANIŠ. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro studijní obory
SOU. 3., upr. vyd., dotisk. Praha: Prometheus, 1989, 479 s. Učebnice pro střední školy
(Prometheus). ISBN 80-719-6012-8.
PETÁKOVÁ, Jindra, BRANIŠ. Matematika: příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám
na vysoké školy. 1. vyd. Praha: Prometeus, 1989, 303 s. Učebnice pro střední školy
(Prometheus). ISBN 80-719-6099-3.
Zápisy vzorců jsou mým vlastním dílem

similar documents