Özlem Erol - Sağlık`ta Mediasyon

Report
Sağlık’ta Mediasyon
Özlem Erol
www.mydmanagement.com
Mediasyon,
İki veya daha fazla kişi veya grup arasında oluşan,
farklılık ve çatışmayı, mahkeme dışı çözmeye ve
taraflar arasında anlaşma sağlamaya yönelik
tarafsız bir üçüncü kişi; mediatör tarafından
yürütülen,
gönüllü, kabul edilebilir, gizli bir müzakere
sürecidir.
Nerelerde kullanılır?
Ülkemizde son durum
• Boşanma davaları, nafaka, velayet, miras gibi
uyuşmazlıklar,
• İşçi-işveren anlaşmazlıkları,
• Ticari uyuşmazlıklar ve Telif alacakları
Sağlık Sektöründeki
Uygulamalar
Neden Sağlık İşletmeleri İçin Doğru Model?
Sağlık Yönetimi
Hizmet &İnsan
odaklı çalışma
Tıbbi riskler ve
sonuçların
etkisi
Hizmet
maliyetinin
yüksekliği
Paydaş Yönetimi
Farklı
ihtiyaçların
yönetilmesi
Çalışma
biçimi&Stres
Yüksek PDO
Hastalar
Diğer
Çalışanlar
Sağlık
Çalışanları
Hasta
Yakınları
SAĞLIK
KURULUŞU
Diğer
Kurumlar
Hekimler
İlaç
Firmaları
Sigorta
Şirketleri
Sağlık’ta Sektörel Değişiklikler
Rekabet
Piyasası
Geri
Ödeme
Sistematik
leri
Personel
Sorunları
Yükselen
Maliyetler
Finansal
Kayıpların
Artışı
Yönetilemeyen
Çatışmalar
Zaman
Kaybı
Finansal
Kayıplar
Düşük
Kaliteli
Hasta
Bakımı
Davaların
Yıkıcı Etkisi
(hastane
kapanışı)
Düşük
Moral
%25
American Management Association
Sağlık Sektöründe Mediasyon
Kullanım Alanları
Kurumsal
Sektör Spesifik
Yönetimsel
Tıbbi
Mediasyon
İşletimsel
Tıbbi
Malpraktis
Mediasyon
İnsan
Kaynakları
Belçika
Danimarka
Fransa
Belçika
Kurumlar ile Hasta/ Hasta
Yakınları arasındaki
anlaşmazlıkları çözmek
Sağlık Kuruluşları ile Sendikalar
arasında
Estonya
Malta
Slovenya
İşverenle sağlık çalışanları
arasındaki bireysel iş
uyuşmazlıklarında
Estonya
Malta
Slovenya
Ekipler ve bölümler içindeki sağlık
personelinin çatışmalarının
çözümünde
Lüksemburg
Fransa
Malta
Sigorta şirketleri, taraflar,
tedarikçiler, kamu sektörü
arasındaki çatışmalarda
Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Macaristan, Letonya, Lüksemburg, Malta,
Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık
Medical Malpractice Mediation (MMM)
(Tıbbi Malpraktis Mediasyon)
Sağlık Bakanlığından:
Sağlık Mesleklerinin Uygulanmasından
Dolayı Uğranılan
Zararların Uzlaşma Yoluyla Halledilmesine
İlişkin Yönetmelik
Maddi ve Manevi Tazminat
Talepleri
Sağlık Bakanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Uzlaşma
Daveti
90 Gün
Masraflar
Başvurana Ait
Bilirkişiler
Önemli
Talep
Eden
Hukukçu
Kurumsal ve
Bireysel
Sorumluluk Sig.
Uzman
Dr veya
sağlık
çalışanı
Sigorta
şirketi
yetkilisi
Komisyon Yapısı
Davalar
Gerçek olmayan
Gerçek Tıbbi Hataya
Dayanan
İtalya’dan Bir Örnek
56 yaşında beyin hastalığı olan bir kadın ve Oğlu
İddiası: Annesine uygun şekilde bakılmamıştı.
500.000 Euro Tazminat
Sorunlar
çözüldü
Ruhlar sakinleşti
Geçmiş yeniden
dengelendi
Geleceği
kuracak
çözümler
bulundu.
Özürün Gücü
Hastane ve Doktor
Avukatlarının Algısı %
Para
Cevaplar
*Steven G. Mehta
Davacıların Algısı %
Bir
Para Cevaplar İntikam Tazmin İkincil Sor.
Özür Cezalandırma
Kabul
daha
zararlar
etme Olmamasını
sağlama
Medical Mediation (MM)
(Tıbbi Mediasyon)
Ana amacı,
klinik hizmetlerinin doğan sağlık hizmeti ile ilgili
anlaşmazlıkları çözmek için hasta ve / veya ailelerine
yardımcı olmaktır.
Hasta Yönetimi
Hasta Şikayeti
Mediasyon
Gizlilik
Yüzyüze
Etkileşim
Hasta güvenliği ve memnuniyetini
artıracak iyileştirici eylemler için daha
büyük fırsatlar
Paydaşlar ve hizmet
sağlayıcılar
• Sigorta Şirketleri
• İlaç Firmaları
• Anlaşmalı Kurumlar
• Tedarikçiler
• Kurum Birleşmeleri
Çalışanlar
• Hastane – hekim- sağlık çalışanı- idari çalışanlar
• Çalışanların kendi içindeki iletişim
6331 Sayılı
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
ÇALIŞAN SAĞLIĞI
• Bedensel Sağlık
• Ruhsal Sağlık
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
•İş kazası
•Meslek Hastalıkları
Tükenmişlik Sendromu
Yüksek
riskli iş
Özel
yaşamiş
yaşamı
dengesiz
liği
Yüksek
stres
İş yükü
İletişim Destek Programları
•Çatışma Yönetimi
•Jenerasyon Yönetimi
•Yeniden entegrasyon
Yöntem
Maliyetleri azaltmak amaçlı
”Çatışma Çözme Sistemleri Tasarımı”
Ortaya
çıkmadan
çatışmaları
önlemek
Mahkeme
dışında nihai
çözüm için bir
araç sağlamak
Çatışmayı
çözmek için iç
mekanizmalar
oluşturmak
Sorunun
altında yatan
nedenleri
çözmek
Mediatör
Yönetici
Çatışma
maliyetlerini
düşürmek
İletişimi
arttırmak
Medi-coaching
Değişimi
sağlıklı
yönetmek
Mediatör
Çalışanlar ve
Mediatör Ekibi
Süreçler iyi
tanımlamak
Yasal altyapı
EĞİTİM
Politikalar
belirlemek
Mediasyon Kazanımları
Tarafların sonuç üstünde
kontrolu olması ve her iki
tarafı memnun etmesi
Maliyet ve zaman tasarrufu
Gelecekteki sorunları
çözmede daha iyi bir iletişim
ve ilişkileri iyileştirebilecek
anlayış ve bilgi
İtibar /Moral ve Kurumun
Pazarlanabilirliği Kaybının
Yaşanmaması
Dava
maliyetlerini
azaltmak
Tarafsız bir üçüncü kişinin yönetimiyle farklılıkların
müzakeresi*
*wordnet.princeton.edu
Sağlık sektöründe ve ülkemizde
FARKLILIKLARI
en doğru şekilde yönetebilmemiz dileğiyle…
..
Teşekkürler
Özlem Erol
[email protected]
www.mydmanagement.com

similar documents