Zwierz*ta symetryczne

Report
Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie
Na tropach symetrii
Spis treści:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Symetria i jej rodzaje.
Symetria u zwierząt.
Symetria u człowieka.
Poszukiwanie symetrii w przyrodzie.
Symetryczne figury.
Figury mające środek symetrii.
Symetria w architekturze.
Warsztaty z Origami- zdjęcia.
„Symetria na mapie”- zadania.
Symetria i jej rodzaje…
Co to jest symetria?
Symetria- jest to właściwość np. figury która
polega na tym, iż istnieje należące do pewnej
zadanej klasy przekształcenie nie będące
identycznością, które odwzorowuje dany obiekt
na niego samego.
Przykład
symetrii
Symetria środkowa
Symetria środkowa jest symetrią, która każdemu
punktowi na płaszczyźnie przyporządkowuje
punkt, który jest jednakowo odległy od środka
symetrii i leży po drugiej jego stronie w tej samej
odległości.
Symetria osiowa
Symetria osiowa jest to prosta względem,
której dana figura jest symetryczna sama do
siebie.
Różnica między symetrią
środkową a osiową.
Symetria środkowa podobnie jak symetria
osiowa jest przekształceniem przenoszącym
jedną figurę w inną.
Różnica polega na tym, że symetria środkowa
jest przekształceniem figury względem punktu,
natomiast osiowa względem prostej.
Własności symetrii środkowej
i osiowej.
• symetria środkowa – przekształceniem jest odbicie
zwierciadlane figury względem ustalonego punktu
zwanego środkiem symetrii. Na płaszczyźnie symetria
środkowa jest złożeniem dwóch symetrii osiowych o
prostopadłych osiach (lub obrót o kąt 180 stopni), w
przestrzeni jest złożeniem trzech symetrii płaszczyznowych
o wzajemnie prostopadłych płaszczyznach symetrii.
• symetria osiowa – przekształceniem jest odbicie
zwierciadlane figury względem zadanej prostej zwanej osią
symetrii.
Symetria obrotowa.
Symetria obrotowa- przekształceniem jest na
płaszczyźnie obrót figury wokół zadanego
punktu o kąt będący podwielokrotnością kąta
pełnego, a w przestrzeni wokół zadanej prostej
(można wykazać, że musi być to środek
ciężkości i prosta przez niego przechodząca).
Przykłady symetrii obrotowej
Translacja- przekształcenie prostej, płaszczyzny
lub dowolnej przestrzeni afinicznej, które można
intuicyjnie rozumieć jako równoległe
przesunięcie wszystkich punktów dziedziny bez
deformacji i obracania.
Symetria u zwierząt.
Typy symetrii u zwierząt
 Wyróżniamy trzy
typy symetrii, które
występują u zwierząt:
Typy symetrii
jednoosiowa
promienista
dwuboczna
Symetria jednoosiowa
 Do
zwierząt mających symetrie jednoosiową
różno biegunową zaliczmy gąbki.
Symetria promienista

Symetrie promienistą możemy zauważyć
u zwierząt osiadłych lub planktonowych, takich
jak np. parzydełkowce oraz szkarłupnie, przy
czym u szkarłupni jest cechą wtórną.
U zwierząt o symetrii
promienistej wyróżnia
się w budowie ciała
część górną i dolną.
Zwierzęta dwuboczne
 Zwierzęta
dwuboczne są to zwierzęta, które
charakteryzują się pierwotną dwustronną
symetrią budowy ciała.
Symetria u człowieka
Kiedy człowiek jest
symetryczny?
 Człowiek
jest symetryczny w okresie
zarodkowym, kiedy jedna połowa ciała jest
lustrzanym odbiciem drugiej.
Asymetria człowieka.
Człowiek nie jest symetryczny. Oto dowody na
to stwierdzenie:
 lewa połowa mózgu zazwyczaj jest większa
niż prawa
 lewe płuco ma mniejszą pojemność,
zbudowane jest z mniejszej ilości płatów
 lewa nerka znajduje się wyżej niż prawa
 u mężczyzn prawe jądro zazwyczaj znajduje
się poniżej lewego w worku mosznowym.
Symetria twarzy- przykład 1
Lewa
Normalna
Prawa
Symetria twarzy- przykład 2
Lewa
Normalna
Prawa
Wnioski:
Wniosek:
Twarz człowieka nie jest symetryczna
potwierdzają to wyżej pokazane
doświadczenia.
Poszukiwanie symetrii
w przyrodzie
Symetria w związkach
chemicznych:
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Szukając symetrii w przyrodzie doszliśmy
do wniosku, że jednymi z najbardziej
symetrycznych „obiektów” symetrycznych
są liście, więc postanowiliśmy zebrać liście
różnych drzew/krzewów i stworzyć coś w
rodzaju ZIELNIKA.
A oto wyniki naszej pracy:
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Poszukiwanie symetrii w
przyrodzie.
Symetryczne figury.
Figury mające środek
symetrii.
Kwadrat
Prostokąt
Sześciokąt
nieforemny
Figury mające jedną oś
symetrii
Trójkąt
Trapez
równoramienny
równoramienny
Figury mające dwie osie
symetrii
Prostokąt
Deltoid
Figury mające trzy osie
symetrii
Trójkąt równoboczny
Figury mające więcej niż trzy
osie symetrii
Pięciokąt
Kwadrat
Sześciokąt
Figura mająca nieskończenie
wiele osi symetrii.
Koło
Symetria
w architekturze
Łuk triumfalny
Łuk Triumfalny– pomnik
stojący na placu Charles'a
de Gaulle'a w Paryżu.
Znajduje się w 8. dzielnicy
na zachodnim skraju Pól
Elizejskich. Jest to ważny
element architektury
Paryża, stanowiący
zakończenie perspektywy
Pól Elizejskich.
Wieża Eiffla
Wieżę zbudowano specjalnie na
paryską Wystawę Światową w
1889 roku. Miała
zademonstrować poziom wiedzy
inżynierskiej i możliwości
techniczne epoki, być symbolem
ówczesnej potęgi gospodarczej i
naukowo-technicznej Francji.
Blok
Typowy polski blok.
Bazylika św. Piotra
Zbudowana w latach
1506-1626
rzymskokatolicka bazylika
na placu św. Piotra na
Watykanie.
To drugi co do wielkości
kościół na świecie i jedno
z najważniejszych
świętych miejsc
chrześcijaństwa.
Symetryczne znaki
Symetryczne flagi
Warsztaty z origami- zdjęcia.
Warsztaty z origami- zdjęcia.
Warsztaty z origami- zdjęcia.
Warsztaty z origami- zdjęcia.
Warsztaty z origami- zdjęcia.
„Symetria na mapie”- zadania.
Zadanie.
Znajdź i nazwij symetryczne punkty na
mapie względem następujących
współrzędnych:
1. 20°N 100°W
2. 31°N 121°W
3. 52°N 21°E
4. 4°S 60°E
Odpowiedzi:
1. 20°N 100°W
Nazwa miejsca znajdującego się w
współrzędnych 20°N 100°W to Meksyk.
Symetryczne punkty względem Meksyku:
1. 20°N 100°W Meksyk
2. 20°N 100°E rzeka Mekora
3. 20°S 100°W Basen Peruwiański
4. 20°S 100°E Basen Zachodnio
Austriacki
2. 31°N 121°W
Nazwa miejsca znajdującego się w
współrzędnych 31°N 121°W to wyspa
Guadalupe.
Symetryczne punkty względem wyspy:
1. 31°N 121°W wyspa Guadalupe.
2. 31°N 121°E Szanghaj
3. 31°S 121°W Morze Jawajskie
4. 31°S 121°E Grzbiet
Wschodniopacyficzny
3. 52°N 21°E
Nazwa miejsca znajdującego się w
współrzędnych 52°N 21°E to Warszawa.
Symetryczne punkty względem Warszawy:
1. 52°N 21°E Warszawa
2. 52°N 21°W Grzbiet Północnoatlantydzki
3. 52°S 21°E Basen Agulhas
4. 52°S 21°W Basen Argentyński
4. 4°S 60°E
Nazwa miejsca znajdującego się w
współrzędnych 4°S 60°W to Manaus.
Symetryczne punkty względem Manaus:
1. 4°S 60°W Manaus
2. 4°S 60°E Basen Somalijski
3. 4°N 60°W Wyżyna Gujańska
4. 4°N 60°E Basen Somalijski
Nasza strona www
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę
internetową o symetrii.
LINK: http://www.symmetries.cba.pl/
Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

similar documents