Nejv*t*í p*ehrady sv*ta

Report
NEJVĚTŠÍ PŘEHRADY
SVĚTA
Lukáš Kopecký, Tomáš Kopecký - Základy vodního hospodářství - Akademický rok 2013/2014
Obsah
Kritéria výběru
• největší rozloha
• nejvyšší hráz
• největší vodní elektrárna
3 největší přehrady světa
• stručné informace – Tři soutěsky, Itaipú, Nurecká přehrada
Dotazy
Tři soutěsky
Čchang-ťiang San-sia ta-pa
• Největší přehrada světa v Číně
Začátek stavby v roce 1993 na řece Jang-c’-ťiang
Dokončení 2006
• Základní údaje
délka hráze
1725 m
výška hráze
185 m
délka jezera
660 km
rozloha jezera
1084 km2
největší na světě!
Zdroj: www.geography.about.com/od/chinamaps/a/Three-Gorges-Dam.htm
Tři soutěsky
Čchang-ťiang San-sia ta-pa
Zdroj: www.prehrady.wbs.cz/Tri-soutesky.html
Tři soutěsky
Čchang-ťiang San-sia ta-pa
• Mapa
Zdroj: http://www.chinadiscovery.com/yichang-tours/maps.html
Tři soutěsky
Čchang-ťiang San-sia ta-pa
Zdroj: aplikace Google Earth
Tři soutěsky
Čchang-ťiang San-sia ta-pa
Výstavba
• náklady na vybudování
25 miliard dolarů
• vystěhování obyvatelstva
1,2 milionu obyvatel
• zaplavená města
150 měst, přes 1000 vesnic
Dopad na životní prostředí
• továrny, fabriky, chemické uniky, odpad
• eroze, půdní sesuvy, rybolov
Zdroj: www.internationalrivers.org/campaigns/three-gorges-dam
Tři soutěsky
Čchang-ťiang San-sia ta-pa
Význam přehrady
• vodní elektrárna s výkonem 22 400MW
• 32 turbosoustrojí, každý má výkon 700MW
• protipovodňové opatření
• lodní doprava
Zdroj: www.internationalrivers.org/campaigns/three-gorges-dam
Itaipú
Itaipu Dam
Výstavba
• hranice Brazílie a Paraguay
řeka Paraná
• začátek stavby
rok 1975
• dokončení díla
rok 1984
• cena stavby
19.6 miliard $
Základní údaje
délka hráze
7.2 km
výška hráze
196 m
Zdroj: http://www.unmuseum.org/7wonders/megadam.htm
Itaipú
Itaipu Dam
Zdroj: aplikace www.faslanyc.blogspot.cz/2011/10/triple-frontera.html
Itaipú
Itaipu Dam
Význam přehrady
• vodní elektrárna s výkonem 14 300 MW
• 20 generátorů, každý má výkon 715 MW
• 98,3 miliard kW·h elektřiny za rok
• pokryje 90 % spotřeby Paraguaye a 20 % Brazílie
Zdroj: www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=27135
Itaipú
Itaipu Dam
Zdroj: aplikace Google Earth
Nurecká přehrada
Nurek Dam
Výstavba
• začátek 1961
• dokončení 1980
• Tádžikistán
Základní údaje
délka hráze
700 m
výška hráze
300 m
Rozloha jezera 98 km2
Zdroj: http://www.traveltajikistan.net/gosee/nurek_dam
!!
Nurecká přehrada
Nurek Dam
Zdroj: Aplikace Google Earth
Nurecká přehrada
Nurek Dam
Význam přehrady
• vodní elektrárna
• 9 turbín, celkový výkon 9 GW
• pokrytí až 98 % spotřeby
• zavlažování
• poskytnutí vody na území 700 km2
• turismus
Zdroj: http://www.traveltajikistan.net/gosee/nurek_dam
Nurecká přehrada
Nurek Dam
Zdroj: Aplikace Google Earth
NEJVĚTŠÍ PŘEHRADY
SVĚTA
Děkuji za pozornost
Lukáš Kopecký, Tomáš Kopecký - Základy vodního hospodářství - Akademický rok 2013/2014

similar documents