Alkalické kovy

Report
ALKALICKÉ KOVY
Vlastnosti, použití
Výukový materiál, kód:EU-OP VK- III/2 ICT DUM 291, zpracovala Marie Kupková
ALKALICKÉ KOVY



prvky I. A skupiny mimo vodíku
Které vlastnosti prvků určíš z tabulky?
Které prvky patří mezi alkalické kovy?
VLASTNOSTI - TABULKA




Lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium,
Li, Na, K, Rb, Cs, Fr,
nízká elektronegativita,
1 valeční elektron.
VLASTNOSTI




měkké stříbrolesklé kovy – dají se krájet nožem
http://www.chemweb.info/viewpage.php?page_id=217
na vzduchu se pokrývají vrstvičkou oxidu
(vypadají jako dřevo)
REAKTIVITA



jsou velmi reaktivní, musí se uchovávat v
petroleji,
Prudce reagují s vodou
2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2
PLAMENOVÁ ZKOUŠKA

Kationy alkalických kovů barví plamen různými
barvami Li purpurově červená, Na žlutá,
K fialová, Rb fialově červená,
Cs azurově modrá
VÝSKYT





volně v přírodě nevyskytují,
ve formě svých sloučenin (solí) velmi často
např. nerost halit
= chlorid sodný NaCl
Na a K patří mezi 10 nejrozšířenějších prvků,
velké množství sloučenin alkalických kovů se
nachází v mořské vodě.
VÝROBA

z minerálů (Li)

především z mořské vody : odpařování
krystalizace
elektrolýza
VÝZNAM A POUŽITÍ






významné jsou především sloučeniny,
potravinařství - chlorid sodný NaCl – sůl,
hnojiva - dusičnan sodný NaNO3 - ledek,
sklo - uhličitan draselný K2CO3 - potaš,
mýdla -hydroxid sodný a draselný,
svítidla – sodíkové lampy
ZDROJE
www.youtube.com/watch?v=CvVpkViT960&feature=p
layer_embedded
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sod%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alkalimetalle.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flammenf%C3%A
4rbungNa.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alkalimetalle.jpg
http://fyzweb.cuni.cz/zajimavosti/novinky/prvek/tabulk
a.GIF
ZDROJE
http://www.zschemie.euweb.cz/alkalicke_kovy/alkalic
ke_kovy4.html
http://www.svitidla-levne.cz/vybojky/sodikovavysokotlaka-vybojka-master-sdw-t-100w/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD
http://www.autolinedetroit.tv/journal-wpcontent/uploads/2008/09/lithium.jpg
Použitá literatura:
BENEŠ, P. a kolektiv. Základy praktické chemie
(1. díl). Praha: Fortuna 2003, ISBN 80-7168-879-7
Výukový materiál, kód:EU-OP VK- III/2 ICT DUM
291, zpracovala Marie Kupková v rámci projektu
EU PENÍZE ŠKOLÁM – operační program
vzdělávání pro konkurenceschopnost, projekt:
Moderní škola

similar documents