Opvolgend vervoer: een nuttig instrument?

Report
Opvolgend vervoer: een nuttig
instrument?
Leendert van Hee
Actualiteiten CMR 2014
21 november 2014
Inleiding
Prof. Claringbould: “juridisch wangedrocht”
Prof. Haak: “deze formalistische regeling […] kan
als kiespijn gemist worden”
2
Inleiding
Te bespreken
•
•
•
regeling opvolgend vervoer
opvattingen in Nederlandse jurisprudentie over
toepassing van deze regeling
gevolgen opvolgend vervoer in de praktijk
3
Opvolgend vervoer
“Indien een vervoer, onderworpen aan één enkele
overeenkomst, wordt bewerkstelligd door opvolgende
wegvervoerders, worden de tweede en ieder van de
volgende vervoerders door inontvangstneming van de
goederen en van de vrachtbrief partij bij de overeenkomst
op de voorwaarden van de vrachtbrief en wordt ieder van
hen aansprakelijk voor de bewerkstelliging van het gehele
vervoer.” (art. 34 CMR)
4
Opvolgend vervoer
Voorwaarden opvolgend vervoer (art. 34 CMR)
•
•
•
één overeenkomst voor het hele vervoer
inontvangstneming van de goederen
inontvangstneming van de vrachtbrief
5
Opvolgend vervoer
Versplinterd beeld rechtspraak
•
•
•
Is papieren ondervervoerder opvolgend vervoerder?
Moet opvolgend vervoerder goederen en vrachtbrief van
voorafgaande vervoerder ontvangen?
Is inontvangstneming vrachtbrief constitutief vereiste?
6
Enge opvatting
Rb Den Haag 27 maart 2013 (S&S 2014/6)
DE VRIES
hoofdvervoerder
DALESSI
ondervervoerder
TRUCKING KS
ondervervoerder
MIJA TRANS
laatste vervoerder
7
Ruime opvatting
Hof Den Haag 3 september 1991 (S&S 1992/16)
FARDEM
afzender
INTEXO
hoofdvervoerder
BÜCHNER
ondervervoerder
BOS
laatste vervoerder
opvolgend vervoerder
8
Zeer ruime opvatting
Hof Den Bosch 4 maart 2008 (S&S 2011/34)
PFEFFERKORN
hoofdvervoerder
VAN DER GRAAF
ondervervoerder
opvolgend vervoerder
TCK
laatste vervoerder
opvolgend vervoerder
9
Rechtsonzekerheid
Hof Den Bosch over opvolgend vervoer
•
•
•
Hof Den Bosch 28 november 2002: ‘enge’ leer
Hof Den Bosch 4 maart 2008: ‘zeer ruime’ leer
Hof Den Bosch 5 april 2011: ‘ruime’ leer
10
Casus
HP
afzender
SNEL TRANSPORT
hoofdvervoerder
ALCOTRANS
ondervervoerder (Hongaars)
vervoer NL - DE
diefstal 500 laptops
waarde € 300.000
CMR-limiet € 20.000
HP vs Snel Transport
Alcotrans/Tirolia vs Snel Transport
TIROLIA
laatste vervoerder (Italiaans)
11
Geen opvolgend vervoer
Resultaat zonder opvolgend vervoer
•
•
•
Snel Transport betaalt € 300.000 aan HP wegens
doorbreking limiet in Duitsland
Alcotrans betaalt limiet € 20.000 aan Snel Transport
Tirolia betaalt limiet € 20.000 aan Alcotrans
12
Wie is opvolgend vervoerder
Geen consistente rechtspraak in Nederland
Neiging ruime uitleg opvolgend vervoer
•
•
Tirolia waarschijnlijk opvolgend vervoerder
Alcotrans mogelijk ook
13
Wie is opvolgend vervoerder
casus
HP
afzender
SNEL TRANSPORT
hoofdvervoerder
ALCOTRANS
ondervervoerder (Hongaars)
opvolgend vervoerder
TIROLIA
laatste vervoerder (Italiaans)
opvolgend vervoerder
14
Jurisdictie: art. 39 lid 2 CMR
“De vervoerder, die verhaal wil uitoefenen, kan
zulks doen voor het bevoegde gerecht van het
land, waarin één van de betrokken vervoerders
zijn gewone verblijfplaats […] heeft […]. Het
verhaal kan in een en hetzelfde geding tegen alle
betrokken vervoerders worden gericht.” (art. 39
lid 2 CMR)
15
Jurisdictie: art. 39 lid 2 CMR
Verklaring voor recht vorderingen Alcotrans en
Tirolia  art. 31 CMR
Reconventionele vordering Snel Transport  art.
39 lid 2 CMR
Exclusiviteit?
16
Regresregeling: art. 37 CMR
Exclusieve werking art. 37 CMR
•
•
•
Rb Rotterdam 28 maart 2002: ja
Rb Rotterdam 28 januari 2004: nee
Rb Rotterdam 20 oktober 2010: ja
17
Regresregeling: art. 37 CMR
casus
HP
afzender
SNEL TRANSPORT
hoofdvervoerder
ALCOTRANS
ondervervoerder
opvolgend vervoerder
TIROLIA
laatste vervoerder
opvolgend vervoerder
18
Omvang regres: art. 39 lid 1 CMR
“De vervoerder op wie verhaal wordt uitgeoefend ingevolge
de artikelen 37 en 38, is niet gerechtigd de gegrondheid
van de betaling door de vervoerder, die het verhaal
uitoefent, te betwisten, wanneer de schadevergoeding is
vastgesteld bij rechterlijke uitspraak, mits hij behoorlijk
van het rechtsgeding in kennis is gesteld en hij gelegenheid
heeft gehad om daarin zich te voegen of tussen te komen.”
(art. 39 lid 1 CMR)
19
Omvang regres: art. 39 lid 1 CMR
Rb Utrecht 22 december 2010 (S&S 2001/117)
TRANS-O-FLEX
hoofdvervoerder
BEURSKENS
ondervervoerder
VELDHUIZEN
laatste vervoerder
opvolgend vervoerder
20
Omvang regres: art. 39 lid 1 CMR
Strekking zinsnede “niet gerechtigd de
gegrondheid van betaling te betwisten”
Rb Utrecht: niet relevant of Veldhuizen een
verwijt kan worden gemaakt ex art. 29 CMR
21
Omvang regres: art. 39 lid 1 CMR
casus
geen opvolgend vervoer
HP
wél opvolgend vervoer
afzender
€ 300.000
€ 300.000
SNEL TRANSPORT
hoofdvervoerder
€ 20.000
ALCOTRANS
ondervervoerder
€ 300.000
opvolgend vervoerder
€ 20.000
TIROLIA
laatste vervoerder
opvolgend vervoerder
22
Omvang regres: art. 39 lid 1 CMR
casus
Geen beroep Tirolia op CMR-limiet  € 300.000
betalen aan Snel Transport
Bevoegdheid betwisten  risico spreiden
23
Tot slot
Over kiespijn, wangedrocht en nut
24

similar documents