Vrouwe justitia

Report
Hoofdstuk 3: recht in hun schoenen
VROUWE JUSTITIA
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Rechters en Raadsheren (pag. 28)
Magistratuur = alle rechters en raadsheren
-> rechters : rechtbanken
-> raadsheren: gerechtshoven
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Het openbaar ministerie
= het parket
-> vervolging van misdrijven
Hoofd= procureur des konings, bijgestaan
door substituten of plaatsvervangers
Onbelangrijke zaken kan jij seponeren
Requisitoir = strafvordering of eisen van een
straf
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
De onderzoeksrechter
-> verricht al het voorbereidende werk om
een proces zo goed mogelijk te laten
verlopen
-> neutraal zijn
-> kan beroep doen op politiediensten en medewerkers
gerecht
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Voorlopige hechtenis
-> maximaal 5 dagen
-> daarna eventueel
verlengd door
raadkamer
 raadkamer = onderdeel van de RB eerste
aanleg
-> indien men in beroep gaat tegen beslissing
van de raadkamer  kamer van
inbeschuldigingsstelling (KI)
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Secretaris van de rechtbank
-> griffier = noteert alles wat er op de
zitting gebeurt en wordt gezegd
-> ondertekent samen met de rechter de
vonnissen en de arresten
-> maakt de rol op = de agenda
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Beantwoord de vragen pagina 29 -30
1. Leg uit
Magistratuur = rechters en raadsheren
Onderzoeksrechter = doet het vooronderzoek
Voorlopige hechtenis = aanhouding in
afwachting van proces
Griffier = secretaris van de rechtbank
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
2. Uitleg
Requisitoir = de openbare aanklager vraagt
een straf
Seponeren = klasseren
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Vul aan :
-> onderzoeksrechter = wordt aangesteld als
het parket een zaak heel grondig wil
onderzoeken
-> procureur = is de chef van het parket en
wordt bijgestaan door substituten
-> griffier = maakt de agenda van de RB en
noteert alles water op de zitting wordt
gezegd
3.1 RECHTVAARDIGE RECHTERS
Vul aan
-> raadkamer = beslist of een in verdenking
gesteld moet worden aangehouden in
voorhechtenis
-> kamer van inbeschuldigingstelling = beslist
of een verdachte aangehouden blijft en
voor het hof van assisen moet verschijnen
3.2 VAN ADVOCATEN EN
DEURWAARDERS TOT…
Lees het tekstje pagina 30
Wat doet een advocaat?
Wat doet een Gerechtsdeurwaarder?
Wat zijn deskundigen?
3.2 VAN ADVOCATEN EN
DEURWAARDERS TOT…
Wat is de belangrijkste taak van advocaat?
->> pleiten in het voordeel van de beschuldigde
Wat is een pleidooi?
->> de verdediging door de advocaat
Welke 3 taken heeft een deurwaarder?
->> dagvaarden van getuigen
->> vonnissen officieel bekendmaken
->> vonnissen laten uitvoeren
3.2 VAN ADVOCATEN EN
DEURWAARDERS TOT…
Wie raadpleeg je??
Een visser vindt een lijk in het kanaal?
->> gerechtsdokter
Een gewapende overval met gewonden?
->> wapendeskundige
Een zware kettingbotsing?
->> verkeersspecialist
Een moord in een gezinsdrama?
->> gerechtspsychiater / gezinsconsulente
SAMENVATTING WIE DOET WAT IN EE
RECHTSZAAK (PAG. 34)
Zoek de antwoorden voor deze vraag in
hoofdstuk 3 ( pagina 28->34)
OPLOSSING SAMENVATTING
Secretaris van de rechtbank -> griffier
Verdedigt de beklaagde -> advocaat
Vordert de straf -> openbaar ministerie
Dagvaardt de getuigen -> deurwaarder
Verricht het strafonderzoek ->
onderzoeksrechter
Kan ‘Pro Deo’ pleiten -> advocaat
OPLOSSING SAMENVATTING
Verdedigt de gemeenschap -> openbaar
ministerie
Maakt de ‘rol’ op -> griffier
Ondervraagt de verdachten ->
rechter/raadsheer
Voert de vonnissen uit -> deurwaarder
Noteert wat er gezegd wordt -> griffier
Houdt een pleidooi -> advocaat
OPLOSSING SAMENVATTING
Houdt een requisitoir -> openbaar ministerie
Kan beslag leggen -> deurwaarder

similar documents