diskusi 8

Report
Syarat Untuk menentukan balok
Conjugate
 1.Bentangnya sama dengan bentang balok
sebenarnya.
 2.Balok Conjugate dibebani oleh M/EI
 3.Gaya geser pada suatu potongan pada balok
conjugate merupakan putaran sudut pada
potongan tersebut pada balok sebenarnya.
 4.Momen pada suatu potongan tsb pada balok
Conjugate merupakan lendutan pada potongan
tsb pada balok sebenarnya
Menentukan Balok Conjugate

SENDI-SENDI

q t/m
 A

M/EI
B
A
L
Balok Sebenarnya
L
Balok Conjugate
 Di A : ӨA ada..............RA ada
Jadi A=sendi (reaksi ada tapi
momen=0)

yA =0.................MA=0
 Di B : ӨB ada..............RB ada

B
yB=0.................MB =0
Jadi B= sendi
JEPIT - BEBAS

P
B
 A

L
 Balok sebenarnya




M/EI
A
B
L
Balok Conjugate
Di A :ӨA = 0.................Ra =0 Jadi A Bebas
yA = 0.................MA=0
Di B : ӨB ada...............RB ada Jadi B adalah Jepit
yB ada...............MB ada (reaksi dan momen)
JEPIT-SENDI

P
B
 A

L
 Balok sebenarnya
B
L
Balok Conjugate
 Di A :ӨA=0.................RA=0

A
Jadi A Bebas
yA=0................ MA=0
 Di B:ӨB ada................RB ada B sendi (reaksi ada dan momen =0)

yB=0 .................MB =0
Balok Gerber
A
B
E
C
D
A
B
E
C
D
Balok sebenarnya Balok Conjugate
Di A : ӨA ada..............RA =ada A sendi
yA=0.................MA =0
Di B : ӨB ada..............RB ada B engsel (gerber)
yB=0..................MB=0
Di E :ӨE ada...............RE ada E sendi (ada momentumpuan dan
reaksi)
yE=0..................ME ada
Di C: ӨC ada...............ME ada C engsel (gerber)
yC=0 .................MC=0
Di D:ӨD ada...............RD ada D sendi
Yd=0..................MD=0

similar documents