Мулитимедійна презентація з хімії "Лужні метали"

Report
Елемент
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Ar
валентні атомний металічні відновні
електрони радіус властивості властивості
7
2s¹
))
23
3s¹
)))
39
4s¹
))))
85
5s¹
)))))
133
6s¹
))))))
[233]
7s¹
)))))))
З
Б
І
Л
Ь
Ш
У
Ю
Т
Ь
С
Я
З
Б
І
Л
Ь
Ш
У
Ю
Т
Ь
С
Я
Na -1e⁻ = Na⁺
Na
-1 e⁻
1s²2s²2p⁶3s¹
3s
2p
Na⁺
1s²2s²2p⁶
2p
-1 e⁻
2s
2s
1s
1s
Йони Na⁺ і K⁺ входять до складу всіх сполук
Натрію і Калію – оксидів, гідроксидів, солей.
Li
Rb
Na
Cs
K
Тверді речовини, сріблясто-білого коляру.
Електропровідні та теплопровідні,
Легкоплавкі та пластичні.
Масова частка Натрію, %
Земна кора Морська вода Рослини Тварини
2,6
1,06
0,02
0,1
Масова частка елементів у різних об'єктах
Масова частка Калію, %
Земна
Морська Рослин Тварин
кора
вода
и
и
2,5
0,04
0,3
0,27
Натрій і Калій є найважливішими біоєлементами. Натрій – один із
найважливіших елементів для мінерального обміну тварин і людини.
Катіони Натрію беруть участь у підтримці осмотичного тиску та
кислотно-лужної рівноваги, у проведенні нервових імпульсів. Катіони
Калію беруть участь у генерації та проведенні біоелектричних
потенціалів у нервах і м’язах, у регуляції скорочень серця й інших
м’язів, підтримують осмотичний тиск у клітинах, активують деякі
ферменти.
2NaCl = 2Na + Cl₂
Відновлення катіонів
На катоді: Na⁺ + e⁻→ Na°
Окиснення аніонів
На аноді: Cl⁻ - e⁻→ Cl°
Na+
ClCl-
Na+
ClNa+
ClNa+
Реагують з простими речовинами
(з неметалами)
Na + O2 → Na2O2
2Na + Cl2 → 2NaCl
2Na + H2 → 2NaH
Реагують зі складними речовинами
2Na + 2Н2О → 2NaOH + H2
Na2O2 + Na → 2Na2O
Як здійснити наступні перетворення?
K → K2O2 → K2O → KOH
KH → KOH
Чому лужні метали не використовують для реакцій з
розчинами кислот і лугів?
Li
Катіони лужних металів забарвлюють полум'я спиртівки
Na
K
Rb
Cs
Сколько
воды
и хлорида
натрия
нужно
Розчин
натрій
хлориду
(0,9%)
взять для приготовления
використовують
у медицині. Такий
физиологического раствора
розчин називають
фізіологічним.
массой 0,5 кг?
Смесь хлорида и гидрокарбоната натрия
Харчова сода використовується в
массой 15 г обработали уксусной
кулінарії, для випікання
кислотой, при этом выделилось 2,8 л
кондитерських виробів.
(н.у.) газа. Определите массовые доли в
Натрій хлорид
– як харчова
процентах
компонентов
смеси.добавка.
4,5г соли
ответ
495,5
г воды
Хлорид калия
- очень
ценное
Калійні
добрива
відіграють
минеральное
удобрение.
важливу роль
у життіРассчитайте
рослин
массовую долю калия (%) в этом
веществе.
70% NaHCO3
ответ
30%
NaCl
Тривіальні назви солей:
NaCl соль
Поваренная
КристаллиNa
2CO3 · 10H2O
ческая сода
Kпоташ
2CO3
Калийная
KNO
селитра 3
52%
ответ
NaHCO
Питьевая
сода
3
Глауберова
соль
Na2SO4 · 10H
2O
http://www.russianboston.com/common/ar
c/story.php/252246?id_cr=130
http://cor.edu.27.ru/catalog/res/0a
b98db6-4185-11db-b0de0800200c9a66/?fullView=1&fro
m=8f5d7210-86a6-11da-a72b0800200c9a66&&rubric_id[]=21
066
http://polychem.narod.ru/udobr.html
http://www.periodictable.ru/011Na/Na.html
http://ru.wikipedia.org/wiki

similar documents