Bilimsel Araştırmalar Projeler Koordinatörlüğü Sunumu

Report
BİLİSEL
ARAŞTIRMALAR
PROJELER
KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof. Dr. Hüseyin Özkan TOPLAN
Koordinatör
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK GÖREVİ NEDİR?
•
•
•
•
•
BAPK FAALİYETLERİ
Bilimsel Araştırma
Faaliyetleri (BAPK)
TEZ Projeleri
TÜBİTAK
DPT
Diğer projeler
YAYIN KOMİSYON FAALİYETLERİ
• Makale Teşvik Programı
• Yurtdışı ve Yurtiçi
Sempozyum Destekleri
• 3-6 Aylık Yurtdışı Araştırma
Destekleri
• Poster Basımı
• Dil Destek Ofisi
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK SÜREÇLERİ NELERDİR?
Yaklaşık olarak 2 Aylık bir süreç
(BAPSİS yazılımı bitmek üzere)
Projenin
Yürütülmesi
www.bapk.sakarya.edu.tr
2012-2013-2014 Proje Sayıları
Proje Türü
2012
2013
2014
BAP
109
85
75
TEZ
174
93
148
LİBAP
0
29
46
TUBİTAK
3
3
9
SANTEZ
0
3
5
AB
8
5
GÜBAP
(Güdümlü BAP)
15
0
1
AGEP
(Altyapı Geliştirme Projesi)
0
0
1
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAP Projeleri
www.bapk.sakarya.edu.tr
TEZ Projeleri
www.bapk.sakarya.edu.tr
BAPK PROJE YOL HARİTASI (HEDEF)?
www.bapk.sakarya.edu.tr
Proje Destek Ofisleri
Prof. Dr. Harun
Taşkın
Doç. Dr. Ali
Osman Kurt
(Enstitü)
(Sanayi
Projeleri)
Prof. Dr. Tahsin
Engin
Prof. Dr. Fatih Üstel
(Mühendislik, Fen ve Teknoloji)
(TTO)
Yrd. Doç. Dr.
Özer Köseoğlu
(İktisat)
Prof. Dr. Hasan Tutar
(İşletme)
Prof. Dr. Oğuz
Karabay
(Sağlık Bilimleri)
Prof. Dr. M.
Yaşar Ertaş
(Sosyal
Bilimler)
REKTÖR
Doç. Dr. Barış
Horzum
(Eğitim Bilimleri)
www.bapk.sakarya.edu.tr
Ön Koşullar
• Proje eğitim ve yazım çalışmaları TÜBİTAK 1001, 1002 ve 3001
başlıkları için gerçekleştirilecektir.
• Bitmeye yakın son hali verilmek üzere olan çalışılmış proje
taslağına sahip olunmalıdır,
• Projeler, daha önce revizyon amacıyla red edilmiş olabilir,
• Proje önerisi Şubat 2015 döneminde verilecek olmalıdır,
• Her bir proje grubuna katılım 10’ar kişi ile sınırlıdır.
www.bapk.sakarya.edu.tr
DIŞ KAYNAKLI PROJE TEŞVİKLERİ
• Proje başvurusu yapıldıktan sonra (3.000,0 TL) özel kullanım
desteği,
• Proje çıktıktan sonra proje bütçesinin %15 oranında maddi
desteklenme garantisi ve
• Proje dosyasına 100 bin TL üzerindeki cihazların üst
miktarlarının rektörlük tarafından destekleneceğine dair iyi
niyet mektubu verilecektir (Bütçe Dahilinde).
www.bapk.sakarya.edu.tr
DIŞ KAYNAKLI PROJE TEŞVİKLERİ
• TUBİTAK değerlendirme panelinde belli bir puanın üstünü alan
projelerin BAPK tarafından desteklenmesi (Bütçe Dahilinde)………
www.bapk.sakarya.edu.tr
TAKVİM
• SABİS üzerinden Duyuru ve Ön Kayıtlar: 19-23 Ocak 2014
• Temel Eğitim Çalışması: 26-31 Ocak 2014
• 1 -15 Şubat proje okuma ve değerlendirme
• 15-28 Şubat -PANEL KURULMASI : (araştırmacıların projeleri
değerlendirilecektir….)
• 28 Şubat -06 Mart son revizyonlar ve on-line başvurunun
gerçekleşmesi
www.bapk.sakarya.edu.tr
YAYIN TEŞVİK PROGRAMI
www.bapk.sakarya.edu.tr
Yayınların Index’lere Göre Dağılımı
www.bapk.sakarya.edu.tr
3-6 Aylık Yurtdışı Araştırma Desteği
• Esaslar;
a) Destek miktarı tüm ülkeler için aylık 3.000,00 TL dir.
b) Gidiş-Dönüş Uçak Bileti.
c) Desteğin dışında ayrıca konaklama ile sağlık sigortası vb. ödemeler yapılmaz.
d) Bu destekten yararlanan öğretim elemanı, aynı anda SAÜ nün diğer
programlarından, kaynaklarından ve desteklediği projelerden mali destek alamaz.
e) 2547 Sayılı Kanununun 39. Maddesi ve "YURT İÇİNDE VE DIŞINDA
GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 5. maddesi
c bendine" göre ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ, OKUTMANLAR ve UZMANLAR BU
DESTEKTEN FAYDALANAMAMAKTADIR.
www.bapk.sakarya.edu.tr
Görevlendirmeler
www.bapk.sakarya.edu.tr
TEŞEKKÜRLER……
www.bapk.sakarya.edu.tr

similar documents