Materyal-3 - Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

Report
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO'nun tanımı : ISO 'International Organization for Standardization' un
kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu
bir kalite yönetim sistemi standardıdır.
ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası
kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen
bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile
kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin
bir güvencesini belirler.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO
tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar
doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.
2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını
gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
ISO 9001:2008 ’ YARARLARI
•
•
•
•
•
Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
Kurumun bölgemizde itibarının artışının sağlanması (prestij),
Kurumun faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
Üye memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma
sağlanması,
• İşlemlerin başlangıcından sonucuna kadar kontrollerin etkin
olarak yapılmasının sağlanması ve raporlanması
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
ISO 9001:2008 ’ YARARLARI
• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde
kolaylık sağlanması,
• Kurum içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında
kolaylık sağlanması,
• Kurum faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak
dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını
sağlayacak altyapının oluşturulması,
• Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin
yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının
kullanılabilmesi,
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
YÖNETİMİN
SORUMLULUĞU
5.1. YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesinden sorumludur.
• Kuruluş ile tüm gerekliliklerin karşılanmasının önemi hususunda
iletişim kurma
• Kalite Politikasını oluşturma
• Kalite hedeflerini oluşturma
• Yönetim gözden geçirmeleri gerçekleştirme
• Gerekli kaynaklar Gerekli kaynaklarını sağlama.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
5.2. MÜŞTERİ ODAKLILIK
Üst yönetim müşteri memnuniyetinin artırılması amacıyla müşteri
isteklerini belirleyip yerine getirilmesini sağlamalıdır.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
5.3. KALİTE POLİTİKASI
Üst yönetim, kalite politikasını oluştururken;
• Kuruluşun amacına uygun olmasına,
• Etkin bir kalite yönetim sistemi ve sürekli
• iyileştirmeye önem verilmesine,
• Tüm çalışanlara ulaşacak şekilde dağıtılıp ,anlaşılmasının
sağlanmasına,
• Sürekli gözden geçirilerek etkinliğinin belirlenmesine dikkat
etmelidir.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
5.4. PLANLAMA
5.4.1. Kalite Hedefleri
Üst Yönetim;
Kuruluş içinde ürün / hizmet için gerekli olan şartları da kapsayan
kalite hedeflerini oluşturmalıdır.
Kalite hedefleri ölçülebilir ve kalite politikası ile tutarlı olmalıdır.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
BAFRA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
Üst Yönetim;
Genel şartları ve kalite hedeflerini karşılayacak şekilde kalite yönetim
sistemini planlamasını yapmalıdır.
Plan ve sistemde değişiklik olduğunda kalite yönetim sisteminin
bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır.
Adres : Tekel Caddesi No:55 BAFRA Tel.: 0 (362) 543 10 75 (pbx) Fax: 0 (362) 543 12 75
www.bafratso.tobb.org.tr e-mail:[email protected]

similar documents