ISTRA*IVANJE TR*I*NIH POTREBA

Report
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠNIH POTREBA
Doc. dr Igor Todorović
1
1
KUPAC
KUPCI
TRŽIŠTE
Usmena i
pismena
informacija
Usmena i
pismena
informacija
razmatranje ugovora
_
O.K.
M1,M2,M3
M5
prikupljanje
informacija
1. Rukov.
2. ostaje
1. Rukov.
2. ostaje
1. Rukov.
2. ostaje
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
prikupljanje
informacija
m51
m31
SAJAM, IZLOŽBE
m21
IZVJEŠTAJ
SA
m11
STRANO TRŽIŠTE
OBILSKA KUPCA
IZVJEŠTAJ SA
OBILSKA DOMAĆEG
TRŽIŠTA
1. Rukov.
2. ostaje
M8
izrada Plana proizvodnje
m81
1. Direktor
2. Tehnička
priprema
3. Opretivna
priprema
4. ostaje
PLAN
PROIZVODNJE
priprema informacija
+
priprema informacija
m41
INFORMACIJA
SA TRŽIŠTA
TEHNIČKA
m41
PRIPREMA
INFORMACIJA
OD KUPCA
1. Razvoju
2. ostaje
_
O.K.
M6
M4
1. Razvoju
2. ostaje
+
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
izrada tehnološkog postupka
OPERATIVNA
_
_
PRIPREMA
O.K.
+
nov
proizvod
izrada tehnološke dokumentacije
_
PROZVODNI
+
POGON
RAZVOJ
izrada proizvoda
R1
izrada specifikacije
protopipa
r11
IZLAZNA
KONTROLA
kontrolisanje
proizvoda
SPECIFIKACIJA
PROTOTIPA
1. ostaje
ISTRAŽIVANJE
_
TRŽIŠNIH POTREBA
_
O.K.
M9
Ispitivanje spremnosti tržišta
+
m91
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
M7
priprema ugovora
1.
2.
3.
4.
Kupcu
Razvoju
Direktoru SK
ostaje
m71
UGOVOR O
PROJEKTOVANJU,
IZRADI I PRODAJI
PROIZVODA
1
IZVJEŠTAJ O SPREMNOSTI
1. Prodaji
2. Razvoju
3.Konstrukciji
4. Direktoru
Sektora
kvaliteta
5. ostaje
TRŽIŠTA ZA PROIZVOD
1. Računarske
analize
2. ostaje
_
O.K.
SEKTOR KVALITETA
+
-
PRODAJA
u11
PRIJAVA TROŠKOVA
NEKVALITETA
Radni postupci
•
•
•
•
•
•
•
M1- Postupak obilaska domaćeg tržišta
M 2 - Postupak obilaska stranog tržišta
M 3 - Postupak obilaska sajma ili izložbe
M 4 - Postupak izrade informacija sa tržišta
M 5 - Postupak obilaska kupca
M 6 - Postupak obrade informacije od kupca
M 7 - Postupak izrade Ugovora o projektovanju, izradi i
prodaji proizvoda
• M 8 - Postupak prikupljanja ideja o proizvodima
• M 9 - Postupak provjere spremnosti tržišta za proizvod
KUPCI
TRŽIŠTE
Usmena i
pismena
informacija
Usmena i
pismena
informacija
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
M1,M2,M3
M5
prikupljanje
informacija
1. Rukov.
2. ostaje
1. Rukov.
2. ostaje
1. Rukov.
2. ostaje
prikupljanje
informacija
m51
m31
SAJAM, IZLOŽBE
m21
IZVJEŠTAJ SA
m11
STRANO TRŽIŠTE
OBILSKA KUPCA
IZVJEŠTAJ SA
OBILSKA DOMAĆEG
TRŽIŠTA
1. Rukov.
2. ostaje
M6
M4
priprema informacija
priprema informacija
m41
1. Razvoju
2. ostaje
INFORMACIJA
SA TRŽIŠTA
m41
INFORMACIJA
OD KUPCA
1. Razvoju
2. ostaje
_
_
O.K.
+
nov
proizvod
_
+
RAZVOJ
R1
izrada specifikacije
protopipa
r11
1. ostaje
SPECIFIKACIJA
PROTOTIPA
_
_
O.K.
+
M1- Postupak obilaska domaćeg tržišta
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje obilaska,
• obilazak domaćeg tržišta,
• izradu putnog izvještaja poslije obilaska i
• provjeru obilaska.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju
tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 11 "Putni izvještaj sa obilaska domaćeg tržišta"
M 2 - Postupak obilaska stranog tržišta
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje obilaska,
• obilazak domaćeg tržišta,
• izradu putnog izvještaja poslije obilaska i
• provjeru obilaska.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju
tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 21 "Putni izvještaj sa obilaska stranog tržišta".
M 3 - Postupak obilaska sajma ili
izložbe
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje obilaska,
• obilazak sajma ili izložbe,
• izradu putnog izvještaja poslije obilaska i
• provjeru obilaska.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju
tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 31 "Putni izvještaj sa obilaska sajma ili izložbe".
M 4 - Postupak izrade informacija sa
tržišta
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje izrade,
• izradu informacija sa tržišta,
• ovjeru informacije sa tržišta i
• provjeru informacija sa tržišta.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju
tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 41 "Informacija sa tržišta ili od kupca".
M 5 - Postupak obilaska kupca
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje obilaska,
• obilazak kupca,
• izradu putnog izvještaja poslije obilaska i
• provjeru obilaska.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju
tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 41 "Informacija sa tržišta ili od kupca".
M 6 - Postupak obrade informacije od
kupca
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje obrade,
• obradu informacije od kupca,
• ovjeru informacije i
• provjeru iformacije od kupca.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju
tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 61 "Informacija od kupca".
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
M7
priprema ugovora
1. Kupcu
2. Razvoju
3. Direktoru SK
4. ostaje
m71
UGOVOR O
PROJEKTOVANJU,
IZRADI I PRODAJI
PROIZVODA
1
KUPAC
razmatranje ugovora
_
O.K.
+
M 7 - Postupak izrade Ugovora o projektovanju,
izradi i prodaji proizvoda
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje izrade nacrta Ugovora,
• izradu nacrta Ugovora,
• ovjeru Ugovora i
• provjeru Ugovora o projektovanju, izradi i prodaji
proizvoda.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju tržišnih
potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 71 " Ugovor o projektovanju, izradi i prodaji proizvoda".
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
M8
izrada Plana proizvodnje
m81
1. Direktor
2. Tehnička
priprema
3. Opretivna
priprema
4. ostaje
PLAN
PROIZVODNJE
_
O.K.
+
TEHNIČKA
PRIPREMA
izrada tehnološkog postupka
OPERATIVNA
PRIPREMA
izrada tehnološke dokumentacije
PROZVODNI
POGON
izrada proizvoda
1. Računarske
analize
2. ostaje
IZLAZNA
KONTROLA
SEKTOR KVALITETA
kontrolisanje
proizvoda
ISTRAŽIVANJE
TRŽIŠNIH POTREBA
u11
PRIJAVA TROŠKOVA
NEKVALITETA
M 8 - Postupak prikupljanja ideja o
proizvodima
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• prikupljanje ideja o proizvodima i
• izradu Plana proizvodnje.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u
Istraživanju tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je::
• m 81 " Plan proizvodnje".
m91
IZVJEŠTAJ O SPREMNOSTI
1. Prodaji
2. Razvoju
3.Konstrukciji
4. Direktoru
Sektora
kvaliteta
5. ostaje
TRŽIŠTA ZA PROIZVOD
1. Računarske
analize
2. ostaje
_
O.K.
SEKTOR KVALITETA
+
-
PRODAJA
u11
PRIJAVA TROŠKOVA
NEKVALITETA
M 9 - Postupak provjere spremnosti
tržišta za proizvod
Postupak obuhvata slijedeće korake:
• planiranje informisanja kupaca ili prodavaca o novom proizvodu,
• informisanje mogućih kupaca ili prodavaca o proizvodu,
• prikupljanje dobijenih Anketnih upitnika,
• obradu dobijenih podataka u Anketnim upitnicima,
• izradu Izveštaja o spremnosti tržišta za proizvod kao i
• dostavu Izvještaja.
Ovaj postupak izvršava nadležni izvršilac u Istraživanju tržišnih potreba.
Formular u ovom postupku je:
• m 91 "Izvještaj o spremnosti tržišta za proizvod".

similar documents