1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar

Report
1509
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
2
1509 Programı
Uluslararası İşbirliği,
Firmalara Neler Vadediyor?
Alanında lider kuruluşlarla
ortak araştırma ve teknoloji
geliştirme olanağı
Yeni pazarlara açılma olanağı
İleri teknolojiye erişim ile
daha yenilikçi ürün/süreç
geliştirme kabiliyeti
3
1509 Programı
Uluslararası Ortaklı Proje
Desteği İçin Adres:
Uluslararası proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TEYDEB
tarafından 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamında desteklenmektedir.
4
1509 Programı
Uluslararası Ortaklı Proje
Desteği İçin Adres:
EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı
projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan
kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.
4
5
1509 Programı
Uluslararası Programlar
6
1509 Programı
Uluslararası Programlar/EUREKA
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek
ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin
desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.
Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal
kaynaklarla desteklenmektedir.
Ortak Proje
www.eureka.org.tr
www.eurekanetwork.org
7
1509 Programı
Uluslararası Programlar/ EUROSTARS
KOBİ’lere Özel Destek Programı:
Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama
www.eurostars-eureka.eu
8
1509 Programı
Uluslararası Programlar/ERA-NET
ERA-NET programları programa katılan ülke
fonlama kuruluşlarınca uzun süreli işbirliklerine
dayalı yürütülmektedir.
Her bir ERA-NET programı genellikle bir
ya da birkaç alana odaklıdır.
(Tekstil İmalat, Ulaştırma, İleri malzeme
Endüstriyel Biyoteknoloji, Yeşil teknolojiler vb.).
ERA-NET programlarına, ilgili programın çağrı
duyurusuna göre başvuru yapılabilmektedir.
http://cordis.europa.eu/coordination/era-net.htm
9
1509 Programı
Başvuru Koşulları
Projede en az bir yabancı ortak ile çalışıyor olmak
Her bir ortağın, kendi ülkesindeki fon sağlayıcısına başvurmuş olması
(Her firma kendi ulusal fon sağlayıcısınca desteklenir.)
10
1509 Programı
Başvuru Koşulları
Tüm ortak firmaların, eş zamanlı, uluslararası programlardan
birine (EUREKA, EUROSTARS, ERA-NET) başvurmuş olması
11
1509 Programı
Programın Destek Kapsamı
Proje Bütçesi
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
Destek Miktarı
Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı
KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i hibe olarak desteklenmektedir.
Destek Süresi
Proje süresinde kısıtlama yoktur.
!İlgili uluslararası programın çağrısında kısıtlanabilir.
12
1509 Programı
Başvuru ve Değerlendirme
Yabancı Fon
Sağlayıcı
Yabancı
Ortak
Proje Önerisi
Proje
Önerisi
(AGY 103)
PRODİS üzerinden
Uzman Hakem
Firma
Destek Kararı
Değerlendirme
Raporu
Teknoloji Yürütme
Grubu Komitesi
13
1509 Programı
Sunduğu Kazanımlar
Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişimin sağlanması
Know-how transferinin gerçekleşmesi
Uluslararası alanda lider firmalarla çalışma olanağının sağlanması
Yeni pazarlara açılma yollarının oluşturulması
14
1509 Programı
Nasıl Başvurulur?
Başvurular, PRODİS üzerinden yapılır.
Dikkat
Uluslararası proje teklifinizi çağrı metninde belirtilen
son tarihten (deadline) önce hazırlayınız.
15
1509 Programı
Öneriler
Uluslararası program ve 1509 program başvurularını
paralel yapınız.
EUREKA Küme (Cluster) organizasyonları içinde olmaya
çalışınız.
Teknolojik yeteneğinize uygun ERA-NET Proje çağrılarını
izleyerek başvuru yapmaya çalışınız.
Proje ortağı bulmaya yönelik uluslararası proje pazarı vb.
etkinliklere katılım sağlayınız.
Avrupa Birliği programları (EUROSTARS gibi) proje
değerlendiriciliğine başvuru yapınız.
16
1509 Programı
TÜBİTAK’ın Kılavuzluğu
Yurt dışındaki firmalardan hangisi veya
hangileri ile ortak olabilirim?
Hangi Uluslararası programa
başvurmalıyım?
Çağrılı uluslararası programların
çağrılarını nasıl takip edebilirim?
(Not: Bu konularda TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) ve
TEYDEB ERA-NET proje sorumluları yardımcı olmaktadır.)
Ayrıntılı Bilgi;
www.tubitak.gov.tr/1509
[email protected]
Dikkatiniz İçin
Teşekkürler

similar documents