Varför blir det som det blir?

Report
Varför blir det som det blir?
En MR gubbes funderingar…
och en fysikers svar.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
1
Varför blir det som det blir?
• MPRAGE – varför ser den ut som den gör
• Historien om när MPRAGE blev en TOF
• Historien om när TIRM dark fluid övergick till
TIRM grey fluid- eller ”det finns inte alltid
genvägar i MR- världen”
• Historien om Sag T1 BLADE som hämtades
från hjärnprogrammet och löste ett
thoraxproblem
• Då vi fick höga signaler i njurbäckenet vid
leverundersökning
• Funderingar om SAR
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
2
Varför blir det som det blir?
•
•
•
2014-05-09
MPRAGE - är en 3D T1 viktad
gradientvolymssekvens
Används ofta istället för T1 SE sekvens alternativt
som ett komplement till SE sekvensen
Används också mycket på 3 Tesla maskinerna då
T1 SE sekvenserna ofta inte blir tillräckligt bra på
dessa
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
3
Varför blir det som det blir?
Varför ser då bilden
ut som den gör?
TR 2200 ms, TE 3
ms borde ge oss en
PD bild. Vi har en
flipvinkel på 8
grader vilket inte
borde ge oss T1
viktning, men… vi
har ju en
inversionstid.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
4
Varför blir det som det blir?
• TI på 900 ms ändrar på allt.
• Hur är detta möjligt?
• Blir detta en riktig T1 bild som vi kan lita
på?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
5
Varför blir det som det blir?
…Magnus förklarar
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
6
Varför blir det som det blir?
Detta är en
MPRAGE bild i
grunden.
Hur kan det
komma sig?
Varför blir det
som det blir?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
7
Varför blir det som det blir?
Fråga från
Radiolog:
- Har denna
patient fått
intravenös
kontrast av
misstag?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
8
Varför blir det som det blir?
Kontrast i
arteria cerebri
media?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
9
Varför blir det som det blir?
Utan intravenös kontrast
2014-05-09
Med intravenös kontrast
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
10
Varför blir det som det blir?
Patient född 1983. 3 Tesla Patient född 1955. 3 Tesla
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
11
Varför blir det som det blir?
MPRAGE bilderna kan erbjuda möjligheter till MIP
rekonstruktioner.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
12
Varför blir det som det blir?
…Magnus förklarar
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
13
Varför blir det som det blir?
Historien om när TIRM dark fluid övergick till TIRM
grey fluid- eller ”det finns inte alltid genvägar i MRvärlden”.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
14
Varför blir det som det blir?
• TIRM Dark fluid (Turbo Inversion Recovery
Magnitude) Siemens svar på FLAIR sekvensen
• Är en Inversion Recovery sekvens med lång
inversionstid som används för att kunna släcka
den fria vätskan.
• Vanliga parametrar: TR 9000 ms
TE 81 ms
TI 2500 ms
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
15
Varför blir det som det blir?
• Då ska det se
ut så här
• Fria vätskan är
svart
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
16
Varför blir det som det blir?
• Fråga från
radiolog:
- Varför har ni
kört en Grey
Fluid.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
17
Varför blir det som det blir?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
18
Varför blir det som det blir?
Grey fluid igen
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
19
Varför blir det som det blir?
• Vi vill snabba på undersökningen. Så vi tar bort en
concatenations.
• OK från MR maskinen men vi får plikta med lite
högre TR.
• Det ska väl ändå inte påverka MR bilden så mycket?
…eller?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
20
Varför blir det som det blir?
…Magnus förklarar
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
21
Varför blir det som det blir?
• Patient med
subcortical
signalförändring
• Vi kör en TIRM Dark
Fluid
TR 9000 ms
TE 81 ms
TI 2500 ms
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
22
Varför blir det som det blir?
•
•
Förkortar undersökningen
Vill bara köra 1
concatenation
OK men systemet svarar
med att höja TR till 11000
ms
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
23
Varför blir det som det blir?
• Önskar mer snitt. Ok men
systemet svarar med att
höja TR till 12030
• Subcorticala förändringen
bleknar.
Vad händer?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
24
Varför blir det som det blir?
TR 9000 ms
TE 81 ms
TI 2500 ms
2014-05-09
TR 11000 ms
TE 81 ms
TI 2690 ms
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
TR 12030 ms
TE 81 ms
TI 2761 ms
25
Varför blir det som det blir?
Ökas TR så ökar även inversionstiden - bilden förändras
TR 9000 ms
TI 2500 ms
2014-05-09
TR 11000 ms
TI 2690 ms
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
TR 12030 ms
TI 2761 ms
26
Varför blir det som det blir?
…Magnus förklarar
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
27
Varför blir det som det blir?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
28
Varför blir det som det blir?
Historien om när en Sag T1 BLADE
hämtades från hjärnprogrammet och
löste ett thoraxproblem.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
29
Varför blir det som det blir?
• MR undersökning av
en nyfödd flicka med
en supraklavikulär
förändring på vänster
sida
• MR undersökningen
utförs i narkos
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
30
Varför blir det som det blir?
TrueFISP
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
31
Varför blir det som det blir?
VIBE före IV kontrast
2014-05-09
VIBE efter IV kontrast
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
32
Varför blir det som det blir?
T1 BLADE Dark Fluid före kontrast
2014-05-09
T1 BLADE Dark Fluid efter kontrast
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
33
Varför blir det som det blir?
VIBE efter IV kontrast
2014-05-09
T1 BLADE Dark Fluid efter kontrast
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
34
Varför blir det som det blir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi har sålunda en TR på 2000 ms
TE på 44 ms
TI på 860 ms
Inversionstiden påverkar bilden till en T1 viktad bild
men…
Blir det här en riktig T1 viktad bild?
Kan man lita på kontrastuppladdningen?
Varför tar den så lång tid?
Hur fungerar BLADE tekniken?
Varför hittar vi sekvensen bara bland Siemens ”head”
protokoll?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
35
Varför blir det som det blir?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
36
Varför blir det som det blir?
…Magnus förklarar
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
37
Varför blir det som det blir?
Då vi fick höga signaler i njurbäckenet vid
leverundersökning
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
38
Varför blir det som det blir?
Fråga från Radiolog
- Vad har hänt här?
Vibesekvens före
kontrast.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
39
Varför blir det som det blir?
Före kontrast
20 sekunder
60 sekunder
2014-05-09
100 sekunder
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
40
Varför blir det som det blir?
Före kontrast
20 sekunder
100 sekunder
60 sekunder
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
41
Varför blir det som det blir?
Före kontrast
60 sekunder
2014-05-09
20 sekunder
100 sekunder
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
42
Varför blir det som det blir?
Varför hög signal i njurbäcken och
uretär?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
43
Varför blir det som det blir?
Vid koppling av tryckspruta har tyvärr
kontrastmedel ”läckt” och vi får en hög signal i
njurbäcken och uretär som kan förvirra
Radiologen. Har givit patienten Multihance.
Små mängder av kontrastmedlet kan komma
att ge signalförändringar om man av misstag
injicerar detta.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
44
Varför blir det som det blir?
Historien om SAR
Inte alltför ovanlig
ruta som dyker upp
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
45
Varför blir det som det blir?
Frestande att trycka på
first level.
Vill inte reducera
sekvensen med 8 snitt.
Vill inte heller öka TR till
5670 ms
Är det ok att minska
flipvinkeln till 120
grader?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
46
Varför blir det som det blir?
•
•
•
•
Vad är SAR?
Varför oftare SAR vid högre fältstyrka?
Vad händer när vi går från Normal mode till First Level?
Hur mycket kan vi minska flipvinkeln och vad händer när
vi gör detta.
• När vi går till First Level, är detta läge kvar i resten av
undersökningen och hur ändrar vi i så fall detta.
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
47
Varför blir det som det blir?
…Magnus förklarar
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
48
Varför blir det som det blir?
2014-05-09
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
49
Varför blir det som det blir?
Tack för oss!..
2014-05-09
Tack även Kristian för
grafisk formgivning
Roberth Johansson och Magnus Karlsson
…frågor?
50

similar documents