Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Report
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
http://electronics.ege.edu.tr
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
1994 yılında kurulmuştur.
6 anabilim dalı
Elektronik
Elektrik Tesisleri
Elektrik Makineleri
Telekomünikasyon
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Devreler ve Sistemler
Personel
1 profesör, 6 doçent, 6 yardımcı doçent, 1 Öğr. Gör., 18
araştırma görevlisi, 2 mühendis, 1 uzman ve 2 tekniker
http://electronics.ege.edu.tr
2 / 28
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Bölüm Vizyonu ve Hedefleri
Kendisini bilimsel, sosyal ve mesleki bilgi ve becerileriyle yeni ve farklı alanlarda
geliştirip, mesleklerinde öne çıkabilen mühendisler yetiştirmek,
Modern teknoloji ile devamlı güncellenen eğitim anlayışıyla ve yaptığı
araştırmalarla ulusal ve uluslararası alanlarda saygınlığını pekiştirmek.
•
•
•
Elektrik Elektronik Mühendisliği, TUBİTAK VİZYON-2023 ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın ülkemizin
teknolojik ve bilimsel kalkınması için belirlediği öncelikli alanlardan üçünü hedef almıştır.
Haberleşme ve bilgi iletişim teknolojileri
– Elektronik, opto-elektronik aygıtlar, nanoteknoloji, optik haberleşme, veri iletişimi, bilgisayar ağları
konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir.
Sinyal işleme ve biyomedikal teknolojileri
– bulanık mantık, yapay sinir ağları, gömülü sistemler, kontrol konularında dersler verilmekte ve
araştırmalar yürütülmektedir.
Elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan üretim, dağıtım ve kullanımını sağlayan sistemlerin
tasarımı
– yenilebilir enerji, elektrik makineleri, güç sistemleri, otomatik kontrol ve güç elektroniği konularında
dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir
http://electronics.ege.edu.tr
3
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
İstatistikler
Lisans
Lisans
Mezun
Lisans
üstü
Lisansüstü
Mezun
Electrical &
Electronics
435
192
65(YL)
+20(D)
27(YL)
+6(D)
Toplam
435
85
33
http://electronics.ege.edu.tr
4
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
LABORATUVARLAR
http://electronics.ege.edu.tr
5
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
LABORATUVAR LİSTESİ
• Fotovoltaik Sistemler Laboratuvarı
• İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Laboratuvarı
• Biyomedikal ve Sinyal İşleme Laboratuvarı
• Gömülü Sistemler Laboratuvarı
• Kablosuz İletişim Laboratuvarı
• Manyeto-Optik Laboratuvarı
• Optik Laboratuvarı
• Devre Analizi Laboratuvarı
• Mikroelektronik Laboratuvarı
• Dijital Sistemler Laboratuvarı
• Elektrik Makineleri Laboratuvarı
• Güç Elektroniği Laboratuvarı
• Bilgisayar Laboratuvarı
• Mikroişlemciler Laboratuvarı
• 3D Laboratuvarı
http://electronics.ege.edu.tr
6
MANYETO-OPTİK
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Prof. Dr. İbrahim Avgın
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
Manyeto-optik ve Polarizasyon Optiği
•Nano yapıların manyetik alana bağlı optik
özelliklerinin ölçülmesi ve hesaplanması
•Organik malzemelerde optik aktivite
•Biyomedikal
uygulamalarda
polarizasyon
görüntüleme
•Manyetik ince film üretimi ve manyetik
karakterizasyonu
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK projesi - DPT Projesi
•Dokuz Eylül Üniversitesi Met. ve Malz. Müh. Bölümü
•Elektronik Malzemeler Üretim ve Uygulama Merkezi
http://electronics.ege.edu.tr
7
FOTONİK
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Doç. Dr. Gökalp Kahraman
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
Fiber Optik ve Optik Sistemler
•Ortama bağlı değişimlerin optik ve elektronik
sinyale dönüşümü
•Optik yüzey pürüzlülüğü
•Spektroskopik ölçüm düzenekleri
•Optik sensör tasarımı ve uygulamaya aktarım
•Optik haberleşme sistemleri ve cihazları
•Optoelektronik biyomedikal / biyofotonik
uygulamalar
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK projesi - DPT Projesi
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
http://electronics.ege.edu.tr
8
NANOTEKNOLOJİ
ve MALZEME
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Araştırma Konuları
Yrd. Doç. Dr. Ömer Mermer
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Öztürk
ve çalışma grubu
Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
• Manyetik nano parçacık ve Manyeto-fotonik kristal
• Organik yarıiletken malzemeler
• Sensör uygulamaları için malzeme araştırmaları
• İnce film yapıları ve elektriksel / optik özelliklerinin
belirlenmesi
Aygıt Üretimi, Karakterizasyon ve Uygulamaya Aktarım
• Gaz sensörleri ve uygulamaları
• Organik optoelektronik aygıtlar
• Biyomedikal aygıtlar
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK projesi - DPT Projesi
•Dokuz Eylül Üniversitesi Met. ve Malz. Müh. Böl.
•İYTE Fizik Bölümü
•Ege Üniversitesi Makina- İnşaat-Biyomühendislik ve Kimya Mühendisliği Bölümleri
http://electronics.ege.edu.tr
9
BİYOMEDİKAL CİHAZ TASARIMI VE
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İŞARET / GÖRÜNTÜ İŞLEME ARAŞTIRMA
Bölümü
GRUBU
Doç. Dr. Mehmet Engin
Yrd. Doç. Dr. Erkan Zeki Engin
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
• Biyomedikal İşaret İşleme
• Sayısal Görüntü İşleme
• Ses Analizi ve İşleme
•Koklear Implant
• Biyomedikal Cihaz Tasarımı
• Biyomedikal Optik Uygulamaları
•Tıp Teknolojileri
EEG Veri Toplama
ve Kayıt Modülü
dsPIC Tabanlı Sinyal
İşleme Modülü
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK projesi - BAP
Projesi - Santez
•E.Ü. Eczacılık Fakültesi
•E.Ü. Konservatuar
•E.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sinirbilim ABD
• E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyomedikal Teknolojiler ABD
•E.Ü. Tıp Fakültesi
•Kulak-Burun-Boğaz ve
Kan Şekeri Ölçüm
Nöroşirurji ABD
Modülü
•Dermatoloji ABD
•Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
http://electronics.ege.edu.tr
10
MEKATRONİK SİSTEMLER
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Araştırma Konuları
Prof. Dr. Erol Uyar
ve çalışma grubu
•Kontrol ve Kumanda sistemleri
•Robotik ve Otomasyon (PLC ve Mikro İşlemci
Uygulamaları)
•Elektro-Pnömatik Sistemler
•Hava Araçları Tasarımları
•Makina ve İmalat Sistemleri Tasarımı
•Elektrikli Araç tasarımları
•Bio-Mekanik Uygulamaları
Projeler ve İşbirlikleri
•Festo
•Faz Elektrik
•Tübitak
http://electronics.ege.edu.tr
11
ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Doç. Dr. Engin Karatepe
Doç. Dr. Mutlu Boztepe
ve çalışma grubu
http://electronics.ege.edu.tr/fsl/
Araştırma Konuları
• Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı
• Güç elektroniği ve endüstriyel elektronik
• Yenilebilir enerji kaynakları (fotovoltaik
sistemler ve rüzgar enerjisi)
• Sistem modelleme ve güç sistemlerinde
akıllı kontrol uygulamaları
•Dağıtılmış güç sistemlerinde kararlılık
analizi ve planlama
• Akıllı güç sistemleri (smart-grid)
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK ve SANTEZ Projeleri
• Cataluntya Politeknik Üniversitesi,
İspanya, Elektronik Mühendisliği Bölümü
http://electronics.ege.edu.tr
12
ELEKTRİK
MAKİNALARI VE
GÜÇ ELEKTRONİĞİ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Öğr. Gör. Dr. Özkan Akın
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
•Elektrik Makinaları Tasarım ve Kontrol Uyg.
•Güç Elektroniği ve Endüstriyel Elektronik
Uyg.
•Yüksek Frekans İndüksiyonlu Kaynak
Makinası
•Çok Kanallı Datalogger Sistemi
•Üç Eksenli Robot Kolu Tasarımları
•Analog Fırın Sıcaklık Kontrol Sistemi
•Permanent Magnet Senkron Jeneratör
Kullanan Rüzgar Enerjili Elektrik Üretimi
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK projesi - SANTEZ
Projesi BAP projeleri
http://electronics.ege.edu.tr
13
GÖMÜLÜ SİSTEMLER
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Öğr. Gör. Özkan Akın
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
•İşlemci mimarileri tasarımı ve uygulamaları
•FPGA sistem tasarımı ve uygulamaları
Devam Eden Projeler
•FPGA Kontrollü Elektrikli Araç Tasarımı
•FPGA Kontrollü Otomatik Açılır Sarmal Kapı Kontrolü
•Bulanık Mantık Denetimli Asenkron Makine Hız/Konum
Kontrolü
•Çok Kefeli Hassas Tartı Sisteminde FPGA kullanımı
•FPGA ile EKG İşleme Tasarımı
Projeler ve İşbirlikleri
•BAP projeleri
• Altera, Xilinx Corp. ve Çizgi Elektronik İşbirliği
http://electronics.ege.edu.tr
14
KABLOSUZ İLETİŞİM
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Yrd.Doç.Dr. Radosveta Sokullu
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
•Kablosuz Ağ Protokolleri ve Uygulamaları
•Kablosuz Sensör Ağları ve Uygulamaları
Projeler ve İşbirlikleri
FP6 Avrupa Birliği projesi
SANTEZ (Vestel Elektronik A.Ş.)
TÜBİTAK, BAP projeleri
http://electronics.ege.edu.tr
15
3DTVMühendisliği
Elektrik-Elektronik
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Yrd.Doç.Dr. Nükhet Özbek
Araştırma Konuları
3D Video Kodlama ve Aktarım
•3D videoları kodlama yöntemleri
•Objektif 3D video kalite metrikleri
•Stereoskopik video gösterim düzenekleri
•Multi-view video gösterim düzenekleri
•3D videoların subjektif kalite değerlendirmesi
•3DTV aktarım teknolojileri
Projeler ve İşbirlikleri
TÜBİTAK projesi - BAP Projesi
Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
http://electronics.ege.edu.tr
16
KONTROL
ve ZEKİMühendisliği
SİSTEMLER
Elektrik-Elektronik
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Doç. Dr. Musa ALCI
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
• Sistem modelleme
• Kararlı zeki sistem kontrol uygulamaları
• Uyarlanabilir kontrol uygulamaları
• Optimizasyon
• Makine Öğrenmesi
Projeler ve İşbirlikleri
• BAP, Santez, Tubitak projeleri
• İnci Akü, BMC, TSE, Vestel Elektronik
http://electronics.ege.edu.tr
17
KONTROL
VE OTOMASYON
SİSTEMLERİ
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
ARAŞTIRMA
BölümüGRUBU
Doç. Dr. Aydoğan Savran
ve çalışma grubu
Araştırma Konuları
• Kontrol sistemleri
• Mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler
• Otomasyon, PLC
• Yapay sinir ağları
• Bulanık sistemler
• Uçuş kontrol sistemleri
• Optimizasyon
• Gömülü sistemler
• Görüntü işleme
Projeler ve İşbirlikleri
BAP, Santez
http://electronics.ege.edu.tr
18
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Üniversite-Sanayi Projeleri
8
Anlaşmalı Araştırma ve Endüstri için Verilen
Servisler
4 KOSGEB
Araştırma Altyapısı
•
•
•
•
•
•
•
Gömülü Sistemler (FPGA),
Kontrol ve Otomasyon,
Mekatronik,
Biyomedikal Elektronik,
Elektik Güç Sistemleri,
Fotonik ve Manyeto-Optik,
Kablosuz Haberleşme.
http://electronics.ege.edu.tr
19
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Yürütülmekte olan Üniversite-Sanayi Ortak Projeleri
“Elektrikli Otobüsler İçin Batarya Yönetim Sistemi Tasarımı”,
Yürütücü: Dr. Musa AIcı
SANTEZ
“Ticari Araçlar İçin Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi Tasarımı”,
Yürütücü: Dr. Musa Alcı
SANTEZ
“Adaptif Seyir Kontrol Sistemi Tasarımı”, Yürütücü: Dr.
Aydoğan Savran
SANTEZ
“Çoklu Frekans Seçimi Metal Dedektör”, Yürütücü: Dr.
Aydoğan Savran
SANTEZ
“Kemoterapik İlaç ve TPN (Total Parenteral Beslenme)
Karışımı Hazırlama Süreçlerinin Otomize Edilmesi”,
Yürütücü: Dr. Erkan Zeki Engin
SANTEZ
http://electronics.ege.edu.tr
20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Yürütülmekte olan Üniversite-Sanayi Ortak Projeleri
“FPGA Tabanlı Otomatik Hızlı PVC Sarmal Kapı Açıcı
Kontrolör Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Özkan Akın; 2013-2014;
(100.000TL)
TUBİTAK
“Senkron Jeneratörlü Rüzgar Türbinlerinin Sensörsüz
Kontrolü ve Şebekeye Bağlanmaları”, Yürütücü; Doktora
Öğrencisi Raşit Gökalan
TUBİTAK
“Otomatik Ambulans Yönlendirme Sistemi”, Yürütücü: Lisans
Öğrencileri: Muhammed Efe, Ayhan Korkmaz, Burak Şahan
“Bozuk para Sayma Makinesi”, Yürütücü; Yüksek lisans
öğrencisi Senay Yıldırım
http://electronics.ege.edu.tr
TEKNOGİRİŞİM
TEKNOGİRİŞİM
21
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Tamamlanmış Projeler
“Atık Yönetimi için Bilgi Sistemi”, Yürütücü: Dr. Radosveta
Sokullu
SANTEZ
“FPGA Tabanlı 3D Formatlayıcı İle FPR 3DTV Ana Kart
Tasarımı”, Yürütücü: Dr. Radosveta Sokullu
SANTEZ
“RF Kontrol Modülü ve Tasarımı Güç Tüketimi Analizi”,
Yürütücü Dr. Radosveta Sokullu
SANTEZ
“Vestel TFT TV’lerin IPOD Entegrasyonu”, Yürütücü: Dr.
Musa Alcı
“Fiber Bragg Grating (FBG) Voltaj Sensörü” Yürütücü: Dr.
Gökalp Kahraman
“Garnet Esaslı Nano Filmlerin Üretilmesi ve Manyeto-Optik
Özelliklerinin İncelenmesi” Yürütücü: Dr. Ibrahim Avgın
http://electronics.ege.edu.tr
SANTEZ
TUBITAK
TUBITAK
22
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Araştırma
Yar. Doç. Dr. Yavuz Öztürk Manyetik Sıvı Üretimi Ve Manyeto Optik Özelliklerinin Ölçümü
Araştırma
Yar. Doç. Dr. Nükhet
Özbek
Birlikte Kodlanmış Stereo Videoların Öznel Testlerle Uyarlamalı
asimetrik Bakışlararası Bit hızı Tahsisi
Araştırma
Yar. Doç. Dr. Nükhet
Özbek
Otostereoskopik 3D TV’lerde Video Kalitesi Ölçme Sistemi İçin
arayüz Tasarımı
Araştırma
Doç. Dr. Aydoğan Savran Doğrusal Olmayan Fuzzy PID Kontrolör Tasarımı Ve Uygulaması
Doktora
Doç. Dr. Aydoğan Savran İnsansız Hava Araçları İçin Uyarlamalı Kontrol Sistemi Tasarımı
Araştırma
Doktora
Doç. Dr. Mehmet Engin
Doç. Dr. Gökalp
Kahraman
Tıbbi Tanılama İçin Optiksel Biyomedikal Görüntüleme
Optik Fiberde Işığın Faz Ve Genlik Modülasyonları
http://electronics.ege.edu.tr
23
2008-2013 yılları bilimsel yayın dağılımı:
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
2008-2013 Yılları Bilimsel Yayın Dağılımı:
ATIF SAYILARI, PATENTLER, ALINAN ÖDÜLLER
SCI (Scientific Citation Index)
Atıf Sayısı
Etki Faktörü (Atıf/Yayın sayısı)
Patent
Ödül
http://electronics.ege.edu.tr
1378
22.9
1
5
24
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
DIŞ PAYDAŞLAR
•Vestel Elektronik
•Tübitak
•BMC Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi
•Gate Elektronik
•Ctech
• İnci Akü
• Onkofar Sağlık Ürünleri
•Deka Digital
•Türk Telekom
•Turkcell
•Avea
•EricssonTurkey
http://electronics.ege.edu.tr
25
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
İŞBİRLİĞİ PROFİLİ
Akademik
Catalunya Politeknik (İspanya),
Kumamoto (Japonya),
Qubec (Kanada),
9 Eylül,
Katip Çelebi,
Koç,
Gediz,
IYTE
Bölüm Dışı Ders Verme
Celal Bayar Üniversitesi,
Gediz Üniversitesi,
 Ege Üni. Meslek Yüksek Okulu,
 Aliağa Meslek Yüksek Okulu
http://electronics.ege.edu.tr
26
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
MEZUN BİLGİLERİ
Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik,
elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde,
radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda
ve
sağlık
sektöründe
araştırma-geliştirme,
üretim
ve
pazarlama
birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü
araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Intel, Skype, Vestel
Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak,
TAI, Aselsan, Habaş Demir çelik, İzmir Demir çelik, Eczacıbaşı, Netaş ve
Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde ve araştırma
merkezlerinde çalışmaktadırlar.
http://electronics.ege.edu.tr
27
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
İLETİŞİM
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
35100 Bornova-İzmir, Türkiye
Tel: (232) 3111817
Fax: (232) 388 60 24
E-posta: [email protected]
http://electronics.ege.edu.tr
http://electronics.ege.edu.tr
28

similar documents