Ek slaytlar

Report
Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri
Kavramsallaştırma, İşletimselleştirme
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
1
Plan
•
•
•
•
Kavram
Kavramsallaştırma
İşletimselleştirme
Kavramsallaştırma ve işletimselleştirme
örnekleri
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
2
Kavram
• Kavram: “Bir dizi gözlem, duygu ve
düşünceyi özetleyen bir zihinsel imge”
• Sözcüklerin günlük dilde gevşek kullanımı
• Bilim dilinde sözcüklerle tam olarak ne
demek istendiği açıklanmalı
• Kavramları kavramsallaştırmak,
işletimselleştirme ve ölçmenin temelidir
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
3
Berkin . . .
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
4
“Orantısız güç kullanımı” kavramı?
• Orantısız güç kullanımı (Disproportionate
use of force)
• Orantısallık hukuki bir kavram
(http://en.wikipedia.org/wiki/Proportion
ality_(law))
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
5
Orantılılık
• Hukuki bir kavram
• Orantılılık “daha önceki bir hasar ya da
yaralanmayla ilişkili olamaz – saldırganlığı
yasal olarak sona erdirmek amacıyla ilgili
olmak zorunda”
• “orantılılık gücün spesifik olarak silahlı bir
saldırıyı sona erdirmek için kullanılıp
kullanılmadığıyla ilgilidir. Dolaylı olarak,
güç başka bir amaçla kullanıldıysa, örneğin
sivillere gereksiz yere zarar verildiyse, aşırı
olur.”
Kaynak: http://jcpa.org/article/did-israel-use-%E2%80%9Cdisproportionate-force%E2%80%9D-in-gaza/
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
6
Aşırı güç kullanımı
• Aşırı güç kullanımı (Excessive use of
force)
• “Aşırı güç”ün somut bir tanımı yok ama
“makul olandan daha fazla güç
kullanılması” olarak tanımlanıyor
• Aşırı güç kullanımı insan haklarını, kişinin
anayasal haklarını ihlal ediyor
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
7
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
8
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
9
Kaynak: http://www.tid.web.tr/ortak_icerik/tid.web/143/31-%20ne%C5%9Fet%20ersoy.pdf
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
10
• Konsey'den yapılan açıklamada, 'Güvenlik kuvvetlerinin
güç kullanması gerektiğinde bunun gerekli hale gelmesi
ve kesin bir şekilde orantılı olması gerekir. Örneğin bazı
kararlarda Mahkeme (AİHM), hastaneler de dahil olmak
üzere kapalı alanlarda göz yaşartıcı gaz kullanımının
gerekli ya da orantılı olmadığı sonucuna varmıştır'
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
11
Kaynak: http://jcpa.org/article/did-israel-use-%E2%80%9Cdisproportionate-force%E2%80%9D-in-gaza/
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
12
Orantısızlık
• . . . Eğer “sivil hasarı azaltmak için bir
girişimde bulunulduysa, büyük ölçüde hasar
veren saldırı bile . . . yasal olur.”
• Orantısızlık sivillere büyük zarar verme
riskiyle karşılaştırıldığında seçilen hedefin
değeri küçük olduğunda bile ordu saldırıyı
seçtiğinde meydana gelir.
Kaynak: http://jcpa.org/article/did-israel-use-%E2%80%9Cdisproportionate-force%E2%80%9D-in-gaza/
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
13
Bu nedir?
Kaynak: N.G. Namıkoğlu, Türkiye’nin ağaçları ve çalıları. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 16
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
14
Orman nedir?
“Kendine özgü bir mikroklima yaratabilecek
kadar saha ve kesafete sahip ağaçağaççık toplulukları ile, ortak yaşam
koşullarında dengeli bir şekilde yaşamını
bu topluluğa bağlamış flora ve faunaya;
tüm bu canlı varlıkları üzerinde
barındıran araziye orman denir.”
Kaynak: M.F. Onur, Bir orman bilim ve fen bakımından niteliğini yitirir mi? 2006.
http://www.agaclar.net/forum/orman-ormancilik-orman-yanginlari-agaclandirma/1030.htm
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
15
Ağaç nedir?
• “...boyu en az beş metre, gövde çapı da
on santimetreden aşağı olmayan, dal,
sürgün ve yaprakların oluşturduğu tepe
tacını tek bir gövde ile taşıyan, her yıl
çap artımı yaparak kalınlaşan, boy
büyümesi yaparak boylanan ve
dokularındaki hücrelerin büyük bölümü
odunlaşmış olan uzun ömürlü odunsu
bitkilerdir.”
Kaynak: N.G. Namıkoğlu, Türkiye’nin ağaçları ve çalıları. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 16
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
16
Çalı nedir?
• “Toprak seviyesinden itibaren aynı ya da
yakın kalınlıklarda birçok gövdesi bulunan
ve en çok beş metreye kadar
boylanabilen odunsu bitkilere de ‘Çalı’
adı verilir.”
Kaynak: N.G. Namıkoğlu, Türkiye’nin ağaçları ve çalıları. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 16
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
17
Ağaççık nedir?
• “Çalı ile ağaç arası, gövde yerine az
odunsu birkaç daldan oluşan, boyları 2-7
metre arasında değişen taflan, fındık gibi
bitkiler.”
•
Kaynak: http://www.sozce.com/nedir/4744-agaccik
http://www.ziraatciyiz.biz/agaccik-nedir-t7525.html?s=62b7cbe847bff57c28ccf59bed27f5f5&t=7525
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
18
Peki, niçin önemli?
• Bilimsel araştırmalar açısından
• Politika geliştirme açısından
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
19
Ağaçların sınıflandırılması
Kaynak: N.G. Namıkoğlu, Türkiye’nin ağaçları ve çalıları. İstanbul: NTV Yayınları, 2007, s. 18
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
20
Niçin önemli?
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
21
Niçin önemli? (devamla)
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
22
Niçin önemli? (devamla)
Kaynak: M.F. Onur, Bir orman bilim ve fen bakımından niteliğini yitirir mi? 2006.
http://www.agaclar.net/forum/orman-ormancilik-orman-yanginlari-agaclandirma/1030.htm
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
23
Din-Siyaset Arasındaki Nedensel İlişkiler
• Kişi din aracılığıyla kontrol altına alamadığı
bazı kuvvetlere tabi olduğu hissine karşı bir
kişisel güvenlik mekanizması kurar
• İslamiyette, seçkinler dini – halk dini
şeklinde başlangıçtan beri bir ayrılık
olmuştur
• Osmanlıda seçkinler kültürü – halk kültürü
ayrılığı vardır
• Cumhuriyetin modernleştirici aydınları bu
dini ikiliğe önem vermemişlerdir
Kaynak: Mardin, 2008 s. 155-156
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
24
Düşünce Sorusu
• Şerif Mardin’in din ile siyaset ilişkisi için
kullandığı kavramları nasıl
kavramsallaştırır, işletimselleştirirsiniz?
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
25
Özet
• Kavram
• Kavramsallaştırma
• İşletimselleştirme
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
www.acikders.org.tr
26

similar documents