buradan - Strateji Geliştirme Başkanlığı

Report
İl Koordinasyon Bilgi Sistemi
Kullanma Kılavuzu
Kasım 2013
1/12
• Bu bilgi sistemi;
Sayın Bakanımızın başkanlığında yapılan “İl
Koordinasyon Toplantıları” nda alınan kararlar
doğrultusunda birimler tarafından yapılması
talimatlanan hususların, sorumlu Bölge
Müdürlüğü tarafından bilgi sistemine girilmesini
ve işlerin muhtevası ile tamamlanmalara dair
takibi ihtiva etmektedir.
2/12
Bilgi sistemine;
• http://koordinasyon.ormansu.gov.
tr ‘den
• e-hizmetler linki Kurumsal
Uygulamalar başlığı altında yer
alan KOORDİNASYON butonundan,
• Kurumsal Portal’da yer alan
KOORDİNASYON butonundan
giriş yapılabilir.
www.koordinasyon.ormansu.gov.tr
3/12
Kullanımınıza verilen kullanıcı adı ve geçici şifre ile giriş yapınız.
4/12
Butonuna basınız.
Gönderilmeyi Bekleyen: Bakanlığımız Makama arz edilmek üzere hazırlanmış İl koordinasyon
sorgulama tablosunu ifade eder. Bölgece Gönderilen: Hazırlanmış olan İl koordinasyon
sorgulama tablosunun Makama arz edildiğini ifade eder. Tekrar açıklama beklenen: Makam
tarafından kontrol edilen ve incelenen sorgulama tablosu ile ilgili bölgeden tekrar açıklama
beklendiğini ifade eder. Tamamlanan: Yeterli bulunan sorgulama tablosunun tamamlandığını
ifade eder. Hepsi kısa yol olarak görüntülenmektedir.
5/12
YENİ KAYIT GİRMEK İÇİN
butonuna basınız.
6/12
Toplantı tarihini,
Gündeme getiren kişi kuruluşu,
Tamamlanma Tarihini,
Ek (var ise) dosya,
… giriniz.
konu,
Bakan talimatı( varsa),
Yapılan açıklamalar
butonuna basınız.
7/12
Kaydedilen İl Koordinasyon sorgulama tablosu Bakanlık Strateji Geliştirme
Başkanlığına ve Makama gönderilmek üzere yukarıdaki gibi görüntülenir,
GÖNDER butonuna basmak suretiyle sorgulama tablosu makamın izleme
ekranında görüntülenir.
8/12
• Bölge Müdürlüklerince gönderilen sorgulama tablosu yukardaki gibi
makamın ekranında görüntülenir.
• Makam tabloyu inceledikten sonra sorgulama tablosundaki bilgileri
yeterli bulduğu taktirde onaylar, bilgileri yeterli bulmadığı taktirde ise
tekrar açıklama yapılmak üzere ilgili Bölge Müdürlüklerine geri gönderir.
• “Tekrar Açıklama Beklenen” bölümüne düşen sorgulama tablosu Bölge
Müdürlüğünce tekrar açıklama yapılarak Makama havale edilir.
9/12
Yeni kullanıcı başvurusu için tıklayın
10/12
Yukarıdaki boşluklar doldurularak “Başvuru Tamamla” butonuna basılır.
Başvuru talebi gün içinde onaylanacaktır. Onaylandıktan sonra yeni kullanıcı
adı ve şifre ile sisteme giriş yapabilecektir.
11/12
• Strateji Geliştirme Başkanlığı
Muhammet ÖZGÜR / Başkan V.
Telefon : 0312 207 53 67
• İdareyi Geliştirme ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Mahmut GÜNEŞ / Daire Başkan V.
Telefon : 0312 207 53 11
• İdareyi Geliştirme Şube Müdürlüğü
Ahmet KILIÇ / Şube Müdür V.
Telefon : 0312 207 55 48
Hakan AYTAÇ / Teknisyen
Telefon : 0312 207 50 53
Hacer KAFADAR / Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0312 207 68 95
e-posta : [email protected]
12/12

similar documents