Podstata fungování tr*ní ekonomiky

Report
Podstata fungování tržní ekonomiky
Ekonomie –
věda, která se zabývá lidským jednáním ve
světě omezených zdrojů a neomezených
potřeb
• zkoumá nejobecnější souvislosti
ekonomického života společnosti,
• zkoumá využívání vzácných vstupů k výrobě
ekonomických statků
• a rozdělování vyrobených statků mezi
ekonomické subjekty k uspokojování jejich
potřeb.
Ekonomika
reálný stav
ekonomická praxe
Členění ekonomie podle předmětu zkoumání
Mikroekonomie – zkoumá ekonomický subjekt v jeho
jednotlivostech( jedinec, podniky, rodina)
Makroekonomie – ekonomie státu
(inflace, HDP, nezaměstnanost)
Vztah ekonomie k dalším vědámSoučást věd společenských(zkoumá naši společenskou
realitu)
Spolupracuje tedy s dalšími společenskými vědami
(např.
)
spolupracuje také s matematikou, statistikou(jak?)
Zákon vzácnosti
• Vzácnost – to, co nemohu mít v každém okamžiku, v jakémkoliv
množství, se stává vzácným
• S nedostatkem musíme zacházet ekonomicky
• S tím také vzniká princip vlastnických vztahů
(nemohou-li mít něco všichni v neomezeném počtu, vzniká potřeba si
tuto věc rozdělit, vlastnit ji)
 Omezené přírodní zdroje – zlato, ruda, uhlí (pouze relativní)
 Omezené množství produktů lidské práce
 Omezené společenské zdroje(v domácnosti, příjmy,v podniku zisky, ve
státě daně)
 ČAS
Čas
• Omezenost množství času lidstva=součet individuálních
časů, kterými disponují jeho jednotliví lidé
• Čas = základní limitující faktor
= PŘESNĚ LIMITOVANÁ VELIČINA
• je-li průměrná délka života 20 let a ve společnosti žije v generaci 1000000
lidí, potom bude množství času společnosti=?
• Průměrná délka se zvýší na 80 let a množství lidí se nezmění. Jaké bude
množství času nyní?
= Základní veličina, se kterou musí lidstvo šetřit. Proč?
PRODUKTIVITA PRÁCE – snaha dosáhnout výsledků rychleji
nebo dosáhnout lepších výsledků ve stejném času = ZÁKON
EKONOMIE
přináší novou kategorii – volný čas
Disponujeme bohatstvím času předchozích generací. Díky
čemu?
Zákon vzácnosti lidi rozděluje x zákon ekonomie lidi spojuje.
Vysvětli.
Potřeby a jejich uspokojování
• Potřeba – pocit nedostatku, který chceme odstranit
– Vysvětluje důvod, proč pracujeme, vyrábíme, obchodujeme,
podnikáme
» Motiv (vnitřní = chceme dělat)
» Stimul (vnější = děláme, protože za to něco získáme)
– Dělíme na
• Fyzické= HMOTNÉ( dány biologickou podstatou člověka)
• Duševní=NEHMOTNÉ(psychické)
• Individuální (týkají se v jednom okamžiku pouze jedince)
• Kolektivní (týkají se v jednom okamžiku skupiny lidí)
• Zbytné
• Nezbytné
Teorie potřeb je pro nás velmi důležitá – vysvětluje motivaci lidského jednání a
chování. To poté pomáhá např. marketingu(věda o trhu) a
managementu(věda o řízení lidí)
úkoly
 Uveď příklady rozdílných potřeb lidí
1. v 15 letech
2. ve 30 letech
3. v 70 letech
a. v rozvojové zemi
b. ve vyspělém státu
Potřeby a jejich uspokojování
• Některé potřeby sami vyvolávají potřeby další.
• Pak potřeby dělíme na
– Hlavní
– Doplňkové
Např. potřeba fotografovat vyvolá další potřeby.
Které?
Potřeby a jejich uspokojování
• Uspokojování potřeb probíhá prostřednictvím statků a služeb
• Statek – předměty, které uspokojují naše potřeby
– Hmotné – hmotné věci, předměty
– Nehmotné – duševní výtvory, znalosti, dovednosti
– Volné – jsou volně k dispozici(nemusím za ně platit)
– Veřejný – zdánlivě zdarma, nemusíme za něj platit přímo, ale stát ho platí z
našich daní
– Ekonomické = vzácné – k jejich získání musím vynaložit určité úsilí(peníze,
práci, apod) – výrazně větší skupina
» Spotřební – slouží přímo k uspokojování našich potřeb
» Kapitálové – slouží k produkování jiných statků nebo k
poskytování služeb
• Služba – činnost, která uspokojuje naše potřeby
– Věcná – týká se věcí, předmětů
– Osobní – týká se přímo člověka
Úkoly
• Uveď příklady statků, které nejvíce potřebují
Studenti střední školy
Mladá rodina s dítětem
Důchodci
• Uveď příklady statků, které mohou sloužit jako
spotřební i kapitálové statky
Úkoly
• Urči zda se jedná o statek nebo službu
 Ošetření u zubaře
 MP3 přehrávač
 Socha svatého Václava
 Lis na česnek
 Umytí oken
 Scénář filmu
 Nůžky
 Oprava vodovodu
 Obraz Mony Lisy
 Vymalování bytu
 Ostříhání vlasů
 Voda
 Výuka cizího jazyka
Shrnutí
• Člověk k uspokojování většiny svých potřeb
potřebuje získat statky ekonomické, což ho nutí
k práci přímo vytvářející tento statek (ušiju si
sukni), nebo k práci na jiném statku( chodím do
práci, za kterou dostanu plat), který pak může
být za potřebný postrádaný statek vyměněn (za
sukni zaplatím v obchodu nebo švadleně)
úkoly
položka
Plyn k vytápění
domácnosti
Silnice
Rohlík ke svačině
Zahrada
Osvětlení v parku
Železná ruda
plech
Polévka rozdávaná
bezdomovcům
Fotografie ze
školního výletu
Hudební CD
CD s programem
řízení výrobní linky
Spotřební statek
Kapitálový statek
Veřejný statek

similar documents