Mustafa KILIÇ

Report
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Mustafa KILIÇ
Sağlık Ekonomisti-Danışman
STD/ SAGEM
29.04.2014-ANTALYA
Değerli katkıları için; Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı, Baki Topallar, Aslıhan Beyan, Olgun Şener,
Dr. İlker Sabuncuoğlu, Emrah Barındırır ve Adem Ünal’a teşekkür ederim.
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
 Tütün ürünleri, insanın yaşam kalitesini ve süresini
düşüren bir bağımlılık türüdür.
ICD-10’a göre “F17.2 Tütün kullanımına bağlı
bağımlılık sendromu”
 Ülkemizdeki sigara tüketicisi yaklaşık on altı milyon
kişidir.
 Bilimsel çalışmalar sigaranın zararları konusunda,
sigara ile savaşmayı zorunlu kılmaktadır.
www.hta.gov.tr
2
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sigara ile savaşmanın;
•
•
İlk aşaması; toplumu bilinçlendirmek ve yeni kullanıcıları önlemektir.
İkinci olarak; Halen kullanıcısı olanların ise sigara bağımlılığının tedavi edilmesidir.
Bu yolla sigaraya bağlı hastalıkların riskleri önemli ölçüde azaltılabilir.
www.hta.gov.tr
3
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Sigara Bırakma Destek Programı

17 Ocak 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına dayalı olarak Sağlık Bakanlığı
tarafından ülke genelinde Sigarayı Bırakma Poliklinikleri (SBP) oluşturuldu,
 Bu polikliniklere başvuran sigara bağımlılarına sigara bıraktırma destek
tedavileri sunulmaya başlandı.
Yıllara
Sigara Bırakma
kurulması
2009yaygın
:62 Adet
2010 :146Polikliniklerinin
Adet
2011:296
Adet
2012 :402 Adet
Sigara Bırakma Tedavileri:
 Danışmanlık destek programı
 Farmakolojik destek programı
 Bupropion SR (Zyban)
 Vareniklin (Champix)
 Nikotin Replasman Tedavileri (NRT)
www.hta.gov.tr
4
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Literatürden …
•
Sigarayı bırakanların, ilk üç yıl içerisindeki sağlık maliyetleri bırakmayanlara göre en az
%10 daha az olacaktır. [http://www.prevent.org]
•
Hamile kadınlarda sigara bırakma tedavisine ayrılan her 1$a karşılık 3$ lık sağlık maliyeti
tasarrufu sağladığı görülmüştür. [Ruger JP., Emmons KM. 2008]
•
Bir başka özel hastalık popülasyonu olan kardiyolojik problemli hastalarda; 47$ lık
yatırımın takip eden yedi yıldaki karşılığı 853$ olarak hesaplanmıştır.
www.hta.gov.tr
(Ong M., Glantz S. 2004)
5
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Tütün Kullanımının Maliyetlerinin Hesaplanması
 Yüksek DALY (Sakatlığa Ayarlanmış Yaşam Yılı) kayıpları: 931,909 DALY ile ön
sıralarda yer almıştır. (2004 Hastalık Yükü Çalışması)
 Ülkemizdeki tüm hastalıklara bağlı DALY kayıplarının, erkeklerde %15,4’üne,
kadınlarda %1,2’sine denk gelmektedir.
Bütün seçilmiş hastalıkların %8, 6’nı teşkil etmektedir.
 Buna göre sigaranın ülkemiz ekonomisine olan yükü:
DALY * GSYİH(yıllık-2011-)= Ekonomik Yük
• 931,909 DALY*17,510 TL= 16,317,726,590 TL
www.hta.gov.tr
6
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Tütün Kullanımının Maliyetlerinin Hesaplanması
Tütünün Neden Olduğu Doğrudan ve Dolaylı Maliyetler Türkiye (Milyon $)
Türkiye
Yıl
Doğrudan Maliyetler
Dolaylı Maliyetler
1996
190
2.283
2000
486
2.384
2004
1.164
3.525
Alpaslan M., (2007),
www.hta.gov.tr
7
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Sigara Bıraktırma Tedavilerinin Maliyet Analizi
ROI Yöntemiyle Hesaplanması:
Return on Investment (ROI), yapılan yatırımın geri dönüşünü gösteren bir veridir.
Temelde ROI bir yatırımın ne kadar getiri sağladığını, yani verimliliğini ve bu
yatırımın sürdürülmesi gerekip gerekmediğini gösterir.
 ROI (champix) = 0,26
 ROI (zyban) = 0,58
• ABD de benzer metodolojili bir çalışmada;
1$’a karşılık 1.25$ sağlık getirisi olduğu hesaplanmıştır
www.hta.gov.tr
8
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Sigara Bırakma Tedavilerinden Elde Edilen DALY Kazançlarının
Maliyeti
Kazanılan DALY (TL)
Farmakolojik Tedavi
Kazanılan DALY(kişi başı)
Champix(vareniklin)
0,0183
7322,40
Zyban(bupropion)
0,01525
5836,07
www.hta.gov.tr
başına maliyet
9
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Sigara Bırakma Tedavilerinin Geri Ödeme Sistemindeki Yeri
Geri Ödeme Kapsamında Olan Ülkeler
İngiltere:

Champix-NRT’ler ve Zyban da geri ödeme kapsamında (Eczanede reçeteleme mümkün)
Belçika:


Her hasta sadece bir kez bu tedaviye geri ödeme kapsamında erişebiliyor
Zyban sadece KOAH hastaları için ödeniyor, NRT’ler ise geri ödenmiyor
İsviçre:


Sadece Champix ve Zyban geri ödeme kapsamında.
NRT’ler geri ödenmiyor.
İrlanda:

Champix-NRT’ler ve Zyban da geri ödeme kapsamında
Hollanda:

Champix-NRT’ler ve Zyban da geri ödeme kapsamında
İsveç:


Sadece Champix ve Zyban geri ödeme kapsamında.
NRT’ler geri ödenmiyor.
www.hta.gov.tr
10
Sigara Bırakma Destek Programının
Maliyet Etkinlik Analizi
Sigara Bırakma Tedavilerinin Geri Ödeme Sistemindeki Yeri
Geri ödeme kapsamına almayan ülkelere;
 Almanya,
 Danimarka,
 Yunanistan,
 Italya,
 Norveç,
 Portekiz
 Finlandiya
 İspanya; bazı bölgelerinde öderken diğerlerinde ödemiyor. (karma sistem)
www.hta.gov.tr
11
T.C. Sağlık Bakanlığı
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme 1. Yıllık Toplantısı
www.hta.gov.tr
TEŞEKKÜRLER
Mustafa KILIÇ
Sağlık Ekonomisti-Danışman
STD/ SAGEM
www.hta.gov.tr
28-29 Nisan 2014, Antalya
www.hta.gov.tr
12

similar documents