Välkomna! - IdrottOnline Klubb

Report
Välkomna!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Att tävla för Bulycke RF
Bohus Cupen och Division I
Tävlingsreglementet 2015
Lagregler
Tävlingsplatser
Lagledare
Tränare hos oss
Våra tävlingar, Fria starter
Övrigt
Att tävla för Bulycke RF
•
•
•
•
•
•
•
Klubbens ansvar
Klubbens förväntningar på våra tävlande
Ambassadör för klubben
Ryttare, medhjälpare och föräldrar
Delta i lagtävling
Att tävla som elev
Förväntningar på klubben
TR 2015
Exempel på förändringar och förtydlingar
http://www3.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreg
lemente/
TR I Gemensamma bestämmelser - moment 111
Ponnyryttare
• A- och B-ponnyryttare
– hoppning 13 år
– dressyr 14 år
• C- och D-ponnyryttare 20 år
– Grupp 1 - tom 16 år
– Grupp 2 - 17 - 20 år
• För att räknas som tävlingsklass ska det vara minst tre startande
Sammanslagning av grupp/kategori
• I första hand i respektive åldersgrupp om klass bildas
• I andra hand per kategori
Baserat på kalenderår man fyller år
TR I Gemensamma bestämmelser - moment 131
Anmälan
• Arrangörer kan ta betalning vid anmälan.
Ingen återbetalning vid återtagen anmälan
• Turordning vid maximerat antal starter.
Strykningar sätts reserver in i startlistan i den
tur de anmält sig. När reservlistan är tom kan
klassbyten och efteranmälningar sättas in.
• Efteranmälan ska göras via TDB för ryttare
och häst som inte tidigare varit anmäld till
tävling.
TR I Gemensamma bestämmelser - moment 132
Kvalifikation/Uppklassning
• Kvalificeringsregler/Uppklassningsregler anges
i respektive grens TR. Ryttare, ekipage eller
häst som startar i tävling, uppklassad
respektive utan att vara kvalificerad, avstängs
från klassen, även om det upptäcks i
efterhand.
• Ryttaren bestraffas med böter på 1500:-.
TR I Gemensamma bestämmelser - moment 170
Vaccinationsbestämmelser
För att få starta i Svenska officiella tävlingar,
inbjudningstävlingar och högre, måste hästen vara vaccinerad
mot hästinfluensan A2.
• Start startberättigad efter grundvaccination (två
vaccinationer)
• Revaccineras inom 365 dagar för att vara fortsatt
startberättigad, mer dagar startförbud sker vaccination
inom 21 dagar är den åter startberättigad.
• Minst sju dagar sedan senaste vaccination.
• Korrekt och giltigt vaccinationsintyg ska medföras och visas
upp före start. Start utan uppvisande av gällande
vaccinationsintyg medför avstängning.
TR I Gemensamma bestämmelser - moment 174
Otillåten hantering av häst
Citat från TR sammafattning av ändringar
• “Det är viktigt att alla vi som medlemmar i
Ridsportförbundet ser till att inga hästar blir
otillåtet hanterade! Det är inte bara
överdomare och domare som ska
uppmärksamma dessa avarter. Lite civilkurage
behövs!“
TR II Dressyr - moment 204, TR III Hoppning 301
Hästar och ponnyers rätt att starta
• Häst får starta högst två gånger per dag
• Ekipage kan inte göra fler än två starter per dag
Specialregel
• I klasser till och med Lätt C (100) får häst från och
med 7 års ålder göra totalt tre starter per dag.
Detta kan ske med två eller tre ryttare. Två av
hästens tre starter kan ske i samma klass, i detta
fall med två olika ryttare.
TR II Dressyr - moment 211
Hästens utrustning
• Manens flätor och knoppar får
dekoreras/utsmyckas, dock inte med rosetter,
blommor eller liknande.
• Varningsrosett i svansen är inte att betrakta
som dekoration utan är tillåtet.
• Dekor/utsmyckning på hästens utrustning är
tillåtet
TR II Hoppning - moment 306
Hästens utrustning
Träns / huvudlag
• På tävlingsområdet ska hästen ledas i huvudlag med
bett (träns) eller i det huvudlag hästen avses tävlas i.
Bakbenskydd
• Hästar till och med 7 års ålder samt ponnyer oavsett
ålder
–
–
–
–
Varje skydd får väga maximalt 200 gram.
Högsta höjd på skyddet är 16 centimeter.
Lägsta höjd på skyddet är 5 centimeter.
Oelastisk kardborreknäppning ska knäppas på utsidan
TR III Hoppning - moment 381
Bedömning
Uteslutning
• Andra olydnad, alla tävlingsklasser från och med 1,20
hoppning/Lätt A
• Tredje olydnad, alla tävlingsklasser till och med 1,15
hoppning/Lätt B + 5 cm
• Ekipage som under ritten erhåller mer än 16 hinderfel
8 felpoäng
• Andra olydnad, alla tävlingsklasser till och med 1,15
hoppning/Lätt B + 5 cm
Karens
• Svensk Travsport har tillfälligt justerat karenslistan för bland annat
Djävulsklo från tidigare aviserad 48 timmar, nu tillsvidare gällande
14 dygn.
• Förändring gäller även produkter innehållande Aloe Vera från
tidigare aviserat 0h till nu tillsvidare gällande 96 timmar.
• Följande karenstider gäller alltså tillsvidare:
”Enligt lagstiftning har:
• • Aloe vera 96 timmars karenstid
• Harpagosid (djävulsklo) minst 14 dygns karenstid
• Koffein minst 14 dygns karenstid
• Omarbetning av Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2013:43, Saknr:
L17) pågår och substanserna kan komma att få ändrade karenstider
efter omarbetningen.”
Karens
• 48 timmars karenstid före start
Växtbaserade läkemedel
• Aesculus hippocastanum (hästkastanj)
• Agnus castus (munkpeppar)
• Echinacea purpurea (röd solhatt)
• Harpagophytum procumbens (djävulsklo)*
OBS!
• Hypericum perforatum L. (johannesört)
• Symphytum officinale L. (vallört)
• Valeriana officinalis (vänderot)
Karens
• 96 timmars karenstid före start
Läkemedelsklassade
substanser/extrakt/växtdelar
• bensokain
• glukosamin
• heparin
• koffein (inkl. guarana)
• levomentol, mentol
• salicylsyra, dietylamin-, hydroxietyl- och
metylsalicylat
Bohus Cupen
•
•
•
•
•
•
•
•
Lagregler Hoppning
Lagets sammansättning
Klasser
Tävlingsplatser
Lagregler Dressyr
Lagets sammansättning
Klasser
Tävlingsplatser
Division I
•
•
•
•
•
•
•
•
Lagregler Hoppning
Lagets sammansättning
Klasser
Tävlingsplatser
Lagregler Dressyr
Lagets sammansättning
Klasser
Tävlingsplatser
Tävlingsplatser
• BC Ponny dressyr
Omg 1 29 mars Vakant
Omg 2 19 april Billdals RK
Final 17 maj Valsängs RF
• BC Ponny hoppning
Omg 1 6 april Tanums RK
Omg 2 3 maj Bulycke RF
Final 31 maj Tjörns RK
Tävlingsplatser
• BC Häst dressyr
Omg 1 3 april Askim FRK
Omg 2 26 april Kongahälla RS
Final 24 maj Bulycke RF
• BC Häst hoppning
Omg 1 12 april Tanums RK
Omg 2 10 maj Vakant
Final 7 juni Storås RK
Tävlingsplatser
• Division 1 Ponny hoppning
Omg 1 11 april Billdals RK
Omg 2 Vakant
Final 30 maj Vakant
• Division 1 Häst dressyr
Omg 1 18 april Vakant
Omg 2 9 maj Vakant
Final 6 juni Billdals RK
Lagledare
• Bohus Cupen




Hoppning Ponny – Hanna Lundborg
Dressyr Ponny – Anne Johansson
Hoppning Häst –
Dressyr Häst – Annelie Larsson
• Division I
 Hoppning Ponny – Hanna Lundborg
 Hoppning Häst – Josefin Dolietis
 Dressyr Häst – Linda Eriksson
• Hoppning
Tränare
 Claes Jansson
Banbyggare C, Ridlärare på Ale-Jennylunds RK
Söndagar Kontakta Josefin Dolietis
 Hanna Lundborg
Ridledare, instruktör
En träning per vecka
 Karin Sellergren
Hippolog, Ridlärare Realgymnasiet
Dressyr
• Linda Eriksson
Verksamhetschef
Hippolog
Tränare C
Domare LA/MSV C
• Catrine Benjaminsson
Ridlärare
Lördagar jämna veckor
Våra tävlingar
22/2
Pay and ride
Klubbtävling
15/3
Programridning
Linda Eriksson 20 min per ekipage
22/3
Pay and jump
Klubbtävling
3/4
Pay and jump
Klubbtävling
3/5
BC hoppning för ponny omgång 2
Lokal tävling
24/5
BC dressyr för häst Final
Lokal tävling
14/6
Klubbmästerskap hoppning
Klubbtävling
Våra tävlingar fria starter
• Vad gäller?
– Funktionär på tävling två dagar
– 2 fria starter per ekipage och gren
• Tävlingar som tävlingskommittén är ansvarig för:
–
–
–
–
–
–
22/2 Pay and ride
22/3 Pay and Jump
3/4 Pay and jump
3/5 BC hoppning ponny omgång 2
24/5 BC dressyr för häst final
14/6 Klubbmästerskap hoppning
Våra tävlingar lokal
• 3/5 BC hoppning för ponny omgång 2
• 24/5 BC dressyr för häst final
Övrigt
•
•
•
•
•
Anmälan via hemsidan
Gröntkort kurs
TDB kurs
Funktionärsutbildning
Tävlingskollektion
Jacka
• Amber CRW Marin 300:• Ridtäcke??
Dressyrschabrak
• Ryan Gold Medal 200:-
Allround/hoppschabrak
• Elegance Lamicell
Huva
• Elegance LamiCell 99:-

similar documents