Levent Özcan CANER

Report
1
İnnova Bilişim Çözümleri
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi
(ESİS) Daire Başkanı
LEVENT ÖZCAN CANER
www.innova.com.tr
2
İnnova Bilişim Çözümleri
ETKB - STRATEJİK
PLANLAMA İHTİYACI
ETKB 2010 – 2014 Stratejik Planı
www.innova.com.tr
3
İnnova Bilişim Çözümleri
VİZYONUMUZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar alanlarında,
ülkemizi bölgemizde liderliğe taşımak.
MİSYONUMUZ
Enerji ve maden kaynaklarını verimli, etkin,
güvenli, zamanında ve çevreye duyarlı bir
şekilde değerlendirerek dışa bağımlılığı
azaltmayı ve ülke refahına en yüksek katkıyı
sağlamayı görev edindik.
www.innova.com.tr
vizyon & misyon
İnnova Bilişim Çözümleri
4
•
Şeffaflık
•
Güvenilir Olmak
•
Yenilikçi ve Öncü Olmak
•
İşbirliğine Açık Olmak
•
Verimliliği Esas Almak
•
Tutarlı ve Öngörülebilir Olmak
www.innova.com.tr
temel değer ve ilkelerimiz
5
İnnova Bilişim Çözümleri
temel politikalar
TALEP
Alternatif
Yenilenebilir
Enerji
Enerji
Verimliliği
ARZ
www.innova.com.tr
6
İnnova Bilişim Çözümleri
ENERJİ
ARZ GÜVENLİĞİ
•
Yerli kaynaklara öncelik verilerek
kaynak çeşitliliği sağlanması
•
Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji
arzı içindeki payını arttırmak
•
Enerji verimliliğini arttırmak
•
Serbest piyasa koşullarına tam işlerlik
sağlamak
•
Petrol ve doğalgaz alanlarında
ithalattan kaynaklanan riskleri azaltmak
www.innova.com.tr
stratejik amaç ve hedeflerimiz - 1
7
İnnova Bilişim Çözümleri
ÜLKEMİZİN ENERJİ
ALANINDA ETKİNLİĞİ
•
Bölgesel işbirliği süreçleri çerçevesinde
ülkemizi enerji koridoru ve terminali
haline getirmek
ÇEVRE
•
Enerji ve tabii kaynaklar alanlarındaki
faaliyetlerin çevreye olan olumsuz
etkilerini en aza indirmek
www.innova.com.tr
stratejik amaç ve hedeflerimiz - 2
8
İnnova Bilişim Çözümleri
TABİİ KAYNAKLAR
•
Tabii kaynaklarımızın ülke ekonomisine
katkısını arttırmak
•
Endüstriyel hammade, metal ve metal
dışı madenlerimizin üretimlerini
arttırarak yurt içinde değerlendirilmesini
sağlamak
KURUMSAL GELİŞİM
•
Enerji ve tabii kaynakların yönetiminde
etkinliği arttırmak
•
Enerji ve tabii kaynaklar alanında
yenilikçiliğin öncüsü ve destekleyicisi
olmak
www.innova.com.tr
stratejik amaç ve hedeflerimiz - 3
9
İnnova Bilişim Çözümleri
Stratejik Yönetim ve
V
İstatistik Sistemi
(ESİS)
Alper DENİZERİ
Proje Yöneticisi
T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
www.innova.com.tr
10
•
İnnova Bilişim Çözümleri
Stratejik karar verme sürecini
destekleyici veriye kolay ve hızlı
erişim,
•
Bu kritik verilerin doğru ve güncel
haliyle tutulması,
•
Bakanlık personelinin bu verileri
kullanarak analiz yapması,
•
Faaliyetlerin mevzuata uygun bir
şekilde, iş süreci mantığında standart
olarak yürütülmesi,
•
Bilgiye şeffaf ama kullanım yetkileri
dahilinde erişilmesine olanak
tanınması,
gibi Bakanlığın ihtiyaç duyduğu katma
değerli fonksiyonlar karşılanacaktır.
www.innova.com.tr
ESİS projesi ile
11
•
İnnova Bilişim Çözümleri
Güvenilir, Tutarlı, Özetlenebilir
bilgiyi sağlamak,
•
Bağlı İlgili İlişkili Kuruluşlar
arasındaki veri tutarsızlığının
engellenmesi,
•
Ortak bir veri altyapısının
kullanılmasıdır.
www.innova.com.tr
hedef
12
•
İnnova Bilişim Çözümleri
Türkiye’de Enerji sektörünün nabzını
tutmak
•
Ulusal enerji politikalarının en sağlıklı
şekilde geliştirilmesini sağlamak
•
Paydaş kuruluşlar arasındaki resmi
yazışma ve bürokratik işlemler
trafiğini minimuma indirgemek,
•
Her veri setinin sahibi olmasını
sağlamak ve mükerrer verileri
engellemek
www.innova.com.tr
faydalar
İnnova Bilişim Çözümleri
13
işin kapsamı ve konusu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Portalı
Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)
Yazılım
Analiz
Yazılım
Tasarım
Uygulama
Geliştirme
Karar Destek Sistemi (KDS)
Test
Çalışmaları
360 Gün
www.innova.com.tr
Son
Kullanıcı ve
Teknik
Eğitimler
Kurulum ve
Geçici Kabul
Garanti ve
Bakım
720 Gün
14
İnnova Bilişim Çözümleri
SPICE (ISO 15504) uyumlu süreç modeli
Proje Yönetimi, Risk Yönetimi
Gereksinim Yönetimi
Kalite Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi, Sürüm Yönetimi
Gereksinim
Geliştirme
Tasarım
Gerçekleştirme
Entegrasyon
İterasyon-Döngü
Kalite Güvence
Doğrulama
Geçerleme
(Ortak) Gözden Geçirme
www.innova.com.tr
Test
Kurulum ve
İşletim
15
İnnova Bilişim Çözümleri
www.innova.com.tr
yazılım mimarisi
16
İnnova Bilişim Çözümleri
Teşekkürler…
İstanbul
Ankara
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Teknokent ARI4 Binası
34469, Maslak, İstanbul
T +90 212 329 70 00
F +90 212 286 44 02
ODTÜ İkizleri
Ar-Ge Binası
06531 Çankaya
T +90 312 201 70 00
F +90 312 210 16 96
www.innova.com.tr
Bir Türk Telekom Şirketi.
Dubai
Dubai Internet City,
Shatha Tower
Office No: 3309 UAE
T +09 714 431 39 44
F +09 714 390 87 23
facebook.com/innovabilisim
twitter.com/innovabilisim
17
İnnova Bilişim Çözümleri
Sorularınız için;
Alper DENİZERİ / Proje Yöneticisi / [email protected]
İstanbul
Ankara
İTÜ Ayazağa Kampüsü
Teknokent ARI4 Binası
34469, Maslak, İstanbul
T +90 212 329 70 00
F +90 212 286 44 02
ODTÜ İkizleri
Ar-Ge Binası
06531 Çankaya
T +90 312 201 70 00
F +90 312 210 16 96
www.innova.com.tr
Bir Türk Telekom Şirketi.
Dubai
Dubai Internet City,
Shatha Tower
Office No: 3309 UAE
T +09 714 431 39 44
F +09 714 390 87 23
facebook.com/innovabilisim
twitter.com/innovabilisim

similar documents