Tracheální intubace

Report
 Vilímková Monika
 Halaštová Petra
Definice:
 Zavedení tracheální rourky (TR) ústy
(orotracheálně) nebo nosem
(nazotracheálně) do průdušnice s koncem
těsně nad bifurkací. Nejčastěji se provádí u
pacientů v celkové anestezii nebo u stavů
vyžadujících umělou plicní ventilaci.
Rozdělení:
 Neplánovaná ( urgentní)
 Plánovaná (anestezie)
Pomůcky :
 vhodná tracheální rourka (druh, materiál, velikost –
větší a menší o půl čísla, dospělá žena nejčastěji
velikost 7, 7.5, dospělý muž 8, 8.5)
 laryngoskop se lžící odpovídající anatomickým
poměrům
 injekční stříkačka nebo manometr k insuflaci vzduchu
do těsnící manžety TR
 ambuvak opatřený rezervoárem na kyslík s přiměřeně
velkou obličejovou maskou
 přívod kyslíku
 odsávací katetr
 zvlhčení (sterilní voda,lubrikační gel)
 náplast k fixaci
 Maggilovy kleště, zavaděč, zvedací lžíce, případně
fibroskop (obtížná intubace)
 fonendoskop
 léky dle ordinace lékaře
 ochranné pomůcky
 ventilátor, monitor
Postup:
 Odborná příprava
 změřit a zapsat monitorované hodnoty krevního
oběhu a ventilace ( TK, P,SaO2,DF…..)
 zpřístupnit místo za hlavou pacienta
 kontrola dutiny ústní – vyndat umělý chrup……
 kontrola funkčnosti odsávačky
 kompletizace a zkouška funkčnosti
laryngoskopu
 aseptická kontrola TR (těsnost manžety
insuflací vzduchu, poté opětovně dokonalé
vyfouknutí)
 zvlhčit konec TR
 uložit pacienta do vodorovné polohy na zádech
s mírným záklonem hlavy (pokud to jeho
zdravotní stav dovolí)
 Vlastní provedení
 aplikace léků dle ordinace lékaře do
předem zajištěné i.v. linky
 podání ambuvaku lékaři stojícímu za
hlavou pacienta ( preoxygenace 100%
kyslíkem)
 lékaři podat rozsvícený laryngoskop do levé
ruky, TR do pravé ruky – obojí v poloze zavádění
 odsunout dle potřeby koutek úst pacienta do
strany
 dle pokynu lékaře provést Sellickův hmat (stlačení
prstencové chrupavky od doby ztráty vědomí pacienta
do nafouknutí obturační manžety)
 při obtížné intubaci použít zavaděč, který je vsunut do
TR tak,aby dolní konec zavaděče NEPŘESAHOVAL
konec TR, nahoře fixace pevným ohnutím, tvar
přizpůsobit anatomickým poměrům dýchacích cest
(lékař)
 lékař provede intubaci
 nafouknutí těsnící manžety zavedené TR
(stříkačka, manometr)
 přidržet TR v dosavadní poloze dokud lékař
nenapojí pacienta na UPV a nezkontroluje
správné zavedení poslechem symetrie dýchacích
fenoménů
 fixace TR náplastí
 monitorace a zápis hodnot v průběhu výkonu i na
jeho konci, patologické změny okamžitě hlásit
lékaři
 při jakékoliv manipulaci s pacientem opětovná
kontrola správného zavedení
Obtížná intubace
 vyžadující nad 3 pokusy / trvající nad 10 minut
 dochází k ní v asi 1-3% případů, polovina z nich je
nečekaná
 varovné známky
 špatná viditelnost uvuly (klasif. Mallampati)
 rozevření úst na maximálně 3 cm
 vzdálenost brada – prstencová chrupavka pod 6,5 cm
 obezita s BMI nad 40
 předkus, deformity
 omezená hybnost krční páteře
Blesková intubace (Crush úvod)
 způsob úvodu do celkové anestezie při vysokém
riziku aspirace
 indikace:
 pacient není lačný (náhlá příhoda břišní)
 ileus
 těhotenství od 2. trimestru
 pacient pod vlivem alkoholu, v komatu, pacient
intoxikovaný
 je-li zavedená NGS, odsát žaludeční obsah
 poloha – antitrendelenburgova
 důkladná preoxygenace
 neustále připravené odsávání
 pacienta neprodýchávat maskou
 podání anestetik a relaxancií rychle po sobě
(SCCHJ)
 Sellickův hmat
Komplikace tracheální intubace
 Časné
 intubace do jícnu
 intubace do jednoho bronchu
 poranění hrtanu (při špatném použití
zavaděče)
 poškození zubů
 laryngospasmus, bronchospasmus
 aspirace
 Pozdní
 bolesti krku a otok
 poškození hlasivkových vazů
 ulcerace
 stenózy
 infekce
Děkuji za
pozornost

similar documents