Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Report

Vizyonumuz
◦ 21. yüzyılın zorluklarına hızla yanıt veren, güçlü bir eğitim ve araştırma ortamı
oluşturmak.

Misyonumuz
◦ Bilgi ve İletişim Teknolojileri için öncü ve vizyoner bilgisayar uzmanları
Yetiştirmek.

Hedefimiz
◦ Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarını tanıtarak geçleri bu alanlarda
kariyer düşünmeye teşvik etmek, ve Türkiye'de bilgisayar sektörünü ve bilişim
teknolojilerini geliştirecek ve ilerletecek mezunlar vermek.
Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2003 yılında
kurulmuştur.
 Eğitim dili %100 İngilizce olup yürütülen lisans eğitimi İngilizce
hazırlık sınıfı dışında 4 senedir.
 Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir.

Hazırlık
1. Yıl
Bilimsel Hazırlık ve bilgisayar bilimlerine giriş.
2.Yıl
Bilgisayar Mühendisliğinin temel dersleri
3. Yıl
İleri düzey Bilgisayar Mühendisliği dersleri ve staj.
4. Yıl
Uzmanlık alanının seçimi, bitirme projesi ve staj.
Lisansüstü
Eğitim
İş Hayatı
4

Bilginin işleme tabi tutulmasını gerektiren problemleri bilgisayar
tabanlı yazılım ve donanım sistemleriyle çözmeyi amaçlayan bir
meslek dalıdır.
Bilgisayar sistemi
Bilgi
Bilgisayar
• Bilgi işleme yöntemleri
• Gerekli Yazılımlar
• Gerekli Donanımlar
• İletişim Teknikleri
Sonuç
Bilgisayar Bilimleri
Yazılım
Mühendisliği
BM
Bilgisayar Donanımı
Sistem Tasarımı
6
Kendi alanında Ar-ge
 Yazılım geliştirme
 Yazılım mimarisi geliştirme
 Mikroişlemci tabanlı donanım
tasarımı

Bilgisayar ağları cihazları
tasarımı
 Yazılım satış ve pazarlama
 Donanım satış ve pazarlama
 Bilgisayar ve ilgili cihazların
tasarımı, üretimi, işletimi ve
bakımı










Güçlü ve uluslararası deneyime sahip akademik kadro
İngilizce eğitim
Mezuniyet sonrası kolay iş bulma
Öğrenci – öğretim elemanı arasında kuvvetli iletişim (Açık Kapı Politikası,
Ofis Günleri)
Güncel ve dünya standartlarında müfredat
Pratik + teorik eğitim.
Erasmus'la yurtdışında eğitim imkanı
Çift anadal ve yandal imkanı
Sosyal yaşam ve şehir yerleşkesi avantajları
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı
 Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı
 Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı
 Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temelleri Ana Bilim Dalı
 Bilgisayar Yazılımı Ana Bilim Dalı







Yazılım Geliştirme Şirketleri
Telekom Operatörleri
Altyapı Şirketleri
Finans Kurumları
Araştırma, Geliştirme Kurumları
Paket Yazılım Dağıtıcıları ve
Uygulamacıları




Teknoloji Danışmanlık ve
Uygulama Şirketleri
Üretim Şirketleri-Bilgi
Teknolojileri Departmanı
Hizmet Şirketleri-Bilgi
Teknolojileri Departmanı
Devlet Kurumları-Bilgi
Teknolojileri Departmanı

2010 yılının Ekim ayından bu yana yeni ve modern binamızdayız.
11
12

Bilgisayar laboratuvarı; LCD ekranları,
gelişmiş donanımları ve ihtiyaç duyulan tüm
yazılımlarıyla 45 bilgisayar bulunmaktadır.

Elektronik Laboratuvar’nda dirençler,
kapasitörler, LED'ler, potansiyometreler vb.
elemanlar ile entegre devreler kullanılarak
öğrencilerin deney yapmaları sağlanmaktadır.
13

Robotik Laboratuvarı; kontrol sistemleri ve
robotik konularında uygulamalı ve teorik
araştırma/öğretim yapma amacıyla
kurulmuştur

Lojik Laboratuvarı; mikroişlemciler alanında
öğrencilere pratik deneyim kazandırmak ve
teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmelerini
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
14

Doç.Dr. Zekeriya
TÜFEKÇİ, Bölüm
Başkanı
Doktora
İletişim Bilgileri
Araştırma Alanları
Clemson
Üniversitesi, 2001
ABD
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 24
Ses ve Sinyal İşleme

Doç.Dr. Selma Ayşe
ÖZEL
Bilkent Üniversitesi,
2004 Türkiye
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 13
Veri Madenciliği,
Veritabanı Sistemleri,
Bilgi Erişim Sistemleri,
Metin Madenciliği

Doç.Dr. Ramazan
ÇOBAN
Gebze Yüksek
Teknoloji Enst., 2006
Türkiye
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 15
Kontrol ve Robotik,
Yapay Zeka

Doç.Dr. M. Fatih AKAY
Drexel Üniversitesi,
2005 ABD
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 16
Bilgisayar Ağları, İnternet
uygulamaları
15
Doktora
İletişim Bilgileri
Araştırma Alanları

Yrd.Doç.Dr. Mustafa
ORAL
Glamorgan
Üniversitesi, 1998
İngiltere
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 17
Görüntü İşleme, Yapay
Zeka, Bilgisayarla Görme,
Makine Öğrenmesi

Yrd.Doç.Dr. Umut
ORHAN
Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, 2011
Türkiye
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 25
Yapay Zeka, Bilgisayar
Ağları, Veri Tabanı
Sistemleri

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem
İnan ACI
Çukurova
Üniversitesi, 2013
Türkiye
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 18
Paralel Veri İşleme, Doğal
Dil İşleme, Yapay Zeka,
Algoritma Analizi
16
İletişim Bilgileri
Araştırma Alanları

Arş.Gör. Fırat KUMRU
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 20
Ses Tanıma, İstatistiksel Modeller,
Veri Toplama Sistemleri

Arş.Gör. Ali ŞENTÜRK
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 20
Dijital Tasarım, Gömülü Sistemler,
Paralel ve Dağıtık Sistemler

Arş.Gör. Onur ÜLGEN
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 19
İşletim Sistemleri,Makine
Öğrenmesi, Sistem Programlama

Arş.Gör. Esra SARAÇ
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 26
Yapay Zeka, Bilgi Erişim Sistemleri,
Web Madenciliği

Arş.Gör. Serkan KARTAL
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 22
Programlama Dilleri, Web
Teknolojileri, Veritabanı Sistemleri
17
İletişim Bilgileri
Araştırma Alanları

Arş.Gör. Adil Cem
ALBAYRAK
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 22
Robotik, Yapay Zeka, Web
Teknolojileri

Arş.Gör. Serhat HIZLISOY
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 26
Ses Tanıma, Bilgisayar Ağları,
İstatistiksel Modeller

Arş.Gör. Barış ATA
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 26
İşletim Sistemleri, Yazılım
Mühendisliği

Arş.Gör. Ezgi ZORARPACI
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 19
Bilgisayar ağları, Yapay Zeka, Metin
Madenciliği

Arş.Gör. Mehmet SARIGÜL
E-mail: [email protected]
Tel: 322 338 71 01 / 19
Makine Öğrenmesi, Veritabanı
Sistemleri
18
7 öğretim üyesi
 10 araştırma görevlisi
 1 idari personel
 1 temizlik görevlisi

19

Bölümümüzün Erasmus programı için
◦ İsveç
◦ Almanya
◦ Portekiz
◦ Polonya
◦ İspanya
◦ Estonya
Ülkeleri ile anlaşması bulunmaktadır.
20
Ayrıca Mevlana Değişim Programı ile, hiçbir coğrafi
bölge ayrımı olmaksızın dünyadaki tüm yükseköğretim
kurumlarına öğrenci gönderilebilmektedir.
Daha fazla bilgi için
http://ceng.cu.edu.tr

similar documents