Tanıtım Sunumu - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Report
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Bölümümüz 2010 yılında kurulmuştur.
Mühendislik fakülteleri içerisinde bulunan ilk ve
tek Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
bölümüdür. Problemlere bilimsel çözüm
getirebilecek, tasarım, endüstri ve sanat ortamı
içerisinde amaca en uygun üretim ve tasarım
süreçlerine karar verebilecek, bu alanda yaratıcı
çözümleri hayata geçirebilecek, gelişen
teknolojilere uyum sağlayabilecek, araştırma ve
geliştirme yeteneğine sahip, sorumluluk sahibi,
disiplinler arası çalışmaları gerektiren projelerde
çalışabilecek, mühendislik problemlerini
tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine
sahip, idealizmi olan, takım çalışmasına uygun ve
alanında en iyi derecede eğitim ve öğretime sahip
elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Günümüzde, ülkemiz firmalarının teknolojik gelişmelere ayak
uydurabilmeleri, diğerleriyle rekabet edebilmeleri ve karlılık
oranlarını artırabilmeleri için araştırma geliştirmeye önem
vererek yenilikçi ve teknolojik olduğu kadar ekonomik ürün
tasarımı ve üretimi yapmaları gerekmektedir . Firmalarımız,
özgün tasarımlar geliştirebildiği ve bunları markalaştırabildiği
ölçüde uluslar arası alanda rekabet gücü kazanacaktır. Firma
bazında fark oluşturmanın başlangıcı tasarımdan geçmektedir.
Tasarım her alanda vazgeçilmez temel öğe haline gelmiştir. Bir
ürünün fiyatının yaklaşık olarak % 70’i tasarım aşamasında
belirlenirken, ürün tasarım aşamasına ayrılan pay % 2-10’u
geçmemektedir. Dolayısıyla, firmalarımızın ürün tasarımına
daha fazla önem vermesi, tasarım ve üretim sürecini birlikte
değerlendirerek sistematik bir metot izlemek suretiyle
üretilebilir ürünler tasarlaması ve gerek firma ve gerekse
ülkemize katma değeri yüksek düzeyde ürünler kazandırması
gereklidir.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Bu bağlamda özellikle disiplinler arası
çalışma gerektiren projelerde görev
alabilecek ve gerektiğinde proje
liderliği yapabilecek, takım çalışmasına
uygun, temel mühendislik ve endüstri
bilgilerine sahip, teknolojik gelişmeleri
takip eden ve sürekli kendini
yenileyen, analiz ve sentez yapabilen
Endüstriyel Tasarım Mühendislerine
ihtiyaç
duyulmaktadır.
Ülke
sanayimizin gelişmesi, sürdürülebilir bir
Ar&Ge kültürünün firmalarımıza
yerleştirilmesi, ülkemiz firmalarının
dünyadaki
ağırlaşan
rekabet
koşullarına uyum sağlaması açısından;
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
özgün tasarımlar geliştirebilen, disiplinler arası
projelerde görev alabilecek, pratik ve teorik
bilgilerini pekiştirmiş ve sanayiye çok kolay
adapte olabilecek mesleki ve sosyal açıdan öz
güveni
tam
Endüstriyel
Tasarım
Mühendisleri yetiştirmek bölümümüzün temel
misyonunu oluşturmaktadır
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Endüstriyel Tasarım Mühendisinin istihdam
alanı oldukça geniştir. Otomotiv ve Otomotiv
Yan Sanayi, Uçak ve Gemi İmalat Sanayi,
Mobilya Sanayi, Tekstil ve Moda Endüstrisi,
Makine İmalat ve Kalıp Sanayi, Cam, Seramik
ve Savunma Sanayi, Malzeme ve Üretimi
Sanayi, Döküm Sanayi, Biyomedikal ve Tıbbi
Malzeme Üretim Sanayi, Toplu Taşıma
Taşıtları Üretim Endüstrisi Plastik Teknolojisi,
Kalite Kontrol ve Gözetim Şirketleri gibi çok
geniş istihdam alanları bulunmaktadır.
Mezun olacak mühendis adayları esas itibariyle endüstriyel üretim yapılan ve ürün geliştiren
tüm sektörlerde, araştırma merkezlerinde, savunma sanayi, havacılık, uzay, tıp ve biyomedikal
gibi sektörlerde istihdam edilebilir.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Eğitim sürelerimiz ingilizce hazırlık için 1, lisans
eğitimi için 4, yüksek lisans eğitimi için 2 yıldır.
Lisans programımıza 2013-2014 eğitim
öğretim yılında öğrenci alımı planlanmaktadır.
Yüksek lisans programımız 2010 yılında açılmış
olup ilk öğrencilerimiz 2013 yılında eğitime
başlamıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında
yeni öğrencilerimizin aramıza katılmasını
arzulamaktayız.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Ünvan
Sayı
Profesör
1
Yardımcı Doçent
2
Öğretim Görevlisi
1
Araştırma Görevlisi
3
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
TUBİTAK ( Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)
•
Eksenel Pistonlu Pompalarda Hidrostatik-Hidrodinamik Prensiple Çalışan Pabuçların Rijitliği Üzerine Cep ve Orifiz Boyutlarının Etkilerinin
Deneysel Araştırılması, Tübitak Hızlı Destek Programı Proje No: 107M645, 2008 .
•
CNC Dik İşleme Merkezlerinde İşleme Hassasiyetinin Artırılması, Tübitak Hızlı Destek Programı, Proje No: MAG-HD-1, 2005 .
•
Otomobil Kam İmalatı İçin İkame Malzemesi Olarak Metal Matrisli Kompozitlerin Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2006-2009, (TÜBİTAK
106M021).
•
Su Geçirmez Askeri Sahra Telefonu Tasarımı ve Prototip imalatı, TUBİTAK-MAM-UEKAE, 2000-2001.
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)
•
Sterotaktik Sistem Tasarım ve İmalatı”, KOSGEP, 2011-2013.
DPT ( Devlet Planlama Teşkilatı)
•
5 Eksen CNC Frezeleme Operasyonlarında işlenen Yüzeyin Kalitesini Proses Optimizasyonu ile Arttıran Bir Sistemin Geliştirilmesi 2005-2007.
BAP ( Üniversite Bilimsel Araştırma Projesi)
•
Montaj Sıralarının Bilgisayar Destekli Tespiti ve Optimizasyonu, Proje No: EÜBAP – FBY-10-3068, 2010 .
•
Güneş Enerjili Araç İmalatı, Proje No: EÜBAP – FBG-10-3236, 2010 .
•
Yüksek Hız ve Düşük Yüklerde Yağlayıcı Olarak Kullanılan Gazların Yatak Performansına Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması, Proje No:
EÜBAP – FBA-05-26, 2005.
•
Çeşitli Tipteki Kaplamaların Delik Delme İşlemi için Performansının Araştırılması (BAP-GYTE Projesi), 2007-2008 .
•
Alüminyum esaslı, parçacık ve fiber takviyeli metal matrisli kompozitlerin basınçlı döküm yöntemiyle üretilmesi ve balistik performansının incelenmesi",
BAP Arastırma Projesi, EÜBAP – FBA 04-09, 2004 .
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Mekanik Atölye: Öğrencilerimizin tasarımlarını
üretmelerini yada ihtiyaç duydukları parçaları imal
edebilmelerini sağlayacak torna, freze, matkap,
taşlama tezgahları, kaynak makinesi, ahşap
testereleri, CNC freze gibi yardımcı ekipmanlar
bulunmaktadır.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Hızlı Prototipleme Laboratuvarı: Burada
öğrencilerimiz bilgisayar yardımıyla tasarladıkları
modelleri, yeni ürün ve parçaları 3D yazıcılar vasıtasıyla
elle tutulur hale dönüştürebilmektedirler. Ardından
tasarımlarının kullanılabilirliği, boyutları gibi özellikleri
rahatlıkla kontrol edilip yeniden üzerinde düzenlemeler,
iyileştirmeler yapabilmektedirler.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Tersine Mühendislik Laboratuvarı: Öğrencilerimizin
atölyede metal, strafor yada kil kullanarak tasarlayıp
ürettikleri modellerin lazer tarama yada noktasal
koordinat tespit cihazıyla dijital ortama aktarabilme
imkanlarını laboratuvarımızda bulabilmektedir. Dijital
ortama aktarılan bu tasarımlar üzerinde düzeltme,
yenilik ve geliştirmeler kolaylıkla yapılabilmektedir.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
CAD/CAM Laboratuvarı: Güçlü bilgisayar
altyapısıyla ve lisanslı yazılımlarımızla öğrencilerimiz
rahatlıkla tasarımlarını dijital ortamda yapabilme
imkanına sahiptirler. Bu tasarımlar diğer
laboratuvarlar yardımıyla işleyebilmekte, hızlı
prototipleme cihazı yardımıyla gerçekliğe
kavuşturmaktadır.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından
desteklenen "Endüstriyel Tasarım alanında
sanayi ile ortaklaşa proje yönetimi, proje uygulama
süreci ve proje kültürünün geliştirilmesi" başlıklı
projemiz kapsamında TU Delft Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Fakültesi
Öğretim Üyesi Dr. Elvin KARANA Ekim2012 tarihinde mühendislik fakültesi öğrencilerine
seminer ve eğitim vermiştir.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Endüstriyel Tasarımla ilgilenen öğrencilerimizin kurmuş
olduğu faal bir kulüptür. Öğrencilerimize derslerinin dışında
kalan zamanları değerlendirmelerinde yardımcı olan kulüp,
tasarım ve modelleme programları konusunda
öğrencilerimize eğitim ve seminerler vererek genç
mühendislerin çalışma hayatlarında ihtiyaç duyacakları
bilgilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerimizi
sanayi kuruluşlarıyla bir araya getirerek sanayi
kuruluşlarında bölümümüz hakkında farkındalık yaratılmaya
çalışılmaktadır. Teknik geziler düzenleyerek sektörün önde
gelen firmaları öğrencilerimize tanıtılmakta, staj ve iş
imkanları araştırılmaktadır.
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
Kulüp facebook sayfası
için tıklayınız
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
Erciyes Üniversitesi
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr/
[email protected]
http://etm.erciyes.edu.tr
Telefon: 0 (352) 2076666 – 32095
Faks: 0 (352) 4375784
linkler için tıklayınız

similar documents