SH - Enciklopedi Rinore

Report
SH 1:1
K U B I M E Z G AV E R
E Sotja
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
PA R A L E L O P I P E D
E Sotja
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
KUBI 3D
SH 1:1
E Sotja
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
3 D KO N F I G U R I M
E Sotja
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
CELES HIDRANTI
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
TRAPEZOID
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
GURE PESHORE
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
PRERJE ELIPTIKE
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
BASHKUESE
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
Kristali ka 12 brinje a
Si dhe 12 brinje b
SH 1:1
F O R M E K R I S TA L I
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
3D KENDORE
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE
SH 1:1
T R U P – P R I Z M AT I K
INXH.EK
VITI I.B.
UNIVERSITETI I TIRANES
FAKUL. INXHINJERIA MEKANIKE

similar documents