Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi

Report
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİK PLANI
2014 -2018
KURUM KÜLTÜRÜ TEMA GRUBU
Ocak 2013
STRATEJİK AMAÇ
SA 1
Üniversitemizin Kurumsal Kültür Yapısını Geliştirmek
STRATEJİK HEDEFLER
SA 1
Üniversitemizin Kurumsal Kültür Yapısını Geliştirmek
SH 1.1
Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi
SH 1.2
Akademik ve İdari Kalite Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması
SH 1.3
Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması
SH 1.4
Fiziki Alanların (idari ve akademik birimler ile ortak alanların)
İyileştirilmesi
SH 1.5
Sosyal Tesislerin (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik
Olarak İyileştirilmesi
SH 1.6
Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması
PERFORMANS HEDEFLERİ - 1
SH 1.1
Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi
PH 1.1.1
Mesleki ve Kişisel Gelişim Olanaklarının Artırılması
PH 1.1.2
Oryantasyon Programlarının Geliştirilmesi
PERFORMANS HEDEFLERİ - 2
SH 1.2
PH 1.2.1
Akademik ve İdari kalite Yönetim Sistemlerinin Yaygınlaştırılması
Kamu İç Kontrol Standartlarının Yaygınlaştırılması
PERFORMANS HEDEFLERİ - 3
SH 1.3
Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması
PH 1.3.1
Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin İki Yıl İçinde Tamamlanması
PH 1.3.2
Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılır
Hale Getirilmesi
PERFORMANS HEDEFLERİ - 4
SH 1.4
Fiziki alanların (idari ve akademik birimler ile ortak alanların)
İyileştirilmesi
PH 1.4.1
Fiziki Alanların Donanımsal Olarak İyileştirilmesi
PH 1.4.2
Büroların Fiziki Olarak İyileştirilmesi
PH 1.4.3
Ortak Alanların İyileştirilmesi
PERFORMANS HEDEFLERİ - 5
SH 1.5
Sosyal Tesislerin (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik
Olarak İyileştirilmesi
PH 1.5.1
Çalışanlara Yönelik Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması
PH 1.5.2
Öğrencilere Yönelik Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması
PH 1.5.3
Sosyal Tesis Kapasitelerinin Artırılması
PERFORMANS HEDEFLERİ - 6
SH 1.6
Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması
PH 1.6.1
Üniversitemiz Çalışanları Üzerindeki Kurumsal Kimlik Algısının
Artırılması
PH 1.6.2
Üniversitemizin Tercih Edilebilirliğini Artırmak
PH 1.6.3
Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin (Seminer, Sempozyum, Söyleşi, vb.)
Artırılması
PH 1.6.4
Öğrencilere ve Çalışanlara Yönelik Tören/Program Sayısının Artırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 1
SH
1.1
PH
1.1.1
G. No
Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi
Mesleki ve Kişisel Gelişim Olanaklarının Artırılması
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Akademik Personelin Yurtdışı
Görevlendirilme Oranı
Görevlendirilen Personel
/Toplam Personel
Çıktı
Adet
PER-İlgili Birim
2
Akademik Personelin Yurtiçi
Görevlendirilme Oranı
Görevlendirilen Personel
/Toplam Personel
Çıktı
Adet
PER-İlgili Birim
3
Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından
Akademik Personele Verilen Eğitim Saati
Sayılacak
Girdi
Saat
Sürekli Eğitim
Merkezi / İlgili
Birim
4
İdari Personelin Kurum Dışı Eğitimlere
Katılma Oranı
Görevlendirilen Personel /
Toplam Personel
Verimlilik
Adet / Kişi
PER-İlgili Birim
5
Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari
Personel Başına Düşen Ortalama
Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Saati
Toplam Eğitim Saati /
Toplam Personel Sayısı
Çıktı
Saat / Kişi
PER-İlgili Birim
6
Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari
Personel Başına Düşen Ortalama Kişisel
Gelişim Eğitimlerinin Saati
Toplam Eğitim Saati /
Toplam Personel Sayısı
Çıktı
Saat / Kişi
PER-İlgili Birim
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 2
PH Oryantasyon Programlarının Geliştirilmesi
1.1.2
G. No
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Üniversiteye İlk Defa Atanan
Akademik Personelin
Oryantasyon Eğitimine Katılma
Oranı
Katılan Akademik
Personel / Kuruma
Gelen Akademik
Personel
Verimlilik
%
PER – İlgili Birim –
Sürekli Eğitim
Merkezi
2
Oryantasyon Eğitimine Katılan
İdari Personel Oranı
Katılan İdari
Personel / Kuruma
Gelen İdari Personel
Verimlilik
%
PER
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 3
SH
1.2
PH
1.2.1
G. No
Akademik ve İdari Kalite Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması
Kamu İç Kontrol Standartlarının Yaygınlaştırılması
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Kamu İç Kontrol Standartlarının Uyum
Eylem Planı Çerçevesinde Gerçekleşme
Oranı
Gerçekleşen /
Planlanan
Verimlilik
%
SGD
2
İç Denetim Başkanlığı Tarafından Elde
Edilen Olumsuz Bulgular Sonucunda
Yapılan İyileştirme Oranı
İyileştirme
Sayısı / Bulgu
Sayısı
Verimlilik
%
İlgili Birim / İç
Denetim Başkanlığı
3
Kamu İç Kontrol Standartları
Çerçevesindeki Periyodik Denetimlerde
Elde Edilen Olumsuz Bulgular Sonucunda
Yapılan İyileştirme Oranı
İyileştirme
Sayısı / Bulgu
Sayısı
Verimlilik
%
İlgili Birim / İç
Denetim Başkanlığı
/ İzleme Ve
Yönlendirme Kurulu
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 4
SH
1.3
PH
1.3.1
G. No
Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması
Bütünsel Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Performans Programı ve Faaliyet
Raporunda İstenilen Verilerin
Yönetim Bilgi Sisteminden
Karşılanma Oranı
Elde Edilen Veri
Sayısı / İstenilen
Veri Sayısı
Etkinlik
%
BİD
2
Bütünsel Bilgi Yönetim Sistemi’nin
Birimler Tarafından Kullanım Oranı
Kullanan Birimler
/ Tüm Birimler
Etkinlik
%
BİD
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 5
SH
1.4
Fiziki Alanların (akademik ve idari personel çalışma büroları ile ortak alanların)
İyileştirilmesi
PH Fiziki Alanların İyileştirilmesi
1.4.1
G. No
1
Performans Göstergesi
Taleplerin Karşılanma Oranı
Hesaplama
Karşılanan /
Talep Edilen
Türü
Verimlilik
Ölçü
Birimi
%
Sorumlu
Birim
İMD
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 6
SH
1.5
Sosyal Tesislerin ve Olanakların (barınma, misafirhane, kafeterya-lokanta, spor,
kreş) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi
PH Çalışanlara Sunulan Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması
1.5.1
G. No
Performans Göstergesi
Hesaplama
1
Akademik Personelin Beslenme
Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
Memnuniyet Anketindeki
İlgili Sorunun Skoru
2
İdari Personelin Beslenme
Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı
3
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
Kalite
%
SKS – İlgili Birim
Memnuniyet Anketindeki
İlgili Sorunun Skoru
Kalite
%
SKS – İlgili Birim
Çalışanların Kreş Hizmetlerinden
Memnuniyet Oranı
Memnuniyet Anketindeki
İlgili Sorunun Skoru
Kalite
%
SKS – İlgili
BİRİM
4
Çalışanların Spor Hizmetlerinden
Memnuniyet Oranı
Memnuniyet Anketindeki
İlgili Sorunun Skoru
Kalite
%
SKS – İlgili Birim
5
Tıp Fakültesi Hastanesinde
Akademik Ve İdari Personele
Verilen Sağlık Hizmeti Memnuniyet
Oranı
Memnuniyet Anketindeki
İlgili Sorunun Skoru
Kalite
%
İlgili Birim
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 7
PH
1.5.2
G. No
1
PH
1.5.3
G. No
Öğrencilere Sunulan Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması
Performans Göstergesi
Öğrencilerin Barınma
Hizmetlerinden Memnuniyet
Oranı
Hesaplama
Memnuniyet
Anketindeki İlgili
Sorunun Skoru
Türü
Kalite
Ölçü
Birimi
%
Sorumlu
Birim
SKS
Sosyal Tesislerin Kapasitesinin Artırılması (YATIRIM)
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Merkez Yemekhanenin
Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen /
Planlanan
Verimlilik
%
YİD
2
Tenis Kortları Sosyal Tesisinin
Tamamlanma Oranı
Gerçekleşen /
Planlanan
Verimlilik
%
YİD
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 8
SH
1.6
Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması (Paydaşlarla İlişkiler)
PH Üniversitemiz Çalışanları Üzerindeki Kurumsal Kimlik Algısının Artırılması
1.6.1
G. No
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Üniversitemize İlişkin Basında Yer
Alan Ortalama Günlük Haber Sayısı
Sayılacak
Sonuç
Adet
Halkla İlişkiler –
Basın Birimi
2
Üniversitemizin Kamuoyundaki
Saygınlığına İlişkin Çalışanlarımızın
Algısı
Memnuniyet
Anketindeki İlgili
Sorunun Skoru
Kalite
%
İlgili Ölçme
Değerlendirme
Birimi
PH Üniversitemizin Tercih Edilebilirliğini Artırmak
1.6.2
G. No
Performans Göstergesi
Hesaplama
1
Tanıtım Fuarlarına Katılan Öğrenci
Adaylarının Üniversitemizi Tercih
Etme Oranı
Tercih Eden Sayısı
/ Ankete Katılan
Sayısı
Türü
Kalite
Ölçü
Birimi
%
Sorumlu
Birim
ÖİD
PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 9
PH Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması
1.6.3
G. No
Performans Göstergesi
Hesaplama
Türü
Ölçü
Birimi
Sorumlu
Birim
1
Üniversite Tarafından Düzenlenen
Seminer, Sempozyum Ve Söyleşi
Sayısı
Sayılacak
Sonuç
Adet
Halkla İlişkiler
2
Öğrenci Toplulukları Tarafından
Düzenlenen Faaliyet Sayısı
Sayılacak
Çıktı
Adet
SKS
3
Öğrenci Topluluklarına Üye Olan
Öğrencilerin Oranı
Üye Olan Öğrenci
Sayısı /Toplam
Öğrenci Sayısı
Etkinlik
%
SKS
4
Kültür Merkezlerinde Yapılan
Konser, Gösteri, Tiyatro vb.
Etkinliklerin Sayısı
Sayılacak
Girdi
Adet
Kültür Sanat
Kurulu - BSHİ
STRATEJİLER
•
Üniversite akademik ve idari personeline yönelik ‘Personel Günü’ düzenlenmesi,
•
Üniversitemizden mezun olanlara yönelik ‘Mezunlar Günü’ düzenlenmesi,
•
Kurumun düzenlediği etkinlik ve törenlere idari personelin de davet edilmesi,
•
Akademik ve idari personelin sosyal ilişkilerini güçlendirecek, piknik,
yürüyüş/trekking vb etkinliklerin sayısının artırılması ve bu etkinliklere katılımın
özendirilmesi,
•
Akademik ve idari personel ödül törenlerine ayrılan kaynağın artırılması,
•
Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında verilecek eğitimlerde akademisyenlere
yönelik olarak, sunum teknolojileri, yabancı dil, güzel konuşma – diksiyon gibi
konulara da yer verilmesi,
•
Basında çıkan Üniversitemize ilişkin haberlerin tüm Üniversite personeline web
üzerinden ve/veya e-mail ile duyurulması,
•
Tanıtım Fuarlarında katılımcılara anket düzenlenmesi,
•
Ödül Törenlerinin sürekliliğinin sağlanması.
Prof. Dr. Erdal EMEL
Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT
Prof. Dr. Ümit G. GENÇOĞLU
Doç. Dr. Tolga TİPİ
Prof. Dr. Mefail HIZLI
Sebahattin SOĞUKPINAR
Şükriye DİNEDURGA
Şükran YILMAZ SOĞUKPINAR
Başkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Raportör
Teşekkür ederiz…

similar documents