Zjišťování kyselosti mléka

Report
Zjišťování kyselosti mléka
- titrační kyselost podle Soxhleta-Henkela
indikátorovými papírky
-
SŠZePř Rožnov p. R
PaedDr.Lenka Těžká
Modernizace výuky odborných předmětů
CZ.1.07/1.1.08/03.0032
Co způsobuje kyselost mléka ?
• přirozená kyselost je způsobena kyselou
povahou bílkovin (kaseinu) a přítomností
fosforečnanů a citranů
• získaná kyselost vzniká mikrobiální činností v
mléce ) rozkladem laktózy a vznikem kyseliny
mléčné
Stanovení kyselosti mléka podle
Soxhleta – Henkela (°SH)
Stanovení kyselosti mléka
kolorimetrickou metodou –
indikátorovými papírky
Metoda kolorimetrická – indikátorové
papírky Galaktophan nebo Laktotest
7
8
9
10
11
12
25
°SH
°SH
°SH
°SH
°SH
°SH
°SH
mléko čerstvé
mléko v inkubačním stádiu
mléko mírně kyselé, navinulé
mléko kysající
mléko silně kysající
mléko kyselé, sráží se varem
mléko kyselé, sráží se samovolně
Faktory ovlivňující kyselost mléka
• Zvýšená kyselost mléka
- nedostatečná hygiena při
získávání mléka (kyselina
mléčná, octová)
- nedostatečné ošetření
mléka po nadojení,
špatné chlazení
- akutní zánět mléčné žlázy
- příměs mleziva v mléce
• Snížená kyselost mléka
- výživa (nevyrovnaná
krmná dávka)
- chronický zánět mléčné
žlázy
- zbytky sanitačních
prostředků v dojícím
zařízení
- stresové faktory

similar documents