Effects of levosimendan on diaphragm function in healthy

Report
TECHNISCHE GENEESKUNDE
EEN NIEUWE DISCIPLINE OP HET SNIJVLAK VAN
TECHNOLOGIE EN ZORG
JONNE DOORDUIN
WIETSKE VAN DER WEG
TECHNISCHE GENEESKUNDE VAN NUL TOT NU
start studie
1e afstudeerder
2003
2009
50e alumni
nov
master
NVvTG
2006
2010
2011
Wet BIG
Jan
2013
kwaliteitsregister
(2013)
PROFIEL VAN DE TECHNISCH GENEESKUNDIGE
• werkt in multi-disciplinaire teams
• wetenschappelijk/innovatief karakter
• wordt geconsulteerd door de arts
• denkt vanuit anatomie / (patho)fysiologie / technologie
• doel: verbeteren patiënt veiligheid, diagnose en behandeling in
directe patiëntenzorg door toepassing van technologie
WET BIG
• per 1 januari 2013
• zelfstandig uitvoeren en indiceren van voorbehouden
handelingen
• evaluatie na 5 jaar
SPECIALISATIES
• Medical Sensing & Stimulation
• Medical Imaging & Interventions
ARBEIDSPLEKKEN
• Universitaire medische centra
• Topklinische ziekenuizen
• Bedrijfsleven
nexcob
Nijmegen Expertisecentrum voor Ontwenning Beademing
DIAFRAGMA
meetmethoden
instellen beademing
diagnostiek
monitoring op de IC
therapeutische interventies
MEETMETHODEN
MEETMETHODEN
Pes (cmH2O)
Insp Exp
20
latex balloon (Pes)
0
-20
Pga (cmH O)
2
-40
Pdi (cmH2O)
EMGdi (mV)
Insp Exp Insp
Pdi = Pga – Pes
50
0
Pga = gastric pressure
Pes = esophageal pressure
Pdi = transdiaphragmatic
pressure
50
9 electrodes
0
0.1
0
-0.1
latex balloon (Pga)
0
5
time (s)
10
EMG
THERAPEUTISCHE INTERVENTIES
2.0
P < 0.05
Pdi/EMGdi (cmH2O/µV)
1.8
first loading task
(before study medication)
second loading task
(after study medication)
1.6
21 %
1.4
1.2
1.0
0
1
2
Placebo
placebo
group
1
2
Levosimendan
levosimendan
group
INSTELLEN BEADEMING
DIAGNOSTIEK
DIAGNOSTIEK
diaphragm
TECHNISCHE GENEESKUNDE
EEN NIEUWE DISCIPLINE OP HET SNIJVLAK VAN
TECHNOLOGIE EN ZORG
JONNE DOORDUIN
WIETSKE VAN DER WEG
1E STAGE – RADIOTHERAPIE UMCG
Probleem:
- intekening
- blaas en rectum vulling
- positionering op tafel
+ beweging tijdens bestraling
Oplossing:
- marges
- controle positie (positieverificatie)
1E STAGE – RADIOTHERAPIE UMCG
1E STAGE – RADIOTHERAPIE UMCG
• Hoe vaak moet je de positie controleren en aanpassen?
(40x bestralen)
• Huidige protocol:
– eerste 4x, daarna 1x/wk offline
– alleen ‘lastige’ patienten altijd controleren
• Dataset 145 patienten
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6000
5000
CTV+4
4000
3000
2000
1000
offline
CTV+4
CTV+5
CTV+6
total verif
total onl verif
total cor
98%
86%
70%
2336
0
376
max
SD=
2.5
99%
99%
94%
3987
2622
1896
max
SD=
3.0
100%
99%
83%
3229
1488
1197
max
SD=
3.5
100%
96%
77%
2771
800
790
max
SDY
=2.5
100%
98%
88%
3238
1426
1208
max
SDY
=3.0
100%
97%
83%
2772
753
783
protocol
max
SDY
=3.5
100%
94%
77%
2550
415
576
max
NC=
4
99%
89%
72%
2545
490
642
0
onli
ne
100%
100%
100%
5631
5044
3159
number
66.5Gy for % patients
1E STAGE – RADIOTHERAPIE UMCG
CTV+5
CTV+6
total verif
total onl
verif
total cor
1E STAGE – RADIOTHERAPIE UMCG
• Conclusie:
meer aanpassen is maar een klein beetje beter, de ruime
marges blijven toch nodig
2E STAGE – CHIRURGIE NKI-AVL
Huidige situatie:
overige klieren
1e operatie verwijderen
schildwachtklier
schildwachtklier
 controle door patholoog
tumor
Bij tumorcellen
2e operatie voor overige
klieren
2E STAGE – CHIRURGIE NKI-AVL
• Kan je tijdens de operatie al beoordelen of de klier
maligne is?
• Photoacoustic imaging – melanomen
Chirurgie in AvL, imaging UTwente...
2E STAGE – CHIRURGIE NKI-AVL
2E STAGE – CHIRURGIE NKI-AVL
• Conclusie:
Je kan met photoacoustic imaging een massa
melanoomcellen in beeld brengen
Klinisch gebruik is nog een stapje te ver…
AFSTUDEREN– UMCN
radioimmunotherapie
AFSTUDEREN– UMCN
 Geen ideale ‘targetting’
 Inhomogene uptake
 Vaak incomplete respons
 Schade aan andere organen
AFSTUDEREN– UMCN
Dosimetrie, want de ene patiënt is de andere niet!
- Zoektocht naar optimale behandeling, minimale
schadeWEL bijwerkingen,
WEL bijwerkingen,
maar genezen
NIET genezen
- Selecteren van patiënten (beperken kosten)
- Onderzoek nieuwe behandelingen
Dezelfde diagnose,
Geen bijwerkingen, dezelfde behandeling Geen bijwerkingen,
NIET genezen
wel genezen
AFSTUDEREN– UMCN
• Advies geven over het gebruik van dosimetrie in de
kliniek
• Participeren in onderzoek
– Berekenen van de tumordosis en beenmergdosis
– Beenmerg toxiciteit voorspellen
Beenmerg dosis versus toxiciteit
– Prospectieve en retrospectieve
dosimetrie vergelijken
PROMOTIE ONDERZOEK
alvleesklier
Endocrien weefsel =
Eilandjes v
Langerhans
Exocrien
weefsel
111In-exendin
uptake in de
β-cellen via de GLP-1
receptor
β-cel
bloedvat
PROMOTIE ONDERZOEK
• 10 patiënten: diabetes type 1
• 10 gezonde vrijwilligers
• Verschil?
PROMOTIE ONDERZOEK
FELLOWSHIP
behandeling
radiotherapie
TG
radiologie
diagnostiek
nucleaire
geneeskunde
FELLOWSHIP
Stereotactische
bestraling:
- hoge dosis
- slechts 3 x bestralen
 planning nóg belangrijker
SAMENGEVAT
• een nieuwe professional op het snijvlak van
technologie en zorg
• brede inzetbaarheid in ziekenhuizen
TECHNISCHE GENEESKUNDE
WWW.NVVTG.NL
WWW.TWITTER.COM/NVVTG
JONNE DOORDUIN: [email protected]
WIETSKE VAN DER WEG: [email protected]

similar documents