H.Kahraman Sunusu - Coğrafi Bilgi Sistemleri

Report
PLANLAMA PORTALI VE
PLAN TADİLATI OTOMASYONU
Çevre ve Orman Bakanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Hasan Adsız KAHRAMAN
Şehir Plancısı
İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri
SUNUM İÇERİĞİ
1. PLAN TADİLATI OTOMASYON SİSTEMİ
2. PLAN TADİLAT OTOMASYONU KURUM İÇİ ÇALIŞMA SİSTEMİ
3. UYGULAMA SENARYOSU
4. PLAN TADİLATI ALTERNATİFLERİ
5. PLAN TADİLAT OTOMASYONU KURUMLARARASI ÇALIŞMA SİSTEMİ
6. PLANLAMA PORTALI HİZMETLERİ
PLAN TADİLAT OTOMASYON SİSTEMİ
PLAN VERİTABANLARI
ANALİZ VERİTABANI
ÇEVRE DÜZENİ
PLANI VT.
ÖÇK ÇEVRE
DÜZENİ PLANI
VT.
SULAK ALAN
YÖNETİM PLANI
VT.
TADİLAT TALEBİ
TAKİBİ
• HİDROLOJİ
• ALTYAPI
• JEOLOJİ
• TOPRAK
• ULAŞIM
• İDARİ SINIRLAR
• ARAZİ KULLANIMI
• ......
PLAN TADİLAT
OTOMASYONU
YABAN HAYATI GELİTİRME
SAHALARI GELİŞME VE
YÖNETİM PLANLARI VT.
UZUN DEVRELİ
GELİŞME PLANLARI VT.
HAVZA KORUMA EYLEM
PLANLARI VT.
Dış
Kullanıcılar
Belediyeler
İÇME VE KULLANMA SUYU
KAY. VE HAVZALARINA
YÖN. HAV. KOR. EYLEM
PLANI VE ÖZEL HÜKÜM
BELİRLEME ÇALIŞMALARI
VT.
Özel İdareler
Kalkınma
Ajansları
Diğer
PLAN TADİLAT OTOMASYONU KURUM İÇİ ÇALIŞMA SİSTEMİ
Av ve Yaban
Hayatı Dairesi
Başkanlığı
Su ve Toprak
Yönetimi Daire
Başkanlığı
Doğa Koruma
Dairesi
Başkanlığı
Milli Parklar
Dairesi Başkanlığı
Etüt Plan Proje
Uygulama Dairesi
Başkanlığı (ÖÇK)
PLAN TADİLAT OTOMASYONU
Planlama ve SÇD
Dairesi
Başkanlığı
PLAN TADİLATI OTOMASYONU
UYGULAMA SENARYOSU
Alternatif 1
WEB
PLANLAMA
VERİ TABANI
Tadilat Talebi
İnceleme
ANALİZ
VERİ TABANI
Tadilat
Değerlendirme
Tadilat Yapım
Kararı
Bilgilendirme
WEB
WEB
Analiz
Sentez
Karar
Plan
Coğrafi Detay
Oluşturma
Değerlendirme
Plan Onayı
Askı Süreci
Alternatif 2
V
E
R
İ
İ
N
D
İ
R
MASAÜSTÜ
PLANLAMA
VERİ TABANI
ANALİZ
VERİ TABANI
Analiz
Sentez
Karar
Plan
Coğrafi Detay
Oluşturma
V
E
R
İ
Y
Ü
K
L
E
Kurum
görüşleri
Karar
Bilgilendirme
UYGULAMADA PLAN TADİLAT İŞLEYİŞİ
WEB
Tadilat Talebi
İnceleme
Tadilat
Değerlendirme
Tadilat Yapım
Kararı
Bilgilendirme
UYGULAMA SENARYOSU
PLAN TADİLATININ YAPILMASI
ÇEVİRİM İÇİ
(ALTERNATİF 1)
PLAN
TADİLATI
ÇEVİRİM DIŞI
(ALTERNATİF 2)
UYGULAMA SENARYOSU
PLAN TADİLATININ YAPILMASI
PLAN
TADİLATI
ÇEVİRİM İÇİ
(ALTERNATİF 1)
ÇEVRİM İÇİ PLAN TADİLATI
ALTERNATİF-1
Veri İndir
Veri Yükle
VERİ GÜNCELLENİYOR..
ÇEVRİM İÇİ PLAN TADİLATI
ALTERNATİF-1
Veri İndir
Veri Yükle
GÜNCELLEME
KAYDEDİLDİ..
UYGULAMA SENARYOSU
PLAN TADİLATININ YAPILMASI
PLAN
TADİLATI
ÇEVİRİM DIŞI
(ALTERNATİF 2)
ÇEVRİM DIŞI PLAN TADİLATI
ALTERNATİF- 2
Veri İndir
Veri Yükle
ÇALIŞMA BÖLGESİ VERİSİ
DIŞARI ALINIYOR..
ÇEVRİM DIŞI PLAN TADİLATI
ALTERNATİF- 2
ÇEVRİM DIŞI PLAN TADİLATI
ALTERNATİF- 2
ÇEVRİM DIŞI PLAN TADİLATI
ALTERNATİF- 2
Veri İndir
Veri Yükle
ÇALIŞMA BÖLGESİ VERİSİ
İÇERİ ALINIYOR
ÇEVRİM DIŞI PLAN TADİLATI
ALTERNATİF- 2
Veri İndir
Veri Yükle
UYGULAMADA PLAN TADİLAT İŞLEYİŞİ
WEB
Değerlendirme
Plan Onayı
Askı Süreci
Kurum
görüşleri
Karar
Bilgilendirme
PLAN TADİLAT OTOMASYONU KURUMLARARASI ÇALIŞMA SİSTEMİ
BELEDİYELER
VATANDAŞ
TARIM
BAKANLIĞI
ÖZEL
İDARE
Replilasyon
KALKINMA
AJANSLARI
MALİYE
BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI
PLAN TADİLAT
OTOMASYONU
DİĞER
.............
KARAYOLLARI

similar documents