Nemokamas vie*asis transportas Taline

Report
NEMOKAMAS VIEŠASIS
TRANSPORTAS TALINE
2012-10-26 konferencijos „Nemokamas viešasis
transportas Taline – drąsus žingsnis žaliosios
sostinės link” įspūdžiai
Gintas Bliuvas, SĮ “Susisiekimo paslaugos”
2012-11-22
NEMOKAMO VT TALINE ĮDIEGIMO TIKSLAI
pagerinti mažai uždirbančių ir socialiai remtinų
šeimų finansinę būklę;
 suteikti galimybę bedarbiams ir kitoms socialiai
remtinoms
gyventojų
grupėms
aktyviau
dalyvauti socialiniame gyvenime, padidinant jų
mobilumą;
 sumažinti
gatvių apkrovimą automobiliais,
pagerinti ekologinę situaciją mieste;
 tapti
pirmąja sostine Europoje, turinčia
nemokamą viešąjį transportą;
 „padaryti nors kažką, ko iš mūsų galėtų mūsų
šiauriniai kaimynai pasimokyti“ (Edgar Savisaar,
Talino meras).

PRIELAIDOS NEMOKAMO VT TALINE
PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
VT iš bilietų surenka tik 33proc. reikalingų lėšų
(~18 mil.€);
 pilną kainą už bilietus moka tik 8proc. keleivių;
 17 kategorijų keleivių, kurie jau dabar važiuoja
nemokamai;
6
keleivių
kategorijos,
kurioms
taikomi
lengvatiniai vežimo tarifai;
 75 proc. apklaustų Talino gyventojų pritarė
nemokamo VT idėjai.

NEMOKAMO VT FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Pagrindinis
planuojamas
nemokamo
VT
finansavimo šaltinis – išaugęs gyventojų pajamų
mokesčio surinkimas;
 Planuojama, kad įvedus nemokamą VT Talino
gyventojams, Taline prisiregistravusių gyventojų
padaugės 20-40 tūkst.;
 2003 m. pritaikius 40 proc. nuolaidą viešajam
transportui Taline registruotiems gyventojams,
mieste prisiregistravo 30 tūkst. gyventojų;
 Planuojamas metinis finansavimo poreikis – apie
14,3 mln. eurų.

KONTRAARGUMENTAI NEMOKAMO VT
ĮVEDIMUI
Blogėja paslaugų kokybė: mažiau transporto
priemonių, senesnės transporto priemonės,
ilgesni intervalai, didėja nusikalstamumas ir
daugiau vandalizmo atvejų, daugiau asocialių
asmenų leidžia laiką viešajame transporte;
 Perpildytos VT priemonės;
 Dabartinio viešojo transporto naudotojai gali
pereiti prie asmeninių automobilių naudojimo;
 Nemokamas
visuomeninis transportas bus
teikiamas kitų viešųjų paslaugų sąskaita:
darželiai, mokyklos, keliai ir gatvės;
 Privačių automobilių naudotojai yra tie, kurie
sumoka už nemokamą VT.

HASSELT (BELGIJA)
Belgijos flamandų dalis, Limburgo sostinė
 8 savivaldybės;
 ± 74,500 gyventojų,102,24 km ²
 Nemokamas VT nuo 1997 m.;
 Išaugęs VT populiarumas:

–
–
–

16% automobilių vairuotojų persėdo į VT;
12% dviratininkų perėjo į VT;
9% pėsčiųjų pradėjo naudotis VT.
VT keleivių skaičiaus augimas:
–
–
–
1996 – 350.000;
1997 – 1.498.088 (+4.28 karto);
2012 – 4.398.158 (+12,58 karto).
AUBAGNE (PRANCŪZIJA)
Apie 100.000 gyventojų;
 Nemokamas
VT nuo 2007, referendumo
sprendimu;
 Pagrindinis nemokamo VT tikslas – spręsti
socialines problemas, ypač krizės metu, ir
sumažinti automobilių naudojimą;
 Kelionių VT skaičius padidėjo beveik dvigubai,
 Apie 63% automobilių naudotojų pradėjo naudoti
VT;
 Finansavimui panaudotas mokestis, kurį moka
įmonės, turinčios daugiau negu 9 darbuotojus.
Tarifas buvo padidintas 3 kartus, iki 3%.

„KAS NIEKO NEKAINUOJA, TAS NIEKO IR
NEVERTA“ (VBB V
B
-B
G H)
ERKEHRSVERBUND







ERLIN
RANDENBURG
MB
Keleiviai neturėtų nuvertinti veikiančios VT sistemos
vertės;
Be pajamų už bilietus, tampa dar sunkiau valdyti VT
plėtrą;
Dingsta VT verslumo dvasia, lieka vien tik VT
administravimas
Nemokamas VT - dažnai labai ideologinė diskusija,
kai kurie modeliai, įvardijami kaip "sėkmės istorija",
tokie tikrai nėra
Sprendimams reikia
faktų, teisingo požiūrio be
išankstinių nuostatų. Voluntarizmas netinka.
Būtina bendra koncepcija, kurioje būtų atsižvelgiama
į ne tik VT ir savivaldybės finansus, bet taip pat į
kitų rūšių vežimus, miesto plėtros klausimus,
tvarumą, gebėjimą valdyti kokybę, kiekį, saugą, VT
saugumą;
Būtina atsižvelgti į teisinę aplinką.
NEMOKAMAS VT – KAIP, KADA, UŽ KIEK?
Sėkmingi nemokamo VT taikymo pavyzdžiai –
kol kas tik nedideliuose (iki 100.000 gyv.)
miestuose;
 Būtina vertinti kompleksinę nemokamo VT įtaką
miestui:
-ar nauda viršys kaštus;
- kaip keisis gyventojų įpročiai, kokia bus įtaka
automobilių skaičiui ir naudojimui;
- kiek papildomai reikės investuoti į VT
infrastruktūrą (keleivių skaičius didėja, reikia
papildomų transporto priemonių), kokie
finansavimo šaltiniai?;
- kokia nemokamo VT įtaka bendrai miesto

NEMOKAMĄ VISUOMENINĮ TRANSPORTĄ YRA
MALONU TURĖTI, BET TAI NĖRA BŪTINYBĖ
(FREE PUBLIC TRANSPORT IS NICE TO HAVE
BUT NOT NECESSARY TO HAVE)
VT PASLAUGŲ APIMTIES MAŽĖJIMAS IR
INDIVIDUALIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO
DIDĖJIMAS
Augantis
automobilių
skaičius
VT paklausos
mažėjimas
Mažiau VT
keleivių
Mažesnės bilietų
pajamos
Spūstys
Mažėjantis VT
greitis
VT kokybės
mažėjimas
Reikia daugiau
transporto pr.
Ilgesnis kelionės
laikas
Didėjantys
kaštai
Didėjančios bilietų kainos
ir subsidijų poreikis

similar documents