Liikennehankkeet hallituskaudella 2012-2015

Report
Liikennehankkeet
hallituskaudella 2012–
2015
•
•
•
•
•
•
Hallituskaudella 2012–2015 aloitetaan 18
uutta hanketta, joiden kustannukset noin
1,0 Mrd. €.
Lisäksi E18 Hamina - Vaalimaa hankkeen
toteutukseen Suomi on sitoutunut jo
aikaisemmin.
Uusien hankkeiden aloitusraha vuonna
2014 tasolla 42 M€ ja vuonna 2015 tasolla
96 M€.
Uudet hankkeet ovat aloitettavissa vuosina
2013–2016.
Elinkeinopoliittisesti tärkeistä tai
kaivostoimintaa palvelevista hankkeista
päätetään erikseen.
Ohjelmaan sisältyy myös
suunnitteluhankkeena Luumäki-Imatra
kaksoisraide ja yhteyden parantaminen
Imatralta Venäjän rajalle.
10.4.2012 •
Esikunta
www.liikennevirasto.fi
Poliittisesti hyväksyttävä kokonaisuus 2012-2015
Hankkeiden valinnassa on noudatettu hallitusohjelman kirjausta:
•
•
•
•
•
”Tärkeitä ovat suuria liikennemääriä palvelevat, talouskasvua tukevat,
kustannushyötysuhteeltaan parhaat, liikenneturvallisuutta edistävät, päästöjä
vähentävät ja maakunnallista merkitystä omaavat hankkeet”.
Muita arvioituja ja vertailtuja näkökulmia ovat olleet mm. alueellinen
tasapuolisuus, elinkeinoelämän kilpailukyky, verkollinen rooli (runkoverkot ja
solmupisteet) sekä suuret liikennemäärät ja kasvukeskukset.
Painopisteen siirto tiehankkeista ratahankkeisiin. Uusien hankkeiden
investointikustannuksista tiehankkeita noin 47 %, ratahankkeita 49 % ja
vesiväylähankkeita 4 %.
Lisäksi vuosien 2016–2022 osalta tehtiin periaatepäätös kolmen kärkihankkeen
toteutuksesta: Pisara-rata, Riihimäki-Pasila radan 2.vaihe, Imatra-Luumäki
kaksoisraide sekä ratavälin parantaminen Imatralta Venäjälle.
Muiden kohteiden osalta 10-vuotisohjelma on luonteeltaan suunnitteluohjelma.
10.4.2012 •
Esikunta
www.liikennevirasto.fi
Suunnittelua ohjaava ohjelma 2016–2022
Vuosina 2016–2022 sitoudutaan kolmen kärkihankkeen toteutukseen (1 300 M€)
• Pisara-rata, Helsinki (750 M€)
• Helsinki-Riihimäki rataosan kapasiteetin lisääminen, 2.vaihe (200 M€)
• Imatra-Luumäki kaksoisraide ja yhteyden parantaminen Imatralta Venäjän rajalle
(380 M€)
Muiden kohteiden osalta vuosien 2016–2022 listaus on luonteeltaan
suunnitteluohjelma (2 200 M€)
•
Kuvataan liikenneverkon kehittämistä edellyttävät tärkeimmät kohteet.
•
Näiden kohteiden suunnitelmavalmiutta edistetään ja jatkosuunnittelussa
arvioidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja monipuolisten keinojen hyödyntämistä.
•
Useissa kohteissa keskitytään vain keskeisimpiin toimiin, jolloin rahoitusta
voidaan jakaa useammalle kohteelle ja saadaan vaikuttavuutta laajemmalla
alueella.
•
Ohjelman luonne mahdollistaa myös nopean reagoinnin esimerkiksi uusiin
elinkeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin ja uusiin painotuksiin.
•
Käytännössä kohteiden toteuttaminen ajoittuu pääosin vuodesta 2018
eteenpäin.
10.4.2012 •
Esikunta
www.liikennevirasto.fi
Suunnitteluohjelman 2016-2022 muut kohteet 1/2
Keskeisten pääväylien (tie, rata, vesi) parantaminen (900 M€)
•
Vt 3 Tampere-Vaasa yhteysväli
•
Vt 4 Jyväskylä-Oulu yhteysväli
•
Vt 4 Oulu-Kemi yhteysväli
•
Vt 5 Mikkeli-Juva yhteysväli
•
Vt 8 Turku-Pori yhteysväli
•
Vt 9 Tampere - Orivesi yhteysväli
•
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
•
Vt 12 Lahti-Kouvola yhteysväli
•
Kouvola-Kotka/Hamina rataosan palvelutason parantaminen
•
Ratapihojen parantaminen
•
Kokkolan meriväylä
Helsingin seudun liikennejärjestelmä (700 M€)
•
Mt 101, Kehä I:n parantaminen
•
E18 Kehä III:n kehittäminen
•
Metropolialueen pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)
•
Pääkaupunkiseudun metrohankkeet (valtion avustus 30 %)
•
Espoon kaupunkirata
10.4.2012 •
Esikunta
www.liikennevirasto.fi
Suunnitteluohjelman 2016-2022 muut kohteet 2/2
Muun päätiestön ja rataverkon parantaminen (200 M€)
•
Bioenergia- ja raakapuukuljetusten turvaaminen
•
Hyvinkää-Hanko rataosan sähköistys
•
Muun päätiestön parantaminen (suunnittelukohteet tarkentuvat myöhemmin)
•
Muun rataverkon parantaminen (suunnittelukohteet tarkentuvat myöhemmin)
Muiden kaupunkiseutujen hankkeet (300 M€)
•
Tampereen ja Turun raitiotie- ja lähijunaliikennehankkeet (valtion avustus 30–50 %)
•
Kaupunkiseutujen MAL -hankkeet (valtion osuus 50 %)
•
Muut kaupunkiseutujen hankkeet (kohteet tarkentuvat)
Liikenteen ohjauksen investoinnit (100 M€)
•
Kohteet tarkentuvat
 Kaikkien kohteiden jatkosuunnittelussa arvioidaan hankkeiden sisältöä, vaihtoehtoisia
ratkaisuja ja monipuolisten keinojen hyödyntämistä.
 Valmistelu ja jatkosuunnittelu yhdessä ELY- keskusten kanssa.
10.4.2012 •
Esikunta
www.liikennevirasto.fi
Kehittämishankkeiden rahoitus jatkossa
•
•
•
Uusia hankkeita aloitetaan noin 1/3 vähemmän eli nykyhallituskaudella 1,0 Mrd.
€ edestä ja 10-vuotiskaudella korkeintaan 3-4 Mrd. € edestä.
Uusien hankkeiden aloitusraha on vuonna 2014 tasolla 42 M€ ja vuonna 2015
tasolla 96 M€.
Jatkossa uusien hankkeiden volyymi on vuodesta 2016 alkaen tasolla 370 M€/v.
10.4.2012 •
Esikunta
www.liikennevirasto.fi

similar documents