Ri_De_Ridder_270914

Report
wat verwacht
de ziekteverzekering
van de
toekomstige huisarts?
ri de ridder
27/09/2014
1984
toen een consultatie 348 frank (8,68 euro)
en een huisbezoek 372 frank (9,22 euro)
kostten
1984
toen er voor elke consultatie ook een
gewoon huisbezoek werd verricht
toen er nog maar profielen waren van de
voorschriften voor beeldvorming, biologie,
verpleging en kiné
toen de huisarts officieel niet bestond
1976
1984
1995
1999
2001
bijgeschoold algemeen
geneeskundige
stagemeestervergoeding
accreditering
globaal medisch dossier
huisarts
aandeel huisartsgeneeskunde
in artsenhonoraria
1972
25,2%
1984
2002
2013
17,3%
16,6%
19,9%
kanteljaar 2002
rapport
karel
van de meulebroeke
niet contactgebonden financieringen (exclusief
medische huizen)
2002
globaal medisch dossier
accrediteringsforfait
2013
19 % huisartsenbudget
globaal medisch dossier
accrediteringsforfait
praktijktoelage
telematicapremie
beschikbaarheidshonorarium
diabetespas
impulsfonds
kringfinanciering
wachtposten
zorgtrajecten
lokale multidisciplinaire netwerken
statuut HAIO
9.11.2012
bij 40 jaar centrum voor
huisartsgeneeskunde
5 vragen
aan
opleiders
hoe een verdubbeling van
het aantal patiënten per
huisarts opvragen?
hoe naar een behoeftengestuurde
zorg voor overwegend
(zeer) oude patiënten
in de dagelijkse praktijk?
hoe de diversiteit
van de stad integreren
in de praktijk?
de eerstelijn
is van iedereen
online en zonder papier
nieuwe uitdagingen
triple aim
integratie
zorg, gezondheid, welzijn
netwerken
over de lijnen heen
mobile health
gezondheidsgeletterdheid
sociale ongelijkheid
Evolutie % patiënten met psychiatrische hulpverlening
(consultaties en/of therapie) 2005-2009-2012 volgens
leeftijdsgroep en al dan niet verhoogde tegemoetkoming (Bron:
EPS Release 8, Basissteekproef 2005-2009-2012)
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
G VT 0-19j
G NVT 0-19j
G VT 20-59j
G NVT 20-59j
G VT 60+
G NVT 60+
2005
2009
2012
wij rekenen op jullie
om huisartsen te vormen
die als een vis in het water
in deze nieuwe context bewegen

similar documents