cursus

Report
BLADWIJZERS:
•
•
•
•
•
•
GETALWAARDE
OPTELLEN EN AFTREKKEN
ET x ET en ET x VT
VT x VT
MACHTEN
DELEN
-5 a b²
COËFFICIËNT
LETTERDEEL
EENTERM = product van een rationaal getal en letters.



letters bevatten geen negatieve exponenten
coëfficiënt noteer je vooraan (“1” niet noteren)
letterdeel: volgens volgorde van het alfabet
-5ab² + 3a²b² - 7
VEELTERM = som van eentermen


hoogste exponent in een veelterm bepaalt de graad.
3
Vb: 2x³ - 5x² + 8x – 12  de graad = ____
Veeltermen rangschikken  zie oefeningen
3a + 5a = 8a
4a² + 7a² = 11a²
6a + 5b = 6a + 5b
5a² + 7a³ = 5a² + 7a³
4ab + 8ab = 12ab
5a²b + 7ab² = 5a²b + 7ab²
7b + b = 7b + 1b = 8b
8a - 8b + 17c
= -15x³ - 3x² - 2x + 5
OEFENINGEN: WERKBOEK blz. 221
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
REEKS
1: volledig
2: oneven
3: oneven
4: oneven
5: oneven
6: oneven
7: oneven
8: oneven
9: oneven
10: oneven
EXTRA OEFENINGEN:
REEKS 11 en REEKS 12
+ de even nummers van de reeks hierboven.
3a  5a = 15a²
4a²  7a² =
6a  5b =
28a4
30ab
5a²  7a³ = 35a5
4ab  8ab =
32a²b²
5a²b  7ab² = 35a³b³
7b  b = 7b²
21a5
3,2x3y5
am+n
-24a3 + 54a2
-0,8x3y3 + 0,1x2y2 - 0,64x5y2
12a2 – 8ab + 18ab – 12b2 6x3 - 18x2 - 10x2 + 30x + x – 3
12a2 + 10ab – 12b2
6x3 - 28x2 + 31x – 3
64x6
-32a5b10
1 3 2
−  
2
1 12 8
=
 
16
(  ) = .
4
15ab2
-5x4y
am–n
zie bord

similar documents