Optimalizácia chovu jesetera malého

Report
Optimalizácia chovu jesetera malého
Rybnikár Juraj a kol.
Provozní ověření efektivní technologie
chovu generačních ryb a odchovu plůdku
jesetera malého.
ÚVOD
• chov jesetera malého na Rybníkářství Pohořelice
a.s. od 1995
• pôvodná dunajská populácia
• pravidelne odkupovaný
Nutná inovácia
• riadený teplotný režim
• výživa generačných rýb a potomstva
• produkcia veľkého/kvalitného množstva
násadového materiálu
• eliminácia potreby druhej biopsie
METODIKA
generačky
generačky
+
biopsia
1
biopsia
Úprava teploty vody
2
výter
výter
1-2
odchov potomstva
1
Odchov potomstva
Plankton → co
feeding
Násada/
okrasné ryby
Násada/
okrasné ryby
Plankton + nitenky +
dekapsulovaná
artémia→ co feeding
2013
+
+
+
VÝSLEDKY
Biopsia
2012
2013
Rozdiel 1,1 PI
Rozdiel 1,2 PI
8 - 13 PI → PI 3,5
8 – 13 PI → PI 2
PI = 7
PI = 23
Výter
+
Počet vytretých ikier : Kondícia a hmotnosť
Inkubácia
+
20% lepšia liahnivosť
Rozkrm a odchov
+
TL (mm), w (g), FWC
Rozkrm a odchov
+
27%
60%
87%
Deformácie: plutvy, zažívací trakt, žĺtkový váčok,...
ZÁVER
• urýchlenie dozrievania a synchronizácia výteru
• doplnok prirodzenej mrazenej potravy má
pozitívny stabilizačný efekt
• potomstvo od ikernačiek s doplnkom živej
zmrazenej potravy: do voľných vôd
do komerčných chovov
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Projekt bol realizovaný za finančnej podpory OP Rybářství
CZ.1.25/3.4.00/11.00390
„Provozní
ověření
efektivní
technologie chovu generačních ryb a odchovu plůdku jesetera
malého.“

similar documents