Liczba

Report
Liczba
Dzień liczby ∏
Dzień Liczby ∏
Dzień mający na celu uczczenie stałej
matematycznej ∏ (3.1415926...).
Pierwszy raz obchodzony w San
Francisco, w muzeum naukowym
'Exploratorium' 14 marca 1988.
Pomysłodawcą był Larry Shaw obecnie
emerytowany już pracownik tego
muzeum. Larry Shaw nazywany jest
"Księciem Pi" (ang: Prince of Pi).
Świętowanie dnia liczby Pi w tym
muzeum polega na chodzeniu w kółko,
i zajadaniu okrągłych ciastek (ang: Pie słowo 'Pie' podobne jest do 'Pi').
Apogeum święta wypada 14 marca o
godzinie 1:59:26, czyli stosując
amerykański zapis daty, w którym
najpierw zapisujemy miesiąc a później
dzień: 3-14 1:59:26 (przybliżenie liczby
pi to : 3.1415926 )
Wierszyki o ∏
ITE
W kółko koła,
koła, koła
Panią Grzymską
bolała głowa
Wzory znała, chęci
miała
Tylko liczba Pi
spokoju jej nie
dała
Ale ITE już
wiedziała, że
liczba Pi 3,14 się
równała.
Liczba Pi
w głowach matematyków tkwi
Żadna siła nie wyrwie jej,
Bo przyklejona jest na klej.
Liczba Pi po nocach mi się śni.
Liczba, to jest niewymierna
Nie rozwiąże jej żadna potęga
Jest liczbą w ułamku zapisaną
Potoczeni Pi zwaną.
Liczba Pi nam w głowach tkwi.
Ciekawostki
Symbol π został użyty po raz
pierwszy w 1706 roku przez
angielskiego
matematyka
Williama Jonesa. Jednak
upowszechnił się dopiero w
połowie XVIII wieku po
wydaniu Analizy Leonarda
Eulera. Wartość liczby π z
dokładnością do 10 cyfr po
przecinku
wynosi
3,1415926535.
3.1415926535897932384626433832795028841971
69399375105820974944592307816406286
208998628034825342117067982148086513282306
64709384460955058223172535940812848
111745028410270193852110555964462294895493
03819644288109756659334461284756482
337867831652712019091456485669234603486104
54326648213393607260249141273724587
006606315588174881520920962829254091715364
36789259036001133053054882046652138
414695194151160943305727036575959195309218
61173819326117931051185480744623799
627495673518857527248912279381830119491298
33673362440656643086021394946395224
737190702179860943702770539217176293176752
38467481846766940513200056812714526
356082778577134275778960917363717872146844
09012249534301465495853710507922796
892589235420199561121290219608640344181598
13629774771309960518707211349999998…
Koło & okrąg
Koło
Okrąg ->
Obliczanie obwodu
O - obwód okręgu
P - pole koła
R, r - promienie koła
a - długość cięciwy
d – średnica
l – długość koła (obwód)
Wzór na obwód koła (i obwody)
l=2∏r lub l=∏d
Przykłady
l=∏d=4∏ lub
3,14*4=12,56
d=4cm
Pole koła
Przykłady
d=16 cm
r=8cm
P= ∏r²= 64∏
Wycinek koła
Wycinek koła to każda z dwóch części płaszczyzny, na jakie dzielą koło dwa promienie.
Pole wycinka koła o kącie środkowym α
Długość łuku AB:
l=α360°·2πr
P=α360°πr2
Podsumowanie
=
3,14159265…
l=2∏r lub l=∏d

L=
2πr
360°
P=
α
 2
360°
Koniec
Krzysztof Wilk 2a

similar documents