Agnieszka Ilnicka

Report
Agnieszka Ilnicka
Opieka: dr Joanna Kiryluk
prof. Barbara Badełek
Krótka historia spinu:
 Koncepcja Uhlenbecka - Goudsmitha
 Eksperyment Sterna – Gerlacha
Współczesne eksperymenty spinowe:
 Spin jako laboratorium do odkrywania fizyki poza
Modelem Standardowym - eksperyment g-2 w BNL
 Problem ze spinem nukleonu – eksperyment
COMPASS
 Wykorzystanie spinu do mierzenia trudno
otrzymywalnych wielkości – pomiary formfaktorów
protonu w JLab



Przedstawiona w 1925
Próba zrozumienia anormalnego efektu Zeemana
Wprowadzili pojęcie spinu do fizyki – jako
wewnętrznego momentu pędu elektronu
‚This is a good idea. Your idea
may be wrong, but since both of
you are so young without any
reputation, you would not lose
anything by making a stupid
mistake’
P.Ehrenfest
Uhlenbeck, Kramers i Goudsmit




Dobry eksperyment poparty złą teorią
Przeprowadzony w 1921
Miał ostatecznie rozstrzygnąc między klasyczną i
kwantową koncepcją
Eksperyment w którym „objawił się” spin

 = −

2
 =+
Au = [Kr]410 51
↓
=0
 =+ =
Wyniki z 1922 roku, z poprawionej aparatury.
Widać w minimum po środku,
a więc wiązka uległa rozszczepieniu!



Pomiar ładunku słabego elektronu (SLAC
E158) i protonu (JLab Qweak)
Eksperymenty z elektrycznym dipolowym
momentem neutronu (LANSCE)
Mionowy eksperyment g-2 w BNL

 = −

2
−2
=
2

QED
~α/(2π)

= (QED)+ (weak)+ (had)
Poza SM
weak
-6 QED
-6 QED
~10~10
had
~5•10-5 QED
 (SM)=11659180(8)∙ 10−10 − 11659200(8) ∙ 10−10




Zwiększenie liczby zebranych przypadków
Nowe zakrzywiające magnesy nadprzewodzące i osłony
Instalacja magnesu maskującego tło od AGS
Pozbycie się komplikacji związanych z koherentną oscylacją
betatronową (CBO)
 (SM)=11659180(8)∙ 10−10 − 11659200(8) ∙ 10−10
 (exp)=11656208(6)∙ 10−10





1933 – zmierzony moment magnetyczny protonu:  =

5.8

2
Eksperymenty niespolaryzowane DIS
Nukleon ma wewnętrzną strukturę!
Momenty magnetyczne kwarków walencyjnych sumują
się do barionowych
A jak jest ze spinem?
Kryzys spinowy!
Skąd się może wziąć spin nukleonu?
 Kwarki (walencyjne i morza)
 Gluony
 Moment orbitalny (kwarków i gluonów)
1 1
= ∆Σ +  + ∆ + 
2 2
EMC/SMC
~20%
SMC/RHIC/
COMPASS
mało
Jak zmierzyć?






EMC (∆Σ)
CERN
SMC (∆Σ, ∆G)
COMPASS (∆Σ, ∆G)
HERMES (DESY) (∆Σ, ∆G)
E142, E143, E154, E155 (SLAC) (∆Σ)
RHIC (BNL) (∆G)
Spolaryzowane rozpraszanie głęboko nieelastyczne
mionu na nukleonie:
 → ′ + 
∆Σ
Pomiar asymetrii:
N
S
St
Aexp
μ(k)
N   N 
 
N   N 
μ’(k’)
2 = − 2
γ*(q)
2
∗ =  2
1
~
λ
q(xP)
p(P)
X
Spolaryzowane rozpraszanie głęboko nieelastyczne
mionów na nukleonie – zbierane informacje w
∆G
koincydencji z innym zdarzeniem.
SMC/HERMES/
COMPASS
COMPASS
A
exp
A 
cc
p
 → ′ + ℎ+ ℎ− ( ) + 
 → ′ + ℎ  + 

N c
cc
c  N cc
 

P
P
fDA
B T
p
N cc  N c
c
 N cc X
 N cc X

PGF
G
G
X
Układ eksperymentalny:

Spolaryzowana tarcza
3cm
Wiązka μ
130cm
DNP
P=0%
P=90%
Polaryzacja:
↑ − ↓
=
↑ + ↓


Jak się tworzy spolaryzowaną tarczę?
Metoda dynamicznej polaryzacji jądrowej (DNP)
 Identyfikacja produktów rozpadów cięzkich kwarków
D0→πK
D* → D0 π → π π K
 Odtwarzanie kinematyki rozproszonych mionów



Wkład kwartów s do elektromagnetycznych
formfaktorów nukleonów (JLab)
Gęstość neutronów w cięzkich jądrach
Pomiar iloczynu formfaktorów protonu (JLab)
  = 1; 
2 → 0
 = 0;   =  ;  () = 
Można przybliżać formfaktorem dipolowym:
2
 ≡ 1 +
0.71
−2
;
 ≅  ;
 ≅ 
Formfaktor – transformata Fouriera rozkładu ładunku lub magnetyzowalności
 () =
 −/ћ () 3 
 () =
 −/ћ () 3 

Rozpraszanie elastyczne
 → 
( , 0 )
e’ (E’,k’ )
γ (ν,q )
 (E,k )
p(M )
Co mierzy się w eksperymencie?
 Przekrój czynny (σ)
 Składowe polaryzacji wybitych protonów(Pl, Pt )
 
∝
 
Rozkład ładunku oraz
magnetyzowalności w
protonie znacznie się
różni!



Wiele eksperymentów spinowych
Badanie spinu samego w sobie
Wykorzystywanie spinu do badania
właściwości materii i testowania modeli
teoretycznych

~σ

similar documents