Презентацияны көшіру - oqu

Report
Генетика және эволюциялық теория
Популяциялар
генетикасы
Харди-Вайнберг заңы
Оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданы
Лесова Сапаркул Шәріпбайқызы.
С.Кәттебеков ат. жом. Биология пәнінің мұғалімі
19 ғасыр,
екінші жартысы
Дарвинизм
Мендель генетикасы
Популяциялық генетика
Эволюцияның қозғаушы үш факторы:
тұқымқуалаушылық, өзгергіштік,
сұрыптау
Популяциялар генетикасы
Популяция – тіршілік ортасы
және бейімделу қабілеті бірдей,
бір-бірімен еркін шағылысып,
ұрпақ бере алатын бір түрге
жататын дараларды айтады.
Популяция
дарақтар биологиялық бір
түр
ортақ
Тіршілік орта
шығу тегі
генофонд (еркін
шағылысады)
Бір түр –
екі популяция.
Канададағы солтүстік бұғылардың
екі үлкен популяция территориясы.
Түрлердің популяциялық
структурасы
Қызанақтың
әрбір сорты –
өзінің гендік
қорымен
(генофонд)
жеке
популяция
ИОГАНСЕН Вильгельм Людвиг
Дат генетигі, популяцияның
генетикалық құрылымын ең алғаш
статистикалық және генетикалық
әдістерді қолдана отырып зерттеді
Иогансен (Johannsen) Вильгельм
Людвиг (3.2.1857,— 11.11.1927,
Копенгаген), дат биологы,
генетиканың негізін қалаған
зерттеушілердің бірі. Копенгаген
университеті, өсімдіктер
физиологиясы Институтының
профессоры, Швед ҒА мүшесі. Ген,
генотип, фенотип терминдерін
генетика ғылымына енгізген.
Аталық
гаметалар
Аналық
гаметалар
0,5 А
0,5а
0,5 А
0,25 АА
0,25Аа
0,5 а
0,25 Аа
0,25 аа
Берілгені: Қарабидайдың
Белгі: сабағының:1. түгі бар 4 есе көп
2. түгі жоқ
(4 АА: 1 аа)
Бұл жағдайда гаметалардың
арақатынасы
0,8 А: 0,2 а
Аталық
гаметалар
Аналық
гаметалар
0,8 А
0,2 а
0,8 А
0,64 АА
0,16Аа
0,2 а
0,16 Аа
0,04 аа
G.H. Hardy
Wilhelm Weinberg
ағылшын математигі Харди мен неміс дәрігері
1908 –
Вайнберг популяциядағы генотип пен фенотиптің
таралу жиілігін анықтайтын формула ұсынды
Аталық
гаметалар
Аналық
гаметалар
А
p
А p
q
А
p А
2
а
q
а
Аа
pq
аа
Аа
pq
q
2
а
А
p
А p
q
АА
p
2
а q
P
Аа
pq
Аа
аа
pq
q
2
Н
Q
Харди-Вайнберг формуласы
шығады
2
P АА
+ 2 pq Аa +
2
q aa
 Бұл
формула
гетерозиготалы
доминантты
бойынша
организмдегі
А аллелінің мөлшері Р деп, рецессивті
а-ның мөлшері q деп белгіленеді.
А–Р
а–q
Есеп 1
Ірі қараның бір популяциясындағы
мүйізділері 25% немесе 0,25, ал
мүйізсіздері 75%немесе 0,75. Мүйізсіз
белгіні доминантты А гені, мүйізді
белгіні рецессивті а гені анықтайды.
Гетерозиготаның мөлшері қандай
болады?
Есепті шығару жолы 1
Генотип аа-ның мөлшері 0,25 болғандықтан, жеке
а аллелінің мөлшерін формулаға сәйкес былай
табамыз:
а=√ q2 = √0,25= 0,5
АА=0,25
А= √ P2=√0,25= 0,5
Аа=0,25*2
аа=0,25
Жауабы: гетерозигота 50%
Генофонд- гендік қор
 Популяцияның,
түрдің,
систематикалық топтың
гендерінің жиынтығы
Харди-Вайнберг формуласын
қолданудың шарты
∞
1.
Популяциялар мөлшерінің көп болуы
2.
Панмиксия (еркін шағылысу).
3.
Жаңа мутациялардың пайда болмауы
4.
Миграция, яғни, бөтен көршілес
популяцияның даралары келіп қосылмауы
керек.
Харди-Вайнберг
формуласымен берілген
есепті шығар
Пысықтау сұрақтары
 Эволюцияның
қозғаушы күштері.....
 Популяцияның генетикалық
құрылымын ең алғаш зерттеген дат
генетигі...
 1908 жылы ашылған заң...
 Гендік қор дегеніміз...
 Харди-Вайнберг формуласын жаз...
 Бағалау
 Үйге
1.
2.
3.
тапсырма
§51. 229 бет. Оқып, мазмұнын
түсіну
Тақырыпқа сай есептер шығару
Г.Харди, В.Вайнберг, В.Иогансен
осы зерттеушілер жайында
материалдар жинап, реферат жазу.
Тыңдағандарыңызға
рахмет!

similar documents