31. Aktivitetsoptimering

Report
31. Aktivitetsoptimering
• Virksomheden kan anvende handlingsparametre til at
påvirke aktiviteten
31. Aktivitetsoptimering
• Prisfastsættelsesmetoder
•Omkostningsbaseret prisfastsættelse
•Produktionspris + ønsket fortjeneste
•Konkurrentbaseret prisfastsættelse
•Udgangspunkt I konkurrenternes priser for tilsvarende produkter
•Efterspørgselsbaseret prisfastsættelse
•Udgangspunkt i forventet sammenhæng mellem salgspris og
afsætning
31. Aktivitetsoptimering
• Priselasticitet
31. Aktivitetsoptimering
• Priselasticitet
•Eksempel på
beregning
31. Aktivitetsoptimering
• Priselasticitet
Priselasticitet (ep) > 1
Elastisk afsætning
Priselasticitet (ep) = 1
Neutralelastisk afsætning
Priselasticitet (ep) < 1
Uelastisk afsætning
31. Aktivitetsoptimering
• Grænseomsætning og differensomsætning
31. Aktivitetsoptimering
• Grænseomsætning og differensomsætning
31. Aktivitetsoptimering
Eksempel på beregning af
differensomsætning
31. Aktivitetsoptimering
• Grænseomsætning og differensomsætning
- Sammenhæng mellem priselasticitet, prisændringer, omsætning og
DOMS
31. Aktivitetsoptimering
• Dækningsbidrag og differensbidrag
31. Aktivitetsoptimering
• Dækningsbidrag og differensbidrag
• Differensbidrag DIFB = DOMS - DOMK
31. Aktivitetsoptimering
• Prisfastsættelse – Totalmetoden
- Ved totalmetoden vælges det alternativ, der giver det største samlede
dækningsbidrag
31. Aktivitetsoptimering
• Prisfastsættelse – Enhedsmetoden
- Ved enhedsmetoden vælges det alternativ, der giver det største
samlede dækningsbidrag
31. Aktivitetsoptimering
• Prisfastsættelse – Differensmetoden
- Ved differensmetoden vælges det alternativ, indtil hvilket
differensbidraget er positivt
31. Aktivitetsoptimering
• Andre handlingsparametre
- Reklame
•Optimeres på grundlag af markedsføringsbidraget
- Kvalitet
31. Aktivitetsoptimering
• Nulpunktsberegninger
- Nulpunktsafsætning
• Fastlæg krav til dækningsbidrag i alt efter parameterændring
Dækningsbidrag i alt før parameterændring
+ Eventuelle ekstra reklameomkostninger
+ Eventuelle ekstra kapacitetsomkostninger
• Beregn dækningsbidrag pr. stk. efter parameterændring
Salgspris efter parameterændring
- Variable enhedsomkostninger efter parameterændring
• Beregn nulpunktsafsætning
Krav til dækningsbidrag i alt / nyt dækningsbidrag pr. stk.
31. Aktivitetsoptimering
• Nulpunktsberegninger
- Nulpunktsomsætning
• Fastlæg krav til dækningsbidrag i alt efter parameterændring
Dækningsbidrag i alt før parameterændring
+ Eventuelle ekstra reklameomkostninger
+ Eventuelle ekstra kapacitetsomkostninger
• Beregn nulpunktsomsætning
Krav til dækningsbidrag i alt x 100 / dækningsgrad

similar documents