Kerstin Hermansson o Sara Mitelman, FHF

Report
MiFID 2
_______________
Kerstin Hermansson, VD
Sara Mitelman, jurist
Svenska Fondhandlareföreningen
Agenda





MiFID 2 – bakgrund
Förhandlingsläget just nu
Två stora fokusfrågor
Nya regler – en översikt
FHFs arbete med MiFID 2
2
MiFID 2 - Bakgrund



2007 - MiFID
2011 – KOMs förslag till MiFID 2 (MiFID
och MiFIR)
Varför en översyn så snart?





Finansiell kris (politik)
Ny teknologi (dark pools, HFT)
Fragmentering pga MiFID
Kvarvarande frågor (non-equity)
G 20 (OTC-derivat)
3
Förhandlingsläget
2. Europeiska Parlamentet (EP)
ändringar
1.Kommissionen
Förslag till direktiv
eller förordning
(nivå 1)
3. Trilog=
Förhandlingar mellan
rådet, EP och KOM
2. Rådet
ändringar
4. Rättsakt på
nivå 1 antas
NB: detaljerade
regler på nivå 2
av Esma/KOM
Två stora fokusfrågor
Non equities: Säkerställa att regelverket fungerar
också för mindre valutaområden där likviditeten är
beroende av market makers

Genomlysningskrav före/efter handel; behovet av
aggregerad publicering på penningmarknaden
Equities: Det måste även fortsättningsvis finnas
utrymme för professionella- och retail kunder att
utföra affärer utanför marknadsplats

Handelsskyldighet för aktier, OTC-def
och manuella affärer/waivers
5
Nya regler – en översikt
Marknadsplatsfrågor och genomlysning

Ny handelsplats - Organised Trading Facility (OTF)

Krav på genomlysning före och efter handel (non-equities)

Handelsskyldighet för derivat och aktier - OTC definition?

Nya krav vid algoritm- och högfrekvenshandel samt direct market access (DMA).

Tillgång till clearing och handelsplatser på icke-diskriminerande villkor
Rapportering m.m.

Data konsolidering

Transaktionsrapportering (short-selling,”personen/algoritm bakom investeringsbeslutet”)
Investerarsskydd

Investerarskydd (inducements/oberoende rådgivning, execution-only, best x, kundklassificering, cross-selling,
statement of suitability, telefoninspelning, identifierad målgrupp etc.)

Tillsynsåtgärder för produktingripande och positioner (”product ban”)
Övrigt

Nya regler om tillväxtmarknader för små och medelstora företag (SME)

Tillhandahållande av tjänster av företag utanför EU (filialkrav om retail kunder)

Bolagsstyrning (antal uppdrag etc.) och sanktioner (administrativa sanktioner)
6
FHFs arbete med MiFID 2
Förhandlingsarbetet

Löpande input till Fidep och EU Parlamentariker i nivå 1 förhandlingarna

Nordiskt samarbete (NSA) i prioriterade frågor

Löpande information till medlemmarna (t.ex. compliance- och juristgrupp)

Nivå 1 klar årsskiftet 2013/14 ?

Konsultation från EMSA på nivå 2 jan/feb 2014 (eller tidigare?)
Svenskt genomförande

MiFID 2 utredningen (2 sakkunniga); arbete i referensgrupper

Input till FI, remisser

Praktiskt genomförande (2014-2016?)

Utbildnings- och informationsinsatser

Arbetsgrupper för implementering/tolkningsfrågor

Översyn av FHFs interna regelverk
7

similar documents