Erasmus program

Report
Event Title
Name
Erasmus program ak. god. 2012/2013
Studentska mobilnost
Ured za međunarodnu suradnju
Uvod u Erasmus program
Ured za međunarodnu suradnju - tim

Aida Liha, Prodekanica za međunarodnu
suradnju i cjeloživotno obrazovanje; Erasmus
koordinatorica, [email protected]

Dubravko Kraus, Voditelj Ureda za
međunarodnu suradnju,
[email protected],

Ana Buljan, Koordinatorica programa
međunarodne suradnje, [email protected]

tel. Ured za MS: 4881-837
Sektorski potprogrami
Comenius
Erasmus
Leonardo da
Vinci
Grundtvig
predškolski
odgoj i školsko
obrazovanje
visokoškolsko
obrazovanje
strukovno
obrazovanje i
osposobljavanje
obrazovanje
odraslih
Erasmus program
Erasmus je program akademske mobilnosti
namijenjen visokom obrazovanju.
U okviru potprograma Erasmus studenti mogu
provesti jedan dio studija studirajući na
visokom učilištu u inozemstvu ili obavljajući
stručnu praksu.
Vrste mobilnosti

Studentska mobilnost (SM)
- Studiranje na partnerskoj instituciji
- Studentska praksa

Mobilnost nastavnog osoblja (TM)
- Akademska mobilnost

Mobilnost ne-nastavnog osoblja
Dokumenti potrebni za ostvarenje mobilnosti

Erasmus University Charter (EUC)

Potpisani sporazumi o bilateralnoj suradnji
između HEI (Learning agreement/Training
agreement)

Ugovor između visokog učilišta i studenata

Learning Agreement (studenti)

Teaching or work programme (nastavno
osoblje)
Pravila

Kodeks ponašanja studenata Veleučilišta i
inozemne ustanove

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti (sadrži
prava i obveze studenata u razmjeni)

Odgovarajući dokumenti inozemne ustanove

ERASMUS Student Charter = Erasmus
studentska povelja (tzv. bonton)
Ugovor o učenju (Learning Agreement)

Ugovor potpisuju 3 strane (prije odlaska):
• Student = potpis
• Ustanova domaćin = potpis + pečat
(Ustanova domaćin potpisom potvrđuje da će omogućiti studentu
pohađanje navedenih predmeta)
• Veleučilište = potpis + pečat
!! Pažnja: Naknadno se može promijeniti uz suglasnost svih triju strana
(rok 30 dana od dolaska na strano sveučilište !)
Razdoblje mobilnosti
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je
01. rujan 2012. – 31. siječnja 2013.
Dužina boravka
Aktivnost
Najkraće trajanje
Najduže trajanje
Studijski boravak
3 mjeseca
12 mjeseci
Stručna praksa
3 mjeseca
12 mjeseci
Erasmus stipendija (I)

Stipendija se dodjeljuje studentima koji:
• imaju status redovnog ili izvanrednog
studenta na preddiplomskom ili diplomskom
studiju
• su upisani u najmanje drugu godinu
preddiplomskog studija prilikom prijave na
Erasmus mobilnost
• Imaju državljanstvo RH
Erasmus stipendija (II)

Određena od strane NA
•
Važno: Erasmus stipendija pokriva samo DIO troškova života
Isplata u HRK – 2 rate (80+ 20 %)
•
Prva uplata 80 % ukupnog iznosa stipendije = prije odlaska
•
Druga uplata 20 % (ako student ima na nju pravo) = nakon povratka i
dostave dokumentacije konačni obračun i usklađivanje se radi prema
stvarno ostvarenom boravku (potvrde o dolasku i odlasku).
•
Studentima se stipendija isplaćuje u kunama na žiro račun. Ako
student nema žiro-račun predlažemo da ga otvori u banci u kojoj ga
ima i Veleučilište. Student može otvoriti/imati žiro račun i u drugoj
banci, ali u tom slučaju će snositi troškove transakcija za isplate
financijske potpore.
Erasmus stipendija (III)
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru
programa Erasmus ukoliko će njihov boravak u
inozemstvu biti paralelno financiran iz sredstava
koja potječu iz Europske unije.
Primjer izračuna
Datum odlaska: 14.09.2012.
Datum povratka: 16.01.2013.
= Student ima pravo na isplatu u iznosu od 4 mjesečne
financijske potpore.
Obrazloženje:
14.09.-14.10.
14.10.-14.11.
14.11.-14.12.
14.12.-14.1., 14.1.-16.1.= 2 dana
Zemlje u kojima je moguće ostvariti mobilnost
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Republika Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka,
Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litvanija,
Luxemburg, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska,
Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska,
Nizozemska, Velika Britanija.
Zero-grant stipendija

„Zero-grant student” - student/-ica ima ista prava kao i Erasmus student,
ali ne ostvaruje pravo na financijsku potporu.

Student koji želi sudjelovati u Erasmus programu treba kontaktirati svog
ECTS koordinatora, te ispuniti i dostaviti potpisani službeni obrazac prijave
Uredu za međunarodnu suradnju Veleučilišta.

Za zero-grant studente postupak je identičan kao i da se prijavljuju za
stipendijski natječaj te se moraju pridržavati svih pravila Erasmusa. Iako
ne primaju financijsku potporu, zbog poštivanja pravila Erasmus-a također
potpisuju ugovor o financiranju.

Studenti koji sudjeluju u razmjeni u svojstvu “zero-grant” nema pravo na
prijavu za razmjeski semestar u sljedećoj godinu.

Svi studenti mogu samo 1x sudjelovati u razmjeni studijskog boravaka
odnosno stručne prakse.
Studenti s invaliditetom
• Isti postupak prijave
• Veći iznos mjesečne financijske potpore
• Svakako je javiti Uredu za međunarodnu suradnju
za pomoć (u koordinaciji s NA)
Školarina i ostale naknade
Erasmus studentima ne smije se naplaćivati
školarina na inozemnim ustanovama kao niti
bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju
ni matičnim studentima
Erasmus-like ugovori
•
•
•
Postupak odabira kandidata identičan postupku
za stipendije za mobilnost
Bez mogućnost odobrenja mjesečne stipendije
Danas vrijedi za dvije visokoobrazovne institucije:
FHS St. Gallen, St. Gallen, Švicarska (EP)
University of Applied Sciences Upper Austria,
Steyr campus, Austija (EP)
Stručna praksa
 Stručnu praksu moguće je obaviti uz uvjet da Veleučilište istu
prizna kao dio studijskog programa
 Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama,
organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne
osobe.
 Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:

Europskim institucijama (http://europa.eu/agencies)

Ustanovama koje upravljaju programima Europske unije

Diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu
(veleposlanstvima, konzulatima)
Postupak natječaja
Natječaj
 Objavljen na web stranici Veleučilišta Vern
 ROK PRIJAVE: 13.4. 2012.
 Studenti su dužni pridržavati se pravila natječaja i rokova koji
su definirani u Natječaju
 Veleučilište će imenovati Povjerenstvo koje sudjeluje u izboru
studenata koji će biti nominirani za Erasmus stipendiju
 Student će u pismenom obliku (mailom) biti
informiran o rezultatu.
Kriteriji odabira
• prosjek ocjena
• visok stupanj motiviranosti
•izvrsno znanje engleskog jezika, prednost je poznavanje
jezika države domaćina mobilnosti
• izvannastavni angažman
Popis institucija partnera Veleučilišta VERN’
Sveučilište
FHWien, Beč, Austrija (EP, Turizam, IT, POM, ORT)
Ecole
des métiers de la communication, Pariz, Francuska (Novinarstvo)
HTW
Aalen University, Aalen , Njemačka (EP, POM, ORT)
University
GEA
of Huelva, Huelva, Španjolska (EP, Turizam)
College-Faculty of Entrepreneurship, Ljubljana, Slovenija (EP)
Helena
Chodowska University of Management and Law, Warsaw,
Poland (EP)
Guarda
Politechnic Institute, Guarda, Portugal (EP, Turizam)
Institute
of Tourism Studies, St. Julians, Malta (Turizam)
Popis institucija partnera Veleučilišta VERN’
Faculty
of Commercial and Business Sciences, Celje, Slovenia (EP,
Turizam, IT)
of Primorska, Faculty of Tourism Studies Portorož –
Turistica, Slovenija(Turizam)
University
SMK
University of Applied Social Sciences, Klaipėda, Litva (EP, IT)
University
of Jan Evangelista Purkyne in Ustí nad Labem, Češka (EP)
University
of Applied Sciences Upper Austria, Austija (EP) (bez
mogućnosti mjesečne stipendije)
St. Gallen, St. Gallen, Švicarska (EP) (bez mogućnosti mjesečne
stipendije)
 Budapest College of Management (EP), tbc
FHS
Popis institucija partnera Veleučilišta VERN’
 Universite Catolique de Lille, Francuska (EP), tbc
Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and
Tourism (EP, Turizam), tbc
 The Institute of Hospitality Management in Prague, Prague, Češka
(Turizam, KOM), tbc
Preporuka: provjeravati listu partnera svaki tjedan (tjedni update)
NOMINACIJA studenta
 Odabranog studenta Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta nominira stranom
učilištu koje donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju kandidata.
 Ako postoji posebno rani rok nominacije za neko učilište – student samostalno mora
obavijestiti Ured za međunarodnu suradnju.
Postupak nominacije sastoji se od dva dijela:
1. Veleučilište stranom učilištu šalje pismo nominacije
2. Dužnost je svakog studenta proučiti internetske stranice stranog učilišta i
vidjeti što je potrebno za PRIJAVU: koje prijavne obrasce, dokumente stranog
učilišta mora popuniti i poslati stranom sveučilištu i u kojem roku.
PRIJAVA studenta na strano učilište (I)
 Student nakon nominacije samostalno šalje prijavu
stranom učilištu
 Najčešće traženi obrasci su:
• prijavni obrazac za studentsku razmjenu,
• obrazac za smještaj,
• prijepis ocjena (Transcript of Records),
• ugovor o učenju (Learning Agreement).
• potvrda o jeziku – na zahtjev stranog učilišta
 !! Pažnja: Ured za suradnju pruža pomoć studentu tijekom
procesa prijave
PRIJAVA studenta na strano sveučilište (II)
 Dokumenti su najčešće na engleskom jeziku ili na službenom jeziku
učilišta (student će možda neke dokumente, npr. prijepis ocjena, morati
prevesti na strani jezik kod sudskog tumača).
 Neka učilišta imaju i on-line prijavu.
 Ponekad dokumente osim studenta moraju potpisati i predstavnici
učilišta. U tom slučaju student se treba obratiti ECTS koordinatoru na
Veleučilištu.
 Svu potrebnu dokumentaciju student šalje stranom učilištu.
Prihvaćanje kandidata - strano sveučilište
PRIHVATNO PISMO od Stranog Sveučilišta:
Strano sveučilište po primitku nominacije i studentske
dokumentacije odlučuje i izdaje prihvatno/pozivno pismo.
* Ako prihvatno pismo ne stigne u uobičajenom roku (otprilike
mjesec i pol dana) student se treba obratiti kontakt osobi na
stranom sveučilištu).
Važno prije odlaska u inozemstvo
1. Potvrda Veleučilišta da je student redovno upisan u sljedeći
semestar/ispunjava uvjete za upis (redovni i izvanredni studenti) –
dostaviti original
2. Ugovor o učenju - ispunjen, potpisan i pečatiran od obje strane
3. Dvije kopije: žiro račun, OIB i osobnu iskaznicu (obje strane kako bi
se vidjela adresa stanovanja).
*Molimo da se svi ovi dokumenti donesu u Ured za međunarodnu
suradnju u trenutku potpisivanja ugovor o financiranju.
Nakon dostave dokumenata student mora:
1. Potpisati ugovora o financijskoj potpori (potpisuju svi, uključujući
Zero- grant studenti).
2. Sklopiti policu zdravstvenog osiguranja i ishoditi vizu
ZA VRIJEME BORAVKA: Dokumenti za
dostaviti
 U roku od 15 dana od dolaska na strano sveučilište:
1. Izjavu o dolasku na strano sveučilište – faksirati (Confirmation
of arrival)
2. Learning Agreement –potpisani + pečatirani - ako vam je
nedostajao potpis stranog sveučilišta
3. Potvrdu o zdravstvenom osiguranju – ako se osiguravate na
stranom sveučilištu
 U roku od 30 dana od dolaska na strano sveučilište:
Promjene Learning Agreementa - ako imate promjene
Zdravstveno osiguranje i viza
Zdravstveno osiguranje (I)
Svi studenti Veleučilišta dužni su prije odlaska
u inozemstvo zaključiti policu osiguranja
koja obvezno uključuje zdravstveno
osiguranje u inozemstvu, te može uključivati
i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu
inozemne ustanove odnosno dotičnog
veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje
može određenu vrstu osiguranja odrediti kao
uvjet za izdavanje vize.
Zdravstveno osiguranje (II)
Postoje 3 mogućnosti:
1. Osiguranje na stranoj instituciji: studenti informacije mogu potražiti
na internetskim stranicama stranih sveučilišta ili u brošurama koje
dođu s prihvatnim pismom (može biti i povoljnije za studenta).
2. Privatna osiguravajuća kuća u Hrvatskoj – npr. Allianz, Grawe,...
Važno: Za bilo koju vrstu osiguranja za koju se student odluči, on mora
provjeriti da li isto prihvaća inozemna ustanova na kojoj će ostvariti
mobilnost, da li je iznos do kojeg je osiguran dostatan i sve ostale
detalje.
VIZA
Svaki student koji ide na studijski boravak MORA imati vizu
(studentsku).
•
Za vizu je potrebno imati i za boravak od samo 3 mjeseca (ako
nemate vizu niti reguliran boravak, a ostanete i 1 dan preko 90
dana, možete imati velikih neugodnosti pri izlasku iz EU-i dobiti
zabranu ulaska u EU od 6mjeseci).
•
Uz vizu, ako je potrebno, prema uputama veleposlanstva, kada
stignete u zemlju domaćina, morate se javiti imigracijskom
uredu/policiji, zbog reguliranja boravka.
! ! Upozorenje: Ako veleposlanstvo kaže da viza nije potrebna, da
umjesto vize svoj boravak možete regulirati kada stignete u zemlju
domaćina - zatražite i pismenu obavijest, isprintajte ju i ponesite sa
sobom. I u tom slučaju, PRIJE odlaska, student se mora vrlo
detaljno raspitati što mu je potrebno, koji dokumenti (preveden,
pečatiran).
Po povratku na Veleučilište VERN’
Povratak na Veleučilište VERN’
 U roku od 30 dana nakon povratka:
1. Izjavu o odlasku sa stranog sveučilišta (Confirmation of departure)
2. Prijepis ocjena (kolegija koje su slušali/polagali) / Potvrda o
završnom radu - tražiti i posebno objašnjenje ocjena i bodova
zbog lakšeg priznavanja na matičnom fakultetu.
3. Završno izvješće o studentskoj razmjeni - original (u digitalnom
obliku ispuniti i vlastoručno potpisati, staviti datum i dostaviti) Obrazac za izvješće dostupan na web stranici
4. Potvrda o pohađanju Erasmus intenzivnog tečaja jezika (ako je
primjenjivo)
Pitanja? 

similar documents